Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 24.04.15 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 24.04.15
Публикувано 2015-05-05 10:03:02 от Темпо

ПРОМЕНИ Приети бяха промени в общинската Наредба за търговските дружества, които затягат контрола над общинските фирми. Управителите и контрольорите им няма да получават месечно възнаграждение, ако в срок не са представили отчети пред кмета и Общинския съвет. Управителите нямат право да поемат задължения за разходи, ако те не са обезпечени с приходи през съответната година - поемането на такова задължение ще става само след решение на Общинския съвет. След дълги спорове с 15 “за” и 14 “въздържали се” съветниците решиха да дадат право на управителите за разходи над определения лимит от 10 000 лева годишно за ДМА в случай на непредвидими и изключителни обстоятелства като бедствия, аварии и катастрофи. Действието на тази разпоредба ще започне от 2016 г.


“ТОЛЕРАНТНОСТ” Община Велинград прекратява своето членство в сдружението “Толерантност”, решиха съветниците. С това отпада и необходимостта общината да внася членски внос.

БОЗЬОВА Кметството на село Бозьова ще продължи да работи в частен имот, за който общината ще плаща месечен наем от 36 лева плюс разходите за ток, вода, такси и данъци.

РЕМОНТ Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи във Велинград ще извърши текущ ремонт за 21 000 лева. Сумата е от собствения бюджет на ЦНСТДМ.

ПРОЕКТИ Общинският съвет даде съгласие общината да кандидатства пред ПУДООС с проект за реконструкция на водопровода “Джаферица” в района на Юндола, Света Петка и Пашово.

АВАНС За да може общината да получи авансово плащане, съветниците одобриха издаването на запис на заповед за 43 345 лева пред ДФ “Земеделие” по проекта за подобряване на туристическата информационна инфраструктура на Местната инициативна група “Белово, Септември, Велинград”. Запис на заповед за 82 498 лева пред ДФ “Земеделие” ще бъде подписана от общината по проекта за ремонт на Радоновата женска баня в кв. Чепино. Сроковете за предявяване на плащанията са през март 2016 г. Като допълнителни точки бяха гласувани още два записа на заповед от общината в полза на ДФ “Земеделие” по проектите “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 2007-2013 г.” и “Строителство и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Бирково, Враненци и Горна Дъбева”.

НАМАЛЕНИЕ Общинският съвет прие предложение на кмета Иван Лебанов за намаляване на месечния наем на магазина за риба и рибни продукти на Пазара на ЕТ “Милчо Милев”. Аргументи бяха тежката икономическа криза и изравняване на наема с този на останалите магазини на Пазара.

ПИКАДИЛИ Комисията по общинска собственост предложи вместо да се продава, бившата дискотека “Пикадили” да бъде отдадена под наем чрез явен търг. По предложение на Александър Гагов точката бе отложена заради жалба в съда.

ВОДИ С пълно единодушие съветниците подкрепиха искането от “Илвес” ЕООД с управител Екатерина Каферинова за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж “Власа”. Средният дебит на заявената за вземане минерална вода за обект “Плувен басейн” е 0.2 л/сек., заявеният обем 6307.2 куб.м./годишно. “Нищо не ми давате, само аз ще давам на общината пари”, каза на колегите си съветници Ек. Каферинова. Приета бе схема за нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж “Сярна баня” по искане от “Тора - Тодор Ямаков”. Одобрена бе схемата за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж “Вельова баня” за хотела на “ВИП 2005” ООД. Трасето ще минава от парк Вельова баня през река Луковица и ул. “Герасим Попов” до хотела и е с дължина 132 метра.

ЗЕМИ С прегласуване, за да се съберат нужните 20 гласа, бе извършена промяна на предназначението на земеделски земи - пасища и мери, които от публична станаха частна общинска собственост. Земите са в землищата на Велинград, Драгиново и Враненци, а промяната е по искане на Общинската служба по земеделие. Съветниците гласуваха и 8 решения, с които предоставиха земи от общинския поземлен фонд на наследници с възстановени по законов ред права. С друго решение бе открита процедура за продажба на имоти общинска собственост чрез явен търг в землището на Велинград - местността “Тудора/Потока” и с. Чолаково - местността “Юрта”. Началните цени на имотите са около 2 лева за кв.м.

ТУРИЗЪМ Приет бе отчет за развитието на туризма за 2014 г. Общината отчете спад при плащането на туристическия данък, като приходите са общо 402 460 лева намаляват с 28 865 лева в сравнение с 2013 г.

КАЛЕНДАР Общинският съвет одобри предложения Културен календар за 2015 г. Проявите са обезпечени със средства от бюджета.

СОЦИАЛНИ Без дебати беше приет отчетът за развитие на социалните услуги в общината за 2014 г. Съветниците гласуваха и програмата за 2015 г.

ФУРГОНИ Със заповед на министъра на вътрешните работи от януари 2015 г. общината получи безвъзмездно право на собственост върху 28 фургона за жилищни нужди на обща стойност 120 400 лева. Фургоните са за настаняване на пострадали от природните бедствия през 2005 г. Съветниците решиха те да се ползват за срок от 5 години от нуждаещи се жители на ромската махала Анезица и в Драгиново. Даденият 1 фургон в Медени поляни ще трябва да бъде върнат на община Велинград.

ЧЕШМИ Утвърден бе списък на 64 уличните чешми за обществено ползване във Велинград и Драгиново, които са публична общинска собственост. Общината се похвали, че чешмите в парк Вельова баня, парк Женска баня и до Сярна баня вече работят. Материалите от сесията подготви Елена Баева

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай