Велинград - online - ДЕКЛАРАЦИЯ от Общински съвет - Велинград 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, October 16
· Успехи на младата плувна смяна на ПК “Белмекен”
· Още една стъпка към бъдещето
Tuesday, October 09
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 09.10.18
· Общината ще се отоплява на пелети
· Кметът прави срещи в трите квартала
· ПРАВО НА ОТГОВОР: Полагаме максимални усилия за решаване на натрупаните проблеми
· Депутати от БСП представиха Визия за България
· Ремонтите за нова визия в Каменица – до Коледа
· Поръчката за нов скенер започва от начало
· В памет на героите от Балканската война
· След съдебно решение вписаха новото ръководство на НЧ “Отец Паисий-1893”
· Предизвикателството „Камино”
· ЦСОП – Велинград - една година по-късно
· Отсечените дървета заслужават втори шанс
· Малки обяви: 09.10.18
· Творческият сезон започна с награди
· Читалището – място за среща на пазители и традиции
· Обичам те, Велинград!
· ПГИТ “Ал. Константинов” стана училище-посланик на ЕП
· “Атлас” спечели пълен комплект медали за Купа “Велинград”

ДЕКЛАРАЦИЯ от Общински съвет - Велинград
Публикувано 2016-08-02 12:09:52 от Темпо

ДЕКЛАРАЦИЯ от Общински съвет - Велинград за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище “Грънчарица - Център” поради противоречие със законодателството за управлението на водите и за опазването на околната среда
Ние, общинските съветници от Общински съвет - Велинград,
След като разгледахме доклада на Кмета на Община Велинград и Управителя на общинското дружество “ВКТВ“ ЕООД, относно съвпадението на концесионната площ на учредената концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище “Грънчарица - Център” с основния район на водовземанията за питейни нужди на град Велинград, съгласно издадени разрешения от Басейнова дирекция - Пловдив, издадени в полза на ''ВКТВ'' ЕООД - Велинград
Приемаме за установено:
1. На 18.10.2002 година Министърът на околната среда и водите е издал Разрешение за водоползване на водите от Събирателна деривация Бистрица - дюкер Чукура, което е изменено и продължено с решение на същия орган от 20.01.2009 г.
2. Ползването на водата от същата деривация за питейни нужди е уредено с Разрешение за водоползване № 300180 от 04.12.2003 г. и Разрешение за водовземане от повърхностен воден обект № 0141007 от 16.09.2009 г., издадени от Басейнова дирекция - Пловдив на ''ВКТВ'' ЕООД - Велинград.
3. На 21.05.2009 г. с Решение № 372 Министерският съвет на Република България, на последното си заседание открива процедура по учредяване концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище “Грънчарица - Център”. При вземането на това решение изобщо не са разглеждани актовете на Министъра на околната среда и водите от същата година, засягащи същата площ, както и очевидните противоречия със законодателството за управление на водите и опазването на здравето на населението.
4. При преглед на приложените официални топографски карти, на които са нанесени Събирателната деривация “Бистрица” и Концесионната площ за добив на волфрамосъдържащи руди от находище “Грънчарица - Център”, съгласно решението на Министерския съвет е видно, че територията на основните водовземания, осигуряващи около две трети от питейната вода на град Велинград и на с. Драгиново съвпада почти изцяло с определената от Министерския съвет концесионна площ. 5. Извършеното от МС и МИЕ учредяване на концесия за добив на цветни метали, заемащо основната вододайна зона на град Велинград със съоръжения, изградени още през 1944 година и нанесени на всички официални карти, недвусмислено показва, че законодателството в областта на добива на полезни изкопаеми и учредяването на концесии се намира в недопустимо противоречие със законодателството за управлението на водите и опазване на здравето на населението.
В резултат на всичко гореописано действията на концесионера застрашават пряко и непосредствено живота и здравето на жителите на град Велинград.
Като изразяваме дълбока загриженост за здравето на населението, опасностите за околната среда и развитието на Община Велинград като водеща европейска СПА и балнеологична дестинация, ние, общинските съветници в Общински съвет- Велинград единодушно
НАСТОЯВАМЕ
* Министерският съвет на Република България, органите на Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката да предприемат всички законосъобразни действия за ефективното спиране на изпълнението на всякакви правни и фактически действия и за прекратяването на процедурата по учредяване концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище “Грънчарица - Център”;
* Народното събрание да приеме решение за недопускане на учредяване на концесии за добив на полезни изкопаеми, които могат да застрашат живота и здравето на гражданите или да увредят околната среда, до синхронизиране на законодателството по учредяването на концесии, управлението на водите и опазване на здравето на населението и околната среда;
* Народното събрание още през следващия парламентарен сезон да започне процес на ревизиране и хармонизация на концесионното, здравното и екологичното законодателство, както и да разшири правомощията на органите за местно самоуправление при учредяването и контрола на концесионните правоотношения.
Общинският съвет на Община Велинград призовава общинските съвети на общините от Западните Родопи да разгледат на свои заседания и да приподпишат текста на тази Декларация, както и да обсъдят съвместни действия за спирането на концесионните процедури за добив на цветни метали в Западните Родопи до синхронизирането на законодателството за миннодобивните дейности, за управлението на водите и за опазването на околната среда. Общинският съвет на Община Велинград призовава всички обществени, браншови, екологични, медицински и пациентски организации, които споделят направените в Декларацията искания, да приподпишат декларацията и да се включат в действията по реализирането им.

 
SPA Hotel-Olympic

Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Тоника - Велинград , производтво на билков чай