Велинград - online - Запор принуди общината да търси безлихвен заем от държавата 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, October 16
· Успехи на младата плувна смяна на ПК “Белмекен”
· Още една стъпка към бъдещето
Tuesday, October 09
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 09.10.18
· Общината ще се отоплява на пелети
· Кметът прави срещи в трите квартала
· ПРАВО НА ОТГОВОР: Полагаме максимални усилия за решаване на натрупаните проблеми
· Депутати от БСП представиха Визия за България
· Ремонтите за нова визия в Каменица – до Коледа
· Поръчката за нов скенер започва от начало
· В памет на героите от Балканската война
· След съдебно решение вписаха новото ръководство на НЧ “Отец Паисий-1893”
· Предизвикателството „Камино”
· ЦСОП – Велинград - една година по-късно
· Отсечените дървета заслужават втори шанс
· Малки обяви: 09.10.18
· Творческият сезон започна с награди
· Читалището – място за среща на пазители и традиции
· Обичам те, Велинград!
· ПГИТ “Ал. Константинов” стана училище-посланик на ЕП
· “Атлас” спечели пълен комплект медали за Купа “Велинград”

Запор принуди общината да търси безлихвен заем от държавата
Публикувано 2016-02-09 10:19:05 от Темпо

От 2 февруари 2016 г. банковата сметка на Община Велинград са под запор. По неофициална информация една от фирмите, наложили запор и то за солидна сума, е “Еко-Титан”. Запорирането на общинските сметки се случва не за първи път през последните години, тъй като общината има голям брой просрочени задължения към редица дружества. В търсене на изход от тежката финансова ситуация новото ръководство на общината ще търси помощ от Министерството на финансите, където кметът Костадин Коев беше на среща на 3 февруари.

След срещата финансовият министър Владислав Горанов коментира, че през последните 4 години нашата община е била водена към фалит, а Общинският съвет не е разглеждал този проблем и едва след изборите той се проявява със страшна сила. Министърът подчерта, че към момента няма ред, по който кметът да бъде задължен да информира хората и Общинския съвет за финансови проблеми и те излизат на бял свят късно, когато общината е пред фалит. Затова правителството предлага промени в Закона за публичните финанси, с които Министерството на финансите ще бъде задължено да обявява публично всички финансови показатели на общините на месечна база. Кметът от своя страна ще трябва поне веднъж годишно да осведомява Общинския съвет за финансовото състояние на общината. Новите законови правила предвиждат още общините в риск да получават безлихвени заеми от държавата, но след като изготвят оздравителен план, чието изпълнение ще се контролира пряко от министъра на финансите. На 3 февруари Министерският съвет прие предложените от финансовото министерство законови промени, но те все още не са факт и предстои да бъдат разглеждани и приети в Народното събрание.
В търсене на работещо решение в рамките на сега действащия Закон за публичните финанси, Община Велинград ще поиска временен безлихвен заем от централния републикански бюджет. За целта бе свикана извънредна сесия на Общинския съвет на 8 февруари с единствена точка в дневния ред - упълномощаване на кмета К. Коев да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината. Исканият временен безлихвен заем ще бъде да сметка на изравнителната субсидия за второто полугодие на 2016 г.
В доклада си към проекта за решение кметът К. Коев посочва, че това е крайно необходимо в най-кратък срок, тъй като тежкото финансово състояние на общината не позволява адекватно обслужване на текущите и дългосрочните задължения на общината, както и наложения запор на нейната банкова сметка. Получаването на безлихвен заем от държавата ще даде възможност при строга финансова дисциплина поетапно да започне погасяване на задълженията, като в същото време общината ще има наличен финансов ресурс за издръжка на детските градини, социални дейности и др.
Решението за отпускане на безлихвен заем се взима от министъра на финансите Владислав Горанов. За да може това да стане в най-кратки срокове, в проекто-решението на Общинския съвет е заложена клауза за предварително изпълнение. Тя е допустима в случаи, когато са застрашени живота и здравето на населението.
Според прессъобщение на общината позицията на кмета К. Коев е, че изравнителната субсидия ще бъде достатъчна, за да се покрият разходите, като очакванията са запорът да бъде вдигнат. За издръжката на училищата и детските градини не трябва да има никакви притеснения, защото училищните бюджети са делигирани от държавата дейности и не подлежат на запориране. Родителите и децата трябва да бъдат спокойни взети са всички възможни мерки, за да се гарантира социалният мир и да не се създава напрежение.
По темата за промените в Закона за публичните финанси кметът казва: “Специално за мен с промените в закона ще доведат до по- голяма прозрачност и отчетност, както и с това, че ще има и конкретни виновници и санкции, а не размиване и скриване зад общата отговорност. Подкрепям тази мярка. А с мярката за създаване на инструмент за разплащане от името на държавата за общини с лоша финансова дисциплина категорично ЗА, защото гражданите не са виновни,че един кмет и едно лошо управление трупат дългове за тяхна сметка“.
Успоредно с искането на безлихвен заем от държавата Община Велинград ще сезира Прокуратурата и Държавната финансова инспекция. През настоящия мандат ще бъде разработена и цялостна финансова рамка, за да бъде изчистена значителна част от дълговете и да се подобри като цяло финсовата дисциплина в публичните дейности, финансирани от общината.
В следващия брой ще продължим горещата тема с подробности за дискусията на извънредната сесия. Елена Баева

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ДЪЛГОВЕ
Ето какви са дълговете на Община Велинград към 31 декември 2015 г. (посочените числа са по данни от прессъобщение на общината): 10 958 835 лева - задължения към различни доставчици
Припомняме, че в края на ноември 2015 г. главният финансист на общината Филип Ангелов съобщи в доклад пред Общинския съвет, че натрупаните задължения са основно към 5 фирми. Над 70% от цялата сума (над 8 милиона лева) са задължения на общината към едно дружество - официално то не бе назовано, не неофициално стана ясно, че е “Еко-Титан”. Натрупаните задължения са не само по договора за чистотота, но и за допълнителни дейности, които са възлагани на фирмата от екскмета Иван Лебанов. Около половин милион лева общината дължи на “Сконто” - фирмата, която в предишния мандат доставяше хранителни продукти за детските градини. В момента договорите и дейността на “Еко-Титан” и “Сконто” се анализират от временни комисии с участието на ОА и общински съветници. Очаква се комисиите да представят своите доклади пред местния парламент. Общината дължи по-големи суми и за строителни и ремонтни дейности, както и близо 52 000 лева за неплатени заплати на съветниците от предишния Общински съвет.
3 850 452 лева - дългосрочна кредитна линия в “Райфайзенбанк България“
Кредитът, който банката отпусна на Община Велинград, бе одобрен от Общинския съвет през 2012 година. Сумите от револвиращия и краткосрочния кредит са ползвани за съфинасиране на спечелени от общината европейски проекти и след решения на Общинския съвет.
1 344 605 лева - безлихвен заем от ПУДООС
Държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната среда и водите отпусна на общината безлихвения заем през 2013 г. Средствата са предназначени за подмяната на водопроводната и канализационна мрежа по двете улици “Ал. Стамболийски” и “Юндола” в центъра на Велинград. Като част от републиканската пътна мрежа улиците бяха ремонтирани по европейски проект, но за подмяната на подземната ВиК мрежа финансирането трябваше да бъде осигурено от общината.
1 627 236 лева - отчисления по Закон за управление на отпадъците
Въпросните неплатени отчисления са за обезвреждане на отпадъци чрез депониране и за тях на общината са наложени актове от РИОСВ - Пазарджик. По данни на инспекцията през последните години масово общините увеличават количествата депонирани отпадъци и системно не предвиждат в бюджетите си средства за закриване и рекултивация на действащите сметища, както и за изграждане на съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци. В същото време общините включват тези отчисления в такса смет, която събират от населението. В нашата област големи суми по ЗУО дължат 7 общини, сред които е и Велинград. Сумата се натрупва от влизането на закона в сила на 1 януари 2011 г.
2 693 429 лева - обща стойност на заведените дела срещу общината без лихвите

 
SPA Hotel-Olympic

Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград


Вила


Мебели от масив

Пречистване на отпадни води