Велинград - online - Общината иска да смени фирмата, която чисти Велинград 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, September 11
· Започва строителството на нова детска градина в Драгиново
· Съединението, което ни прави горди българи
· Първа копка на зала-мечта в НПГГС „Христо Ботев“
· Кметът се извини за загражденията по време на концерта
· КРИМИ ХРОНИКА 11.09.18
· Ловно-рибарското дружество във Велинград уверено крачи през три века
· Търсят се над 20 учители
· Кой развя велинградски байряк на връх Монблан
· Малки обяви: 11.09.18
· Житейски път, достоен за пример
· “Звънче” стигна “До върха на планината” в Португалия
· Приз от „Пусть всегда будет солнце“
· Георги Сейменов сред най-бързите плувци-ветерани в Европа
· „Чепинец” се завърна на победния път
· ПОЩА: Велосипедисти сигнализират за дупки по пътя Дорково - Дъново
· Три дни летни ски на Юндола
Tuesday, September 04
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 04.09.18
· Велинград отпразнува юбилеи и придобивки
· По статуята посрещат
· Финален щурм за ремонта на центъра

Общината иска да смени фирмата, която чисти Велинград
Публикувано 2016-04-19 10:22:04 от Темпо

13 април 2016 г. може да се окаже фатална дата за бъдещите отношения между Община Велинград и сметопочистващата фирма “Еко Титан” ЕООД клон София. На тази дата на официалния сайт на Агенцията за обществени поръчки (АОП) бе обявено решение на кмета Костадин Коев, с което общината обявява обществена поръчка за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване, зимно поддържане и снегопочистване на улици, които не са четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Велинград.

За изброените дейности има договор, подписан на 16 февруари 2009 г. от тогавашния кмет Иван Лебанов и управителя на “Еко Титан” Васил Иванов. Договорът влиза в сила на 16 март 2009 г. и е за срок от 10 години. Според новото ръководство на общината обаче въпросният договор е нищожен по силата на решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по двете обществени поръчки от 2008 и 2009 г., с които читателите на “Темпо” са добре запознати. Да припомним, че през 2010 г. с окончателно решение на ВАС поръчка за чистотата от 2009 г. бе обявена за нищожна. Тогава юридическият екип на общината излезе със становище, че това се отнася само за поръчката, но не и за договора с “Еко Титан”.
Според настоящето решение от 13 април 2016 г. е налице необходимост от предприемане на неотложни действия в сферата на чистотата и такова е обявяването на обществена поръчка по процедурата “договаряне без обявление”. Общината няма да проведе открит конкурс с мотив, че проблемът изисква “предприемането на неотложни действия за запазване живота и здравето на хората, опазването на околната среда и недопускане на затрудняване и нарушаване на нормативно установените дейности. При липса на избран по реда на закона изпълнител за тези дейности Община Велинград е изправена пред екологична криза. Само за по-малко от седмица, без осъществяване на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, жителите и посетителите на общината ще са изложени на зарази и паразитни болести, които водят до опасност за живота и здравето им.”
В решението е посочено още, че за изпълнител на поръчката общината ще покани пловдивската фирма "КМД" ЕООД с управител Иван Тупаров. Финансовият анализ сочи, че изпълнението на поръчката изисква големи инвестиции и затова тя ще бъде за срок не по-малко от 5 години. Прогнозната стойност на бъдещия 5-годишен договор с “КМД” ЕООД е 8 394 085 лева.
Решението за обявяване на нова обществена поръчка за чистотата изненада дори част от общинските съветници. Още на първата си редовна сесия през ноември 2015 г. новият Общински съвет прецени важността на проблема и състави специална временна комисия от съветници и служители в Общинска администрация начело с ресорния заместник-кмет Атанас Палигоров, която да направи анализ и да предложи решения. На комисията бе определен срок от 1 месец, който очаквано се оказа абсолютно недостатъчен заради големия обем документация и сложността на казуса. Комисията заседава преди седмица и по предварителна информация нейният доклад бе предвиден за включване в дневния ред на предстоящата сесия на 28 април 2016 г.
Междувременно решението за обявяване на обществена поръчка вече е факт. Ето част от посочените в него аргументи: “След встъпването в длъжност на новоизбрания кмет на Община Велинград в края на 2015 г. пристъпихме към запознаване с фактическата обстановка и правното положение във всички сфери, в които общината има компетентност и задължения като орган на местното самоуправление. В сектор екология и по-специално в сметопочистването бе установено наличието на сключен договор за поддържане на чистотата със срок на действие от 10 г., които изтичаха през м. март 2019 г. Към онзи момент приехме договора за законосъобразен и дори приемахме извършената работа по него. На съществуващия проблем се натъкнахме, когато установихме, че Община Велинград дължи огромна сума пари на дружеството "Еко Титан" ЕООД - клон София, с което е сключен договорът за поддържане на чистотата, възлизащ на около 8,5 млн. лева, при условие, че стойността на договора за целия 10-годишен период възлиза на около 14 млн. лева без ДДС. Отделно общината се оказа със запорирани сметки за около 3 млн. лева отново в полза на сметопочистващото дружество. В този момент кметът разпореди проверка за причините, поради които се е достигнало до тази ситуация. За целта различни специалисти от управленския екип се заеха с проучване на проблема, като бе сформирана и комисия с участието на общински съветници. Изследването на правното положение в сферата на сметопочистването отне няколко месеца с оглед на факта, че бе изключително трудно събирането на цялата документация и информация, касаеща действията на предишното управление. Много от документите не бяха подредени систематично или въобще липсваха и се налагаше служителите да ги издирват от различни служби и институции. В крайна сметка, след детайлно запознаване с документите, фактите и обстоятелствата и след извършената обстойна работа на ескпертите от екипа, се установи следното: Към настоящия момент на територията на община Велинград липсва изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, имаща за предмет сметопочистване. Тези дейности фактически се извършват без правно основание от третото лице "Еко Титан", което действа без проведена процедура по реда на ЗОП. С решение № 1929 от 17.12.2008 г. на кмета на Община Велинград е открита процедураа за възлагане на обществената поръчка.С Решение № 159/16.02.2009 г. на кмета на Община Велинград е определил за изпълнител на същата дружеството “Еко Титан”. На същата дата - 16.02.2009 г., без да изчака изтичането на законоустановените срокове за обжалване, кметът на Община Велинград сключва с "Еко Титан” договор за възлагане на обществена поръчка № 31/16.02.2009 г. Другите участници са обжалвали проведената процедура пред КЗК и ВАС. С решения на КЗК и ВАС са прогласени за нищожни решението за откриване на процедурата и решението за избор на изпълнител. Това означава, че тези два административни акта никога не са породили правно действие и процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет не е провеждана. Съгласно действаща редакция на чл. 120а, ал.2, т.1 от ЗОП към 16.02.2009 г. нищожен е сключен договор за обществена поръчка без проведена процедура за възлагането й, въпреки наличие на основания за нейното провеждане. Това означава, че договорът между Община Велинград и “Еко Титан”, сключен без проведена процедура, е нищожен. Отделно от това договорът е сключен преди изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, което го прави нищожен на още едно самостоятелно основание”.
В текста на решението е посочен и друг проблем: “Отделно от това се оказа, че въпреки сключения договор, много от дейности по него са възлагани на същото дружество с дублиращи договори и заповеди, като по този начин общината веднъж е била задължена да плаща по основния договор и втори път, за същите дейности - по допълнителните договори, споразумения и заповеди.” Към дата 15.02.2016 г. е взето решение и “Еко Титан” е била уведомена, че Община Велинград ще се въздържи от подписването на актове и протоколи за приемане на дейности, извършени на основание договора от 2009 г. и няма да се плащат доброволно публични средства по него.
Потърсихме за коментар кмета Костадин Коев, който каза, че общината е сезирала по случая Прокуратурата. До дни се очаква в Община Велинград да започне и проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция. По процедурата за обявяване на нова обществена поръчка ще се чака решението на АОП като орган, в чийто правомощия е да прецени дали тя е законосъобразна.
Обявяването на нова обществена поръчка ще има последици. Първата ответна реакция на “Еко Титан” бе още на 14 април да подаде жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която иска налагане на временни мерки за спиране на решението за новата обществена поръчка. Вероятно ще има нови съдебни процедури с неясен край и нови запори по сметките на общината. Но сагите с чистотата, на които сме били свидетели през годините във Велинград, са показали, че крайният резултат трудно може да бъде прогнозиран. Темата е важна за всеки велинградчанин, така че “Темпо” ще продължава да я следи “под лупа”.
Елена Баева

 
SPA Hotel-Olympic

Недвижими имоти


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Тоника - Велинград , производтво на билков чай