Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 31.03.16 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 31.03.16
Публикувано 2016-04-05 09:39:52 от Темпо

РУДОДОБИВ На сесията си на 31 март 2016 г. Общински съвет - Велинград прие декларация за недопускане на разработването и добиването на полезни изкопаеми на територията на цялата община. Декларацията бе гласувана с пълно единодушие от съветниците, а пълният текст публикуваме отделно.


ПИТАНЕ Рахим Ендяк, съветник от групата на “Бъдеще за община Велинград”, отправи питане до кмета К. Коев за реда за отдаване на общински земеделски земи. Според съветника хора от други общини са получили повече земя за сметка на хора от общината. Кметът К. Коев отговори, че проблемът е наболял и комисия, чийто председател е, е направила всичко възможно животновъдите да ползват общински земеделски земи. В момента единственият проблем е в местността Еловата, където за 2016 г. земя са получили 26 човека, докато през 2015 са били само 5. Кметът акцентира на проблема, че молби за ползване на земеделски земи се пускат до края на март предходната година и договорите се сключват през май. Сега в срок са подадени само 5 молби, догодина ще се повтори същият сценарий и затова е нужно общината да разработи стратегия.

ТУРИЗЪМ Приета бе Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград за периода 2016 - 2020 г. Съветниците взеха решение за участие на община Велинград в организация за управление на туристически район “Родопи”, в който попада заедно с още 27 общини.

АРО Общината да прекрати членството си в Асоциацията на родопските общини (АРО), решиха съветниците с мотив, че не сме получили финансови или други ползи. Към момента задълженията на общината към АРО са общо 10 080 лева за неплатен членски внос, натрупан за последните 6 години.

КУЛТУРА И през тази година Културният календар бе приет в края на месец март. Общата сума за залегналите в календара събития е 65 000 лева.

АВТОМОБИЛ Общинското предприятие “Спортни имоти и пазари и Туристически информационен център” (“СИП-ТИЦ”) ще закупи автомобил за нуждите си. Средставата в размер на 3 962 лева ще бъдат осигурени от собствени приходи на община Велинград.

ЮНДОЛА Общината ще продава чрез явен търг 7 парцела в курорта Юндола. Икономическата комисия предложи началната тръжна цена да бъде 25 лева за кв.м.

ЦЕНТЪР Приемането на схемата за разполагане на маси, колички и витрини за търговия на центъра на Велинград отново бе отложено. Избраната временна комисия е заседавала 4 пъти за визията на търговските обекти, а зам.-председателят на Общинския съвет Ирина Шумарова призова присъстващите на сесията наематели да проявят по-голяма заинтересованост и да се включат в обсъжданията в комисията. Точката за разполагане на 46 преместваеми обекти за търговия бе отложена за следваща или за извънредна сесия. С друго решение съветниците одобриха схема за 17 петна за търговия с площ от 9 кв.м. пред Старата община, които ще се ползват за традиционния летен Базар на занаятите. Одобрени бяха и 9 петна за търговия - маси за консумация по Търговската улица.

БЧК Община Велинград ще предостави на Българския червен кръст (БЧК) помещение от 29 кв.м. в трафопоста на бул. “Съединение” до извора Власа в кв. Каменица. Помещението ще се ползва безвъзмездно като пункт за съхранение и раздаване на храни за нуждаещи се, като ремонтът ще е бъде за сметка на БЧК.

ГРАНИЦА Общински съвет - Велинград одобри допълване на действащия Общ устройствен план с нанасяне на нова административна граница с община Сърница.

ОДК Съветниците дадоха съгласие за ново застроително петно в северната част на имота на Обединения детски комплекс. Отреждането “За просветна и обществена дейност” се допълва със “спорт”.

ОДИТ Местният парламент съгласува Годишния план за дейността по вътрешен одит в община Велинград за 2016 г. В рамките на месечната си програма съветниците се запознаха и с годишния одитен доклад за 2015 г.

ДЖАМИЯ По молба на Мюсюлманското настоятелство - село Света Петка бе дадено съгласие за кандидатстване с проект за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. Проектът включва възстановяване, реконструкция, ремонт и обзавеждане на джамията в Света Петка.

НАЕМ От 806 лева на 685 лева бе намален месечният наем за магазина за хляб на Пазара. Намалението с 15% се налага, тъй като на обявения от общината търг не се яви нито един кандидат.

МАШИНИ Общинското дружество “ВКТВ” да закупи почистваща машина “ЩАЕР”, багер и самосвал на обща стойност 30 000 лева, решиха съветниците на базата на докладна от врид управителя Йордан Нанов. Средствата трябва да бъдат осигурени от приходите на фирмата.

НАХОДИЩЕ Община Велинград ще поиска да й бъде предоставено за ползване за срок от 25 години и находището за минерална вода “Велинград - Чепино”. Решението бе взето от Общинския съвет по предложение на кмета Костадин Коев, който обясни, че вече е водил разговори с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

БЕЗОПАСНОСТ Приет бе Правилник за организацията и дейността на постоянна действаща общинска комисия по безопасност на движенията по пътищата на община Велинград. Комисията заседава не по-малко от един път на два месеца и всеки гражданин има право да я сезира по проблеми, свързани с безопасността на движение.

ДСК По предложение на Банка ДСК общината ще закупи имот на банката в района на паркинга зад общинската сграда откъм улица “Юндола”.

Материалите от сесията подготви Елена Баева

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


За да остане природа в България