Велинград - online - Нова наредба слага ред в гробищните паркове 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Нова наредба слага ред в гробищните паркове
Публикувано 2016-10-04 09:32:48 от Темпо

На 29 септември 2016 г. местният парламент прие Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Велинград. Наредбата е първа по рода си за нашата община.

Гробищните паркове в община Велинград и намиращите се в тях сгради и съоръжения са със статут на публична общинска собственост. Според наредбата тяхното управление се извършва от изпълнителната власт - кмет на община или кметство. С решение на Общинския съвет управлението може да се възложи и на общинско предприятие, ако такова бъде създадено. Управлението се извършва при спазване на здравните изисквания към гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници. Контролът се възлага от кмета на упълномощени длъжностни лица.
Гробищните паркове са урегулирани поземлени имоти със специфично предназначение, терените се отреждат с общите и подробни устройствени планове. Преустановяване на погребенията в даден гробищен парк става с решение на Общинския съвет. В населените места, където няма терен за гробище, погребенията се извършват в гробищния парк на най-близкото населено място. Парцелите в гробищния парк се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. В плана на гробищния парк се определят алеи, площи за озеленяване, сгради, тоалетни, места за паркиране, места за урнови стени и ниши, места за поставяне на контейнери за отпадъци, места за чешми и за поставяне на некролози.
Община Велинград предоставя социални погребални услуги, които включват: отпечатване на 5 броя некролози, осигуряване на ковчег, превоз на покойник, надгробен знак, изкопаване и зариване на гробно място.
Наредбата урежда правото на гробоползване, което за първите 8 години е безплатно. След това правото може да бъде срочно - до 15 години или безсрочно - за вечни времена, като се заплащат съответните такси. Разписани са и правилата, по които може да се ползват обикновен, фамилен и урнов гроб. За предоставените гробни места се води картотечен регистър на гробищния парк. В случаите, когато правото на ползване не е удължено или гробните места не се поддържат, управляващият парка има право да предоставя съответните гробни места за извършване на нови погребения.
Според приетата наредба при извършване на погребения на лица от вероизповедания, различни от традиционното за България източно-православно, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство. Гражданските ритуали се извършват от длъжностни лица, а траурните агенции влизат в общинските гробищни паркове след уведомяване на длъжностите лица и вписване в регистър. Изкопаването и зариването на гробните места се извършва от гробари, определени от кмета, след заплащане на такса.
Отделен раздел в наредбата е свързан с обществения ред и поддържането на чистотата в гробищните паркове. Сред забраните е приготвянето на бетонови и варови разтвори по алеите, изхвърлянето на растителност по пътеките и гробовете, чупенето на паметни плочи и паметници, местенето и чупенето на пейки, кражби, палене на огън, засаждане на високостеблени дървета в парцелите и много други. Близките на починалото лице са длъжни да поддържат в добър вид гробните места и отговарят за безопасността на поставените паметни плочи, надгробни знаци и други декоративни елементи.
Определени са и глоби за различни нарушения, които варират от 50 до 2000 лв.
Материалите от сесията подготви Елена Баевa

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай