Велинград - online - “Ресурс-1” спечели на първа съдебна инстанция 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, October 16
· Успехи на младата плувна смяна на ПК “Белмекен”
· Още една стъпка към бъдещето
Tuesday, October 09
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 09.10.18
· Общината ще се отоплява на пелети
· Кметът прави срещи в трите квартала
· ПРАВО НА ОТГОВОР: Полагаме максимални усилия за решаване на натрупаните проблеми
· Депутати от БСП представиха Визия за България
· Ремонтите за нова визия в Каменица – до Коледа
· Поръчката за нов скенер започва от начало
· В памет на героите от Балканската война
· След съдебно решение вписаха новото ръководство на НЧ “Отец Паисий-1893”
· Предизвикателството „Камино”
· ЦСОП – Велинград - една година по-късно
· Отсечените дървета заслужават втори шанс
· Малки обяви: 09.10.18
· Творческият сезон започна с награди
· Читалището – място за среща на пазители и традиции
· Обичам те, Велинград!
· ПГИТ “Ал. Константинов” стана училище-посланик на ЕП
· “Атлас” спечели пълен комплект медали за Купа “Велинград”

“Ресурс-1” спечели на първа съдебна инстанция
Публикувано 2016-10-04 09:31:51 от Темпо

Концесионерът “Ресурс 1“ АД спечели делото в Административен съд - Пазарджик против решението на Регионалната инспекция по околонта среда и водите (РИОКВ) от 12.07.2016 г. за спиране на административното производство за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение “Добив и преработване на волфрам-съдържащи руди“ от находище “Грънчарица-Център“.
С определение от 26 септември 2016 г. отмени решението за спиране на процедурата по ОВОС и върна преписката на директора на РИОСВ Пазарджик за продължаване на административното производство по инвестиционното намерение на “Ресурс-1“ АД. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, така че съдебният спор ще продължи.
При разглеждането на спора в Административния съд в Пазарджик жалбоподателят “Ресурс 1” е изложил аргументи, че разменената между институциите кореспонденция, по повод на която е издадено оспореното решение, не е адресирана до търговското дружество. Твърди се, че титулярът на разрешителното е експлоатирал водоизточниците, без да осъществи действия за учредяване на санитарно-охранителна зона. Ответникът - директорът на РИОСВ Пазарджик оспорва жалбата като неоснователна, като сочи, че по-нататъшният ход на процедурата е поставен в зависимост от становищата на специализираните компетентни органи, във връзка с чл.2а, ал.2 от Наредбата за ОВОС.
Ето накратко хронологията: на 11.12.2013 г. “Ресурс 1” подава в РИОСВ уведомление за инвестиционно намерение, с което е образувано административно производство по процедура по ОВОС. На 21.12.2015 г. директорът на РИОСВ Пазарджик дава становище с отрицателна оценка на внесения на 23.11.2015 г. Доклад по ОВОС и указания за коригиране на констатираните непълноти. След като е внесен коригираният доклад, на 22.02.2016 г. същият е одобрен. На 23.03.2016 г. е проведена консултация с обществеността по реда на чл.25 от Наредбата. На 17.06.2016 г. в РИОСВ Пазарджик е постъпило писмо от Басейнова дирекция, Източно-беломорски район (БД ИБР), във връзка с настъпили практически промени, свързани с разглежданото инвестиционно предложение. Новото е, че е образувана преписка от 14.06.2016 г. пред БД ИБР по учредяване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около речните водохващания на река Грънчарица и река Малка река за питейно-битово водоснабдяване на Велинград с възложител общинското дружество “ВКТВ“ ЕООД. Съгласно представения проект за СОЗ, пояс Първи около речното водохващане Грънчарица и пояс Втори - около речните водохващания, попадат в площта на инвестиционното предложение на “Ресурс 1”. В същото писмо директорът на БД ИБР изразява становище относно необходимостта от коригиране на изготвения ДОВОС, за да бъде отчетено вероятното въздействие на инвестиционното предложение за мината върху санитарно-охранителните зони. На същата дата в РИОСВ Пазарджик е постъпило писмо от “ВКТВ“ ЕООД Велинград с приложено удостоверение от БД ИБР за образувано производство за учредяване на СОЗ и искане за спиране на висящото производство пред директора на РИОСВ Пазарджик. На базата на това РИОСВ спира производството по ОВОС до издаване на актовете за учредяване на СОЗ за речните водохващания на река Грънчарица и река Малка река.
Според съда не става ясно защо РИОСВ е приел, че са налице основанията за спиране на производството и защо учредяването на СОЗ е въпрос с преюдициално значение (въпрос, чието решаване е важно преди да започне съдебното дело) по отношение извършването на ОВОС. Сред критериите, по които се преценява необходимостта от извършване на ОВОС, в закона са посочени като условие териториите и зоните със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Съдът обаче счита, че този текст не поставя необходимостта от извършване на ОВОС във връзка с предварително учредяване на СОЗ и РИОСВ Пазарджик неправилно е приел, че са налице обстоятелства за спиране на административното производство, образувано по уведомление на “Ресурс 1“ АД Пловдив.
Предстои да видим как по казуса ще се произнесе следващата съдебна инстанция - Върховен административен съд.
Елена Баева

 
SPA Hotel-Olympic

Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Тоника - Велинград , производтво на билков чай