Велинград - online - Волфрамовата мина - третата екологична “бомба”, която МОСВ се готви да заложи в 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Волфрамовата мина - третата екологична “бомба”, която МОСВ се готви да заложи в
Публикувано 2015-01-06 09:57:29 от Темпо

На 28.11.2014 г. се проведе открито обществено обсъждане на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за “Добив и преработване на волфрам съдържащи руди от находище “Грънчарица център” на “Ресурс 1” ООД Пловдив. Интересът към обсъждането беше необичайно голям. И с основание. Рискът, който представлява това инвестиционно предложение, е твърде голям и неоправдан за града, като се има предвид, че Велинград е национален курорт и най-големия балнеологичен център на България. Заслужава ли си да бъде ликвидиран като балнеоложки център Велинград? Твърдо - НЕ!

Твърдя, че това е бъдещата трета екологична “бомба”, която МОСВ и неговите органи се готвят да заложат на града. Една е вече заложена и тя “цъка” в местността “Вълчи дол” над гара Долене. Втората се поставя в момента в местността “Кемера” на р. Абланица. Но за всичко това по реда си.
Докладът е изработен по каноните, предвидени в законодателството, но не съвсем. Той е манипулативен. В него истината за последствията е скрита и премълчана. Кое е премълчано? Премълчана е опасността от съдържащият се в рудата пирит, който е до 10 пъти повече от шеелита.
Какво е пиритът? Железен дисулфид - FeS2, който е основната суровина за производство на сярна киселина. Прилага се тъй нареченият метод на “пържене” на пирита в пещи с кипящ слой за производството на сярна киселина. Сярата в него лесно се окислява до серен двуокис и серен триокис, дори и при обикновени условия. Съдържанието на сяра в пирита е 53,45%, а в рудата достига до 12%, като авторите на доклада твърдят, че средното и съдържание е около 1-1,5%.
Какво е шеелитът? Калциев волфрамат - CaWO3. Съдържанието на волфрам в рудата, преизчислено ката волфрамов триоксид, е 0,3649% т.е. съдържанието на пирит в рудата е десетки пъти повече от шеелита (волфрама). Това, което ще се пренася като руден концентрат, е 9 381 000 т. То е около 15-20% от добитата нерудна инертна маса. Това е базата, от която трябва да се тръгне, за да се отговори на въпроса дали е вреден този рудодобив и какви са рисковете от него.
Премълчано е в доклада, че ридът в основата, на който се намира рудното находище, е вододайна зона на 4 населени места: с. Цветино, с. Абланица, с. Магерово и Велинград. Питейната вода, която се ползва от тези 4 населени места, е от пукнатинно-жилен характер. Много е вероятно в резултат на взривните работи тези водни жили да бъдат прекъснати и населението да бъде лишено от една изключително добра питейна вода, която не се нуждае от пречистване.
Кои са водоизточниците? Това са “Легуринец”, “Острец”, “Сухата лъка”, “Бунара”, “Мала река” и “Пичината”. Дебитът на тези водоизточници е около 40 л/сек. Вододайна зона е коритото на р. Грънчарица. От нея чрез два бента водата на реката постъпва в СД ”Бистрица”, от която с питейна вода се водоснабдяват Велинград и Ракитово. Дебитът, който ползва от нея Велинград, е 190 л/сек. Водата на р. Грънчарица ще бъде 100% замърсена с пирит и шеелит, каквито и мерки да се предприемат от инвеститорите. Много често тяхната концентрация ще бъде в пъти по-висока от пределно допустимите норми, особено в дъждовни дни. В картния материал не са нанесени двата бента, а само е упоменато, че чрез тръбопровод пречистените отпадни води от пречиствателните станции ще бъдат заустени след бента в р. Грънчарица, като е посочена географската точка на заустването им. За мен това означава, че двата бента най-вероятно се намират в концесионната територия. 54,1% от водоснабдяването на Велинград е от тези водоизточници, като при замърсяване с вредни вещества СД ”Бистрица” ще бъде засегнато водоснабдяването на града на 63,5%. Налице е факт, че Басейновите дирекции в Пловдив и в Благоевград не знаят, че това са вододайни зони за питейна вода или, ако все пак това те го знаят, авторите на Доклада съзнателно са премълчали този факт. Кое е истината? Те си знаят. Много е вероятно и двете неща да са истина.
Каква е токсиколотията на двете основни руди в рудата? Нито дума, нито изречение по този въпрос. А в изготвянето на доклада участва и лекар. Болестите, които се причиняват от волфрамовите съединения и пирита, съдържащи се в рудата, са обезпокоителни. Волфрамовите съединения поразяват стомашно-чревната система, предизвикват хронични бронхити, съпътствани с емфиземия, възпаляват паренхима на бъбреците и черния дроб и предизвикват конюктивити на очите. Погълнатите еднократно соли се отделят от човешкия организъм за 12 дни. При продължителен контакт с кожата предизвикват “синьо-червена” кожа, която е силно набръчкана. При пирита се наблюдава специфична силикоза, различна от традиционната. Образува се пиритен рак, който има по-малко метастази от обикновения рак на белият дроб, но не е по-малко смъртоносен. Хроничните бронхити се съпътстват с бронхиална астма и емфиземия. В човешкия организъм тези вредни вещества ще попаднат с водата и въздуха. Особено голяма опасност съществува за работниците миньори. Защитното работно облекло за тях трябва да е прахонепроницаемо, да ползват плътни защитни очила и противопрашни маски. Това също не е изяснено в Доклада.
Спирам се на замърсяването на въздуха, тъй като то ще се отрази пряко на състоянието на горите в района и здравето на хората. Капиталовата вентилационна система на рудника е с капацитет 103 нм3/сек., което представлява 371 000 нм3/час. Поради неблагоприятният климат на местността - 59,8% от годишното време е безвретието, при средно съдържание на прах 20 мг/м3 въздух от капиталовата вентилация на рудника, то количеството прах, което ще постъпи във въздуха само от нея, никак не е безобидно. Съдържанието на пирит, т.е. сяра, в праха не е никак малко.
Друга неблагоприятна особеност на местността е, че е котловина, заградена от твърде високи върхове. През деня въздуха ще прави инверсия във вертикална посока под въздействие на нагряването на земната повърхност, но скоростта му на издигане е малка и няма да може да се издигне над околните върхове, за да бъде разсеян от високите въздушни течения. През нощта в резултат на охлаждането той ще се спусне обратно в долината и прахът в него ще се отложи по листата на боровете и тревата. Всичкият прах ще остане на повърхността на земята и оттам по време на дъждовете и снеготопенето ще отиде в р. Чепинска, чийто приток е р. Грънчарица и в яз. Батак чрез СД ”Бистрица”. Този прах с твърде високо съдържание сяра от пирита, попаднал върху листата на иглолистните и широколистни дървета, ще реагира с кислорода и влагата от въздуха, с отделящия се озон от иглолистните растения и ще образува сярна киселина и персярна киселина върху листата на растенията. Тя - сярната и персярна киселинае ще унищожи листата им и ще доведе до масовото изсъхване на дърветата - ефекта на “киселинните дъждове”. Ако знаеха това представителите на ЛТУ, едва ли щяха да го премълчат в Доклада.
За влиянието върху животните и птиците, т.е. фауната:тТвърде оптимистичен е изводът, че фауната няма да бъде повлияна от рудника. Животните и птиците имат десетки пъти по-остър слух от човека. Взривовете и вибрациите от тях на земната кора те усещат много по-силно от човека и на по-голямо разстояние. Те имат и по-широк спектър на чуваемост на звука, който обхваща инфра и ултра звуците. Инфразвуците се разпространяват на стотици километри безпрепятствено в земната кора. Ултразвукът също. Те предизвикват страх в животните и птиците и те панически напускат местонахожденията си. (На принципа на действието на ултразвука са направени устройствата “Кучогон”, с които се прогонват кучетата.). Това въобще не е анализирано в ДОВОС, както и какво ще е влиянието на замърсения въздух и вода върху здравето на техните популации.
За сеизмичността в района няма написана нито дума. Няма и специалист сеизмолог, който да вземе отношение за нея. А положението, меко казано, не е никак “розово”. Велинград попада в сеизмична земетръсна зона, чийто епицентър е в района на гара Цепина - гара Долене. Мощността на земетръсите никак не е малка. Всички възрастни помним щетите в града от земетресението през 1977 г. По чудо се разминахме без жертви. Обстановката оттогава не само, че не се е подобрила, а се е рязко влошила и продължава да се влошава. В зоната на епицентъра с разрешение на директора на Басейновата дирекция в Пловдив - орган на МОСВ, е изграден нелегален микроязовир, маскиран като бент. Вместимостта му е около 100 000 м3 вода. Силата, с която той оказва влияние на сеизмологичния център, е от порядъка на минимум 150 000 тона. Коритото на р. Чепинска в продължение на около 600-700 м след този бент-микроязовир е превърнато във воняща черна, мръсна вада. Къде са РИОСВ-Пазарджик и Басейнова дирекция-Пловдив да се намесят и върнат живота в този участък на р. Чепинска? Няма ги. Изпаднали са в дълбок летергичен сън и чакат някое наводнение като това от 2005 г. да изчисти речното корито там. Подобен микроязовир, маскиран като бент, пак с благословията на Басейновата дирекция в Пловдив, се изгражда в момента на р. Абланица в местността “Кемера”. Височината на бента-микроязовир е 12 м., а вместимостта му е 20 000 м3 вода. Силата, с която ще въдейства на земната кора, ще е от порядъка на 30 000 тона. Да! Това са грижите на МОСВ и неговите два органа - Басейновите дирекции и РИОСВ, за здравето и живота на човека и околната среда. Благодарение на техните вещи грижи жертвите от наводненията за 2014 г. наближават 30 души, а унищоженото имущество на населението е за милиони лева. (Около 2,5 пъти повече са жертвите от наводненията от тези на терористичния акт на летището в Бургас.) Не са ни нужни външни терористи да ни унищожават и плашат. Ние си имаме наши много “по-хуманни” такива. Не ни взривяват, само ни давят.
За транспортирането на рудата до Елшица: В ДОВОС са анализирани два основни варианта на пренос на рудата от мината до флотационната фабрика в с. Елшица. При всички под варианти това е свързано с използването на автомобилен транспорт. Във всички автомобилни варианти, с изключение на един, трасето им преминава през Велинград и дефилето на р. Чепинска. При дадената честота на движение на самосвалите от 96 курса за 24 в денонощие през дефилето ще преминават по 4 самосвала на 15 мин. Движението ще стане непрекъснато “колонно” и задръстванията в него ще са ежедневни. Рязко ще се увеличи броят на автопроизшествията и на жертвите. Пътят ще бъде унищожен за 1-2 години. Друг транспортен коридор не съществува. Пътят Юндола - Белово по р. Яденица е невъзможен за този тип превоз поради малката товароносимост, големите му наклони, многобройните завои и малката му широчина. Това ще доведе до големи неприятни проблеми за ползващите пътя през дефилето на р. Чепинска граждани и фирми, за да стигнат до Велинград, Банско, Разлог, Гоце Делчев и Гърция. Ще стане и много малка скоростта на движение по него - най-вероятно тя ще бъде около 30-40 км/час при сегашна скорост от около 60-65 км/час. А този път е най-късият маршрут за връзка на северния европейски транспортен коридор с Бяло море.
За манипулацията за мината в Австрия: Да, мината е в парк. Но двете тръби, които излизат от нея, отнасят рудата и баласта (инертния материал) извън територията на парка. Така че, ако това е истина за тази мина в Австрия, е истина при тези условия, които са там. И съвсем не е истина, че е безопасна за човека и околната среда за условията, при които ще действа у нас - на територията на община Велинград. Това е поредната манипулация в ДОВОС.
За “пазарната цена” на Доклада: Ръководителят на екипа, изготвил ДОВОС, го обяви на обсъждането - издръжката на 25 студента в ХТМУ-София. Твърде мизерна цена за печалбите, които очакват “Ресурс 1” от мината и щетите, които ще бъдат нанесени на жителите на Велинград и гражданите на Република България. Въздържам се да коментирам научния морал на екипа, изготвил ДОВОС. Заявявам твърдо, че ДОВОС не е обективен, а е силно манипулативен и ако се реализира инвестиционното намерение, щетите ще са дълготрайни, непридвидими и с големи вреди за човека и околната среда.
Важният въпрос, на който чакат отговор велинградчани е: ще издаде ли РИОСВ-Пазарджик Разрешително за строителството на мината. Изпълнителният директор на “Ресурс 1” ООД господин Налджиев на края на обсъждането заяви, че ще получи разрешително за строителство на мината. Тя - фирмата и г-н Наджиев, разполагат със стотици милиони евро. Сигурно ще се окаже прав. Въпросът е как ще изиграят номерът “умрелите лисици” РИОСВ-Пазарджик и МОСВ. Номерът на варненската “умряла лисица” беше: директорът издава разрешително - напуска работа - ВАС отказва отмяна на разрешителното по целесъобразностност заради стотиците милиони инвестиция за американския ВЕИ парк в Добруджа. Другият вариант е: министърът на МОСВ нарежда да се издаде разрешително - директорът на РИООСВ го издава и не напуска работа. Трети вариант май няма.
И накрая за заключение. Господин Налджиев, милионите, с които разполага фирма “Ресурс 1” ООД Пловдив и Вие, какво ще ги правите, след като опустошите Грънчарица и Велинград. Щастливи ли ще бъдете тогава? Смъртни сме. Не сме безсмъртни. На онзи свят ли ще си отнесете милионите? Една баба на възраст над 90 години от кв. Каменица ми каза по подобен случай като Вашия: “Не се притеснявай човече, катафалката няма ремарке”. Вярно ли е това, г-н Налджиев, или бабата не е в час?
инж. Мрамор Полежански

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай