Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 24.02.16 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 24.02.16
Публикувано 2016-03-01 10:30:52 от Темпо

МЛАДЕЖИ Общинският съвет прие Общински план за младежта за 2016 г., изработен на основание Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, националната стратегия и общинския план за развитие до 2020 г. Приети бяха отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и отчет по общинската програма за превенция на наркотичните зависимости.


ТРУД Единодушно бе гласувана Общинска програма за полагане на общественополозен труд. Обърнато бе внимание, че за почистването на паркове и градинки общината плаща на “Еко-Титан” и не трябва да има дублиране на дейности. Съветниците предложиха ОА да представи списък с конкретните обекти, на които назначените по чл. 9 ще полагат общественополезен труд.

ТУРИЗЪМ Съветниците приеха Правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма. Съставът на Консултативния съвет предстои да бъде утвърден с кметска заповед. Съветници изтъкнаха, че трябва да се преразгледа досегашната работа на съвета и да се набележи работеща програма, за което ще се търси и мнението на туристическия бранш. Директорът на вече закритото общинско предприятие “ТИЦ” Даниела Салкина отбеляза, че при конституирането на Консултативния съвет не е посочена ролята на “ТИЦ”, но е важно центърът да бъде включен, защото е живата връзка между общината и хотелиерите. Приет бе и Правилник за дейността на Общинска експертна комисия за категоризация на туристическите обекти, който е съобразен със Закона за туризма.

РИЕ Утвърдена бе схема за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ). Схемата включва 27 брилборда, 17 рекламно-информационни табели и 15 транспаранти.

СТРАТЕГИЯ По отложена от предишната сесия точка бе приета Стратегия за управление на общинската собственост за периода на мандат 2015 - 2019 г. Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г. бе допълнена с реституираните 30 частни имота, за които започна процедура по отчуждаване.

КОМИСИИ В комисиите за провеждане на различни тръжни процедури отново бяха избрани само съветници от мнозинството на ГЕРБ, ДПС и СДП. По тази причина Ек. Каферинова предложи председателят на Общинския съвет Б. Мандраджиев да проведе консултации с представители на всички политически сили за понататъшната дейност на местния парламент.

НАЕМ По предложение на съветника от ГЕРБ Валентин Бозев с 25% бе намален наемът на ЕТ “Анезица Олег Вранчев - Нурсия Халиуулина”, считано от 1 февруари 2016 г. Съветници реагираха, че внасянето на такова предложение от общински съветник е вид лобиране, което поражда въпроси и може да доведе до прецедент, след който и други наематели да поискат намаление на наемите. От ГЕРБ опонираха, че на Пазара от 10 магазина работят само 3, а по-ниските наеми ще помогнат на бизнеса. Това провокира контра предложение от Александър Даскалов всички наеми, а не само избрани, да бъдат намалени с определен процент.

“ВЛАСА” Общинският съвет даде съгласие по схемата за нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж “Власа” до детска градина “Фантазия”. Общата дължина на новото трасе е 1578метра, като водопроводът от “Власа” за първи път ще бъде общинска собственост. Според главния архитект Тодор Енев с новия водопровод ще бъдат елиминирани всички кражби по незаконните отклонения на сегашния и ще има достатъчно вода за законните ползватели и общински обекти като Закрития басейн. Новият водопровод ще може да захрани с топла вода и Дома за стари хора “Ела”.

ДРАГИНОВО Съветниците разрешиха изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване на Драгиново, с който ще се образува нов парцел с отреждане “За баня”. Парцелът е с площ 220 кв.м., предвидено е застояване до 3 етажа.

“МИЗИНКА” Одобрено бе ново трасе на подземен водопровод за минерална вода от сондаж 3 “Мизинка”. Общата дължина на новото трасе ще бъде 135 метра с крайна точка сградата на читалището в кв. Каменица.

СЕРВИТУТ Във връзка с процедура за учредяване на безсрочен сервитут върху земи от горския фонд на “СТОБОГ” ООД - Велинград Общинският съвет даде разрешение за изработване на парцеларен план за трасе на подземен напорен водопровод. Водопроводът е с ф1600, от водохващането в местност “Луковица” до МВЕЦ “Долене I” в местност “Горно Долене” в землището на Драгиново. Дължината на вече реализирането трасе е 801 метра, със сервитут 11.60 м - по 5.80 метра от двете страни.

ВОДОВЗЕМАНЕ Подкрепено бе искането на ЕТ “Бялата вода - Метко Хаджиев” във връзка с разрешително за водовземане на минерална вода от находище Драгиново. Съветниците разрешиха изработване на парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до местността “Мариница - Оранжериите”.

СЕЧ Общинският съвет откри процедура за продажба на дървесина на корен от общински гори в землището на Грашево, където след падналия през март 2015 г. сняг е необходимо да се изведе принудителна сеч. С процедура на таен търг общината ще продаде 33 кубика едра дървесина с начални цени 78.45 и 83.45 лв. според класа, 484 кубика средна дървесина с цена 53.45 лв, 22 кубика дребна дървесина и 1664 кубика дърва с цена 15.96 лева без ДДС за кубик.

АМБУЛАТОРИЯ По предложение с вносител съветника от ГЕРБ Боян Бозьов бе дадено разрешение за изработване на план за застрояване в местността “Устето” (Мандова кория). Част от сграда, собственост на “Булгарцвет-Велинград” се предвижда за ветеринарна амбулатория с площ 20 кв.м.

ВОДИ По програмата за работа на Общинския съвет за февруари бе разгледана информация за дейността на общинското дружество “ВКТВ” през четвъртото тримесецие на 2015 г. Врид управителят Йордан Нанов каза, че загубата за последното тримесечие е 155 000 лева. Фирмата е натрупала и задължения от 300 000 лева към Басейнова дирекция, които трябва да бъдат платени или разсрочени, за да може да се сключи нов договор за доставка на вода. Водоемите за питейна и минерална вода са в окаяно състояние, взети са нужните мерки, но проблемите са натрупвани през последните 4 години. Информация за състоянието на мрежата за минерална вода даде инж. Мрамор Полежански, който също очерта голям кръг от проблеми. Съветникът от ЗНС Ал. Даскалов предложи да се проведе сесия, посветена изцяло на проблемите на ВиК сектора и минералните води.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай