Велинград - online - Седмицата на гората - време за празник или повод за равносметка? 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Седмицата на гората - време за празник или повод за равносметка?
Публикувано 2015-04-07 10:59:18 от Темпо

По повод Седмица на гората 2015, чието мото е ''Гората-мост към бъдещето'' е добре да се подсетим, че независимо за коя област става дума - без наука няма бъдеще. В няколко статии във в. ''Велинградски Темпо новини'' сме публикували материали, свързани с историята и дейността в миналото и настоящето на съществуващото във Велинград подразделение на Института за гората, а именно Опитната база за иглолистните гори( ОБИГ). Поради факта, че това е единственото изнесено извън София звено на института, което разполага с научен работник с ОНС ''Доктор'' и с академично звание ''Главен асистент'', в базата има възможност да се кандидатства и работи по редица международни проекти в рамките на ЕС.
Този факт поражда парадокса научноизследователската структура да е по-популярна в чужбина, отколкото във Велинград. Ето защо ще се спра на по-важните направления на научната международна дейност в базата - своеобразна равносметка на постигнатото.
В бр.23/ 2014 г. в. ''Темпо'' дава инфомация за стартиралата Българо-швейцарска научна програма ''Влияние на земеползването и стопанисването върху акумулацията на въглерод в планинските горски екоситеми''. Началото на проекта е поставено през 2013 г., а Опитната база във Велинград се присъединява през 2014 г. Участниците от двете страни работят по натрупването на бази данни, знания и друга информация, свързана с промените на запасите на въглерод (С) в почвената система (вкл. постилка и почва) и в надземната биомаса (вкл. тревна и дървесна) след промени в земеползването. За бъдещото опазването на чувствителните планински региони (какъвто е и нашият) и техните функции са необходими конкретни проучвания, експерименти и прилагане на модели, основани на резултати от изследвания в представителни райони. Програмата цели да бъде установен ефекта на различни форми на изменения в земеползването, свързани с горите и горското стопанство върху запасите на въглерода в компоненти на планински екосистеми в България и Швейцария. В процеса на работа се анализират освен количествени, също и качествени характеристики на органичното вещество, а събраните бази данни ще бъдат приложени за валидиране на модел YASSO за динамика на въглерод. Основната цел се преследва посредством серии от измервания в експериментални пробни площи от Рила, Стара планина, Родопите (в района на Велинград) и Алпите, с оглед смекчаване на климатичните промени и балансираното въздействие върху околната среда.
По време на втори етап от изпълнение на проекта беше продължен научният обмен между двете страни: обмен на знания между членовете на колектива от различни изследователски области и международен научен обмен между млади учени и експерти - директно и чрез интернет. Получените резултати са представени на два международни научни форума, на единия от които в Южна Корея и с постер ''Ефектът от промените в земеползването върху запасите на въглерод в планинските екосистеми на Родопите, България с автори Миглена Жиянски, Ангел Ферезлиев, Йенс Леифелд. В процес на подготовка е съвместна публикация по материала, който ще бъде представенa в международно научно списание. Публикувани са 6 научни статии, една от които “Характеристики на надземната биомаса и въглероден запас в компоненти на екосистема, формирана след залесяване с бял бор в района на Северозападни Родопи”, в Сборник научни публикации на Института за гората, София, 2014, с автори Миглена Жиянски, Ангел Ферезлиев, Мария Соколовска.
Опитната база във Велинград участва в работата на приключилия в Париж през септември миналата година COST проект: „Усъвършенстване на базата данни и информацията относно потенциалния принос на дървесните ресурси на база източници от Националните горски инвентаризации” 2011-2014. В специално издание на “Годишник на горската наука” през тази година (2015) ще бъде публикуван докладът за България “Национални прогнозни методи на дървесната биомаса за България, базирани на данни от горската инвентаризационна дейност” с автори проф. Никола Стоянов-ЛТУ и гл.ас. д-р Ангел Ферезлиев- ОБИГ, Велинград.
От тази година стартира програма за научен обмен между България и Словакия “Структура и продуктивност на дървостои, повлияни от ветрова инвазия”, която ще се осъществи от Институт за гората-БАН и Institute of Forest Ecology - Zvolen. В програмата са заложени научноизследователски дейности в засегнатите от ветровала на 29 май 1961 г. горски масиви в районите на Нова махала, Медени поляни, Побит камък, Селище, Беглика, Кара тепе, Чадъра, Кондев чарк, Стояново дере. Научният колектив от българска страна е проф.дсн.Христо Цаков( ИГ-БАН, София) и гл.ас., д-р Ангел Ферезлиев( ОБИГ, ИГ-БАН, Велинград).
Опитната база във Велинград в лицето на д-р Ферезлиев има предложение за участие в научния колектив на Институт за гората във връзка с подадено от проф. Тимо Пукала (Финландия) проектопредложение по “Хоризонт 2020” - “Адаптиране на управлението на горите според променящите се нужди на обществото”. За участие в проекта се е създал консорциум от 6 държави- Финландия, Швеция, Германия, Турция, Испания и България.
От изнесеното става ясно, че във Велинград се работи усилено и на високо ниво, що се отнася до “правене” на горскостопанска наука. И макар в последните години в България, респ.в района на т.н. '' Краище Чепино'' тази дейност да е неглижирана в голяма степен от горскостопанските структури, съществува институция( Институт за гората към Българска академия на науките), която продължава да работи и твори в името на българската гора. Седмицата на гората е и за равносметка! Дано демонстрираният пример е заразителен за колегите от горскостопанските структури в региона! За да може лесовъдската колегия да преодолее омерзението и да върне достойнството и уважаваното си място в обществото, отнети й в последните години в резултат на олигархично- политически интереси и незапомнен за системата кариеристично-кадрови слугинаж, е нужно то да се информира своевременно, точно и детайлно. И да се търсят оптимални решения на последните, предвид обществената чувствителност по отношение на този ценен природен и социален феномен- ГОРАТА! Защото за да е успешно ''премостването'' през бурното течение на времето е нужно да се изградят здрави устои в настоящето!
д-р инж. Ангел Ферезлиев, гл. ас. в Институт за гората-БАН, ръководител на ОБИГ Велинград

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай