Велинград - online - Планът за многофункционално стопанисване на горите на територията на община Вели 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Планът за многофункционално стопанисване на горите на територията на община Вели
Публикувано 2015-01-20 09:59:05 от Темпо

Както читателите на в. Темпо са информирани, в рамките на работата по проект “Ориентирано към бъдещето управление на Европейските горски ландшафти“ (INTEGRAL) бе подкрепено разработването на План за многофункционално стопанисване на горите на територията на община Велинград до 2025 г. За малко повече от 2 години (от м. октомври 2012 г. до януари 2015 г.) бяха проведени 9 работни срещи със заинтересованите страни или техни представители в Община Велинград, както и 7 срещи на участниците във Водещата група.

Защо се налага разработването на План за развитие на горите и горското стопанство на община Велинград?
Велинград е СПА столица на Балканите, а общината е известна с възможностите си за развиване на туризъм, като наличието на минерални извори в съчетание с горските територии, с изключително ценни гори и красиви пейзажи, налага да се проучи и отчете общественото мнение за развитието на горите и горските територии на общината. Целта на този тип планиране е с подкрепата на местната общественост да се разработи стратегическа рамка, която да гарантира устойчивост в управлението на горите за един по-дълъг период от време, като се постига равномерност при използването на горските територии. Бяха проведени структурирани интервюта с представители на всички, които имат интерес горите да осигуряват поминъка, който осигуряват и днес. По време на работните срещи се осигури прозрачност при обсъждането - имаше възможност да се споделят мнения, да се поставят въпроси, да се потърсят общи решения. През последните години в горското стопанство на България се полагат сериозни усилия за прилагането на принципите на устойчивостта и прозрачността в управлението на горите. Промените в екологичната среда изисква балансирано съчетание на икономическите, социалните и екологичните интереси, което да се положи в основата на управлението на горите и на горския сектор.
В този смисъл, Планът предоставя обобщена информация за горските ресурси, определя целите за развитие на горите и основните насоки на управлението им, приоритизира горските функции и набелязва най-важните проблеми, чието разрешаване ще подобри управлението на горите. Той предвижда и подобряване на цялостното отношение на обществеността към горите, получаване на обществено одобрение и подкрепа за дейностите на горското стопанство, собствениците на недържавните гори, както и ползвателите на дървесина. Важни елементи на Плана са подобряването на инфраструктурата в горите и запазване площта на горите със специални защитни, охранни или средообразуващи функции. С консенсус на заинтересованите са приети принципни решения за стопанисването на горите. Определени са ключовите блага и функции - екосистемни функции и услуги, които хората очакват да получат от горите на територията на общината - наред с дървесината, горските плодове, билките, гъбите, осигуряване на паша за добитъка, възпроизводство на защитните, средообразуващите и водоохранните функции на горите, опазването на дивеча и рибата в непромишлените водоеми.
При управлението на горите с консенсус са приети 5 приоритета:
1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите - ползването на дървесина, плодове, билки, гъби и т.н., но и опазване на горите и взаимодействие между собственици, стопани и ползватели.
2. Развитие на устойчив туризъм - изграждане на “еко” пътеки, информационни табели, туристически заслони, табла с информация и балнеоложки оздравителни центрове. Този подход включва мерки по благоустрояване на съществуващи и изграждане на нови, най-често пешеходни туристически маршрути. Пълно развитие на съществуващите ресурси като туристически продукт, чрез проучване, разработване и включването на туристически маршрути.
3. Подобряване на инфраструктурата - подобряване състоянието на горската пътна мрежа, изграждане на нови пътища за по-голяма достъпност до отдалечените дърводобивни обекти.
4.Управление на водните ресурси - поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, изграждане на нови водохващания и водопроводи.
5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите
В обобщение на получените резултати следва да се подчертае, че всички представители на заинтересованите страни очертаха 9 специални обекта, поставиха над 45 свои искания, желания и очаквания, като на последните две работни срещи посочиха и политическите действия, които следва да се предприемат от общината, регионалните служби и държавата, за да се реализират поставените цели. В следващите две седмици до края на януари 2015 г. Планът за многофункционално стопанисване на горите на територията на община Велинград ще бъде окомплектован с картния материал и ще бъде внесен за обществено обсъждане и приемане от Общинския съвет на Община Велинград. След приемането му, Планът става част от Общия устройствен план на Община Велинград, отнасящ се за горските територии и ще позволи да се намират с консенсус решения за управлението и стопанисването на горите на територията на Община Велинград, в т.ч. развитие на приетите с консенсус инвестиционни намерения на бизнеса.
проф. д-р Иван Палигоров, координатор на проект INTEGRAL за България

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола