Велинград - online - “Ресурс-1” спечели на първа съдебна инстанция 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

“Ресурс-1” спечели на първа съдебна инстанция
Публикувано 2016-10-04 09:31:51 от Темпо

Концесионерът “Ресурс 1“ АД спечели делото в Административен съд - Пазарджик против решението на Регионалната инспекция по околонта среда и водите (РИОКВ) от 12.07.2016 г. за спиране на административното производство за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение “Добив и преработване на волфрам-съдържащи руди“ от находище “Грънчарица-Център“.
С определение от 26 септември 2016 г. отмени решението за спиране на процедурата по ОВОС и върна преписката на директора на РИОСВ Пазарджик за продължаване на административното производство по инвестиционното намерение на “Ресурс-1“ АД. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, така че съдебният спор ще продължи.
При разглеждането на спора в Административния съд в Пазарджик жалбоподателят “Ресурс 1” е изложил аргументи, че разменената между институциите кореспонденция, по повод на която е издадено оспореното решение, не е адресирана до търговското дружество. Твърди се, че титулярът на разрешителното е експлоатирал водоизточниците, без да осъществи действия за учредяване на санитарно-охранителна зона. Ответникът - директорът на РИОСВ Пазарджик оспорва жалбата като неоснователна, като сочи, че по-нататъшният ход на процедурата е поставен в зависимост от становищата на специализираните компетентни органи, във връзка с чл.2а, ал.2 от Наредбата за ОВОС.
Ето накратко хронологията: на 11.12.2013 г. “Ресурс 1” подава в РИОСВ уведомление за инвестиционно намерение, с което е образувано административно производство по процедура по ОВОС. На 21.12.2015 г. директорът на РИОСВ Пазарджик дава становище с отрицателна оценка на внесения на 23.11.2015 г. Доклад по ОВОС и указания за коригиране на констатираните непълноти. След като е внесен коригираният доклад, на 22.02.2016 г. същият е одобрен. На 23.03.2016 г. е проведена консултация с обществеността по реда на чл.25 от Наредбата. На 17.06.2016 г. в РИОСВ Пазарджик е постъпило писмо от Басейнова дирекция, Източно-беломорски район (БД ИБР), във връзка с настъпили практически промени, свързани с разглежданото инвестиционно предложение. Новото е, че е образувана преписка от 14.06.2016 г. пред БД ИБР по учредяване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около речните водохващания на река Грънчарица и река Малка река за питейно-битово водоснабдяване на Велинград с възложител общинското дружество “ВКТВ“ ЕООД. Съгласно представения проект за СОЗ, пояс Първи около речното водохващане Грънчарица и пояс Втори - около речните водохващания, попадат в площта на инвестиционното предложение на “Ресурс 1”. В същото писмо директорът на БД ИБР изразява становище относно необходимостта от коригиране на изготвения ДОВОС, за да бъде отчетено вероятното въздействие на инвестиционното предложение за мината върху санитарно-охранителните зони. На същата дата в РИОСВ Пазарджик е постъпило писмо от “ВКТВ“ ЕООД Велинград с приложено удостоверение от БД ИБР за образувано производство за учредяване на СОЗ и искане за спиране на висящото производство пред директора на РИОСВ Пазарджик. На базата на това РИОСВ спира производството по ОВОС до издаване на актовете за учредяване на СОЗ за речните водохващания на река Грънчарица и река Малка река.
Според съда не става ясно защо РИОСВ е приел, че са налице основанията за спиране на производството и защо учредяването на СОЗ е въпрос с преюдициално значение (въпрос, чието решаване е важно преди да започне съдебното дело) по отношение извършването на ОВОС. Сред критериите, по които се преценява необходимостта от извършване на ОВОС, в закона са посочени като условие териториите и зоните със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Съдът обаче счита, че този текст не поставя необходимостта от извършване на ОВОС във връзка с предварително учредяване на СОЗ и РИОСВ Пазарджик неправилно е приел, че са налице обстоятелства за спиране на административното производство, образувано по уведомление на “Ресурс 1“ АД Пловдив.
Предстои да видим как по казуса ще се произнесе следващата съдебна инстанция - Върховен административен съд.
Елена Баева

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води