Велинград - online - ПРАВО НА ОТГОВОР: Концесионерът: Мината ще има дълготраен положителен ефект 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости "ГЕРГЕВАНА"


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, January 22
· Велинград ще бъде домакин на Национален туристически поход на жените
Tuesday, January 15
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 15.01.19
· Общината отново иска спасителен заем от държавата
· Детска градина остана на студено в края на водопровод “Власа”
· ОБСЪЖДАМЕ КЛЕПТУЗА: „Клептуза“ – утопия, химера или „да се усвоят едни пари“?
· ОБСЪЖДАМЕ КЛЕПТУЗА: Клептуза няма нужда от нова визия, а от добро управление
· ОБСЪЖДАМЕ КЛЕПТУЗА: Проектът за Клептуза трябва да подчертава природния феномен
· НПМ “Шипка-Бузлуджа” гостува с изложба за опълченеца Стефан Кисов
· КРИМИ ХРОНИКА 15.01.19
· На 21 януари празнуваме Бабинден
· Учредяват младежки и детски клуб към ТД “Юндола”
· Малки обяви: 15.01.19
· С багер и помпи откриха кръста в река Мътница в Костандово
· Дарители от цялата страна стоплиха момчетата от ВУИ - Ракитово
· Общината награди спортистите на 2018 година
· ПК „Белмекен“ излъчи ТОП 10
· „Чепинец” започва подготовка на 20 януари
Tuesday, January 08
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 08.11.19
· Дрогиран и избягал причиниха тежка катастрофа в центъра на Юндола
· 11 скочиха за кръста в Клептуза, 6 в Лъджене, само 1 в Каменица

ПРАВО НА ОТГОВОР: Концесионерът: Мината ще има дълготраен положителен ефект
Публикувано 2016-01-26 10:37:51 от Темпо

Фирма “Ресурс 1” АД в правото си на отговор на статия, публикувана във вестник “Темпо” на 19.01.2016 г. с автор инж. Емил Вълков, и в защита от неверни твърдения, обръща внимание на въпроси, засягащи обществеността в района на инвестиционно предложение за “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди “Грънчарица Център”.

На 22.08.2008 г. Министерство на околна среда и водите издава Удостоверение за Търговско откритие на “Ресурс 1” АД, което дава право на титуляра, в границите на обявеното търговско откритие, да бъде определен пряко за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми, на основание чл. 29 от ЗПБ. Търговското откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване на подземни богатства. Разрешение, което е издадено по съответния ред от Министерство на икономиката и след одобрение на МС, на компанията още през 2003 година, и за което е сключен договор. Законът определя ясно реда и стъпките за получаване на концесия за добив на полезни изкопаеми и процедурата не включва търг, както твърди г-н Вълков. Това не е обществена поръчка.
С Решение №372 на Министерски Съвет от 21.05.2009 г. се предоставя концесия с предмет добив на полезни изкопаеми - волфрамсъсъдржащи руди от находище “Грънчарица Център”. През месец май не е “последното заседание” на Министерски съвет. Решението задава тримесечен срок, в който трябва да се сключи Концесионния договор между Министъра на икономиката и енергетиката и “Ресурс 1” АД. На 16.07.2009 г. се сключва Концесионният договор, на основание горното Решение и на издаденото Търговско откритие.
От 5603 дка концесионна площ 3030 дка са площта на находището, от които само около 180 дка се предвиждат за наземните подобекти на производствената площадка ”Грънчарица център”, които подлежат на процедури по отчуждаване. Представеният картен материал от Министерство на земеделието показва, че подлежащите на отчуждаване земи сега са на 100% необработваеми и се използват като ливади за пасища. За отчуждаване, или владение и ползване на тези земи, които ще бъдат заети от наземни подобекти при разработка на находището, се предвиждат съответните процедури с калкулиране на разходите. За целта ще бъде направена оценка въз основа Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, изразени в левове на декар в зависимост от началните цени, диференцирани според тяхното местоположение, статут и други икономически фактори. По този начин за изкупуването на необработваеми земи, ползвани за пасища, ще се плащат пазарните цени за земеделски земи.
Относно твърденията за транспорта и броя на камионите, които ще преминават през Велинград, г-н Вълков явно не се е запознал достатъчно добре с Доклада за ОВОС. Той разпределя пълните и празните камиони в три обходни маршрута, от които само единият преминава през околовръстния път на града. На час ще минават 4 покрити камиона, които покриват емисионните стандарти EURO IV - EURO V (ограничителни емисионни норми), а не 13 - по сметка на г-н Вълков.
Във връзка с твърденията за стерилната скална маса, “натрупвана на могила с 35 м височина”: Добиваната нерудна скална маса - на практика чакъл, ще се използва при строителството на пътни настилки на площадката и извън нея. С напредване на добивните работи, инертната скална маса ще се използва и за запълнение на минните изработки. На практика тази баластра едва ще достига за тези цели. Въпреки че скалната маса, която не отива за извличане на волфрам, не е по никакви критерии опасен отпадък, проектът предвижда насипището да бъде изградено по всички изисквания с изолирано дъно, за да не се позволи никаква инфилтрация на дъждовни води. Възстановяването на терените в находище “Грънчарица” ще се извършва поетапно още по време на експлоатацията. Засажданите треви, храсти и дървета ще бъдат специално подбрани. Предвидени са 3 милиона лева инвестиции за екология и социални програми.
За въздействието на инвестиционното предложение върху животните и растенията в момента е внесен “Доклад за оценка степента на въздействието върху биоразнообразието” в РИОСВ - Пазарджик. Компетентният орган ще се произнесе дали проектът ще продължи или ще бъде спрян, ако е неекологосъобразен.
Работата на минния обект няма да се отрази на чистотата на въздуха, защото добивът, трошенето ще се извършват под земята, вентилационният въздух ще се пречиства във филтри. Материята прах няма да изчезва г-н Вълков, а ще се подлага на очистване. Цитат от Доклада за ОВОС изяснява по-добре как ще се случи това: “Прах ще се генерира главно в ”камерата за трошачно отделение”. В тази камера се разполагат трошачките за едро и ситно трошене. Трошачките са под аспирационна система, като аспирираният поток запрашен въздух се подлага на очистване в прахоуловителна система от ръкавен филтър (ФРИРТ 80 - филтър ръкавен с импулсна регенерация на тъканта)”.
От друга страна притесненията, че проектът ще въздейства върху качествата на река Грънчарица и оттам - върху потенциалните вододайни зони по поречието й, са също необосновани. Районът на река Грънчарица не е вододайна зона. От река Грънчарица не се снабдява с вода нито едно селище. Да, съществува деривация от река Грънчарица към язовир Батак. След тази деривация река Грънчарица почти пресъхва. Въпросът, който се задава, е: ако се стигне до заустване на води от мината в река Грънчарица, няма ли това да замърси язовир Батак? Преди всичко, трябва да се подчертае, че проектът е разработен така, че всички отработени води да се връщат обратно в производството. Тоест, ако има заустване, то ще е пренебрежимо малко. На второ място е важно да се знае, че ако има такова заустване, то ще става след бента на водохващането за СД “Бистришка”. И на трето място - всички води, които евентуално ще излизат от рудника към природата, ще минават през последно поколение пречиствателна станция и по чистота ще имат качествата на питейна вода.
Разработването на мина “Грънчарица - център“ ще има дълготраен положителен ефект върху живота на хората от региона. Той ще дойде по няколко линии, като най-важната от тях на този етап е свързана с преодоляването на трайната безработица. По време на строителството на мината ще бъдат ангажирани 450 души, а по време на експлоатация 700 души. Амбицията на компанията е да наема работна ръка от местната общност. Предвидено е да бъдат учредени стипендии за специализирани средни и висши училища. При сравнително висока официална средна заплата в рудодобива, осигуряването на подобна ангажираност чувствително ще повиши жизненото равнище в околните населени места, най-голямото от които е с 1250 жители.
Компанията възнамерява да разположи управлението на мината в самото село Кръстава. Освен това там ще бъдат здравната и минно-спасителната служби.
В рамките на проекта е предвидено изграждането на пречиствателна станция за битово-фекални води с опция да се включат обратните води на самото село. Компанията се ангажира да възстанови овчарника зад мината в рамките на програмата си за социална отговорност и да осигури консултации и помощ на животновъдите при пласирането на продукцията им. 50 процента от годишната концесионна такса ще бъдат внасяни по бюджета на община Велинград.
“Ресурс-1” АД

 
SPA Hotel-Olympic

Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2019-01-24 13:29:27
Топл. индекс 10.35°C
Отн. влажност 92.50%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#177 145

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 93.71 %
PM 2.5 µg/m3 79.86
PM 10 µg/m3 160.10

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Barocamera - Hyperbarica