Велинград - online - Когато сме заедно, сме силни и можещи 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, October 16
· Успехи на младата плувна смяна на ПК “Белмекен”
· Още една стъпка към бъдещето
Tuesday, October 09
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 09.10.18
· Общината ще се отоплява на пелети
· Кметът прави срещи в трите квартала
· ПРАВО НА ОТГОВОР: Полагаме максимални усилия за решаване на натрупаните проблеми
· Депутати от БСП представиха Визия за България
· Ремонтите за нова визия в Каменица – до Коледа
· Поръчката за нов скенер започва от начало
· В памет на героите от Балканската война
· След съдебно решение вписаха новото ръководство на НЧ “Отец Паисий-1893”
· Предизвикателството „Камино”
· ЦСОП – Велинград - една година по-късно
· Отсечените дървета заслужават втори шанс
· Малки обяви: 09.10.18
· Творческият сезон започна с награди
· Читалището – място за среща на пазители и традиции
· Обичам те, Велинград!
· ПГИТ “Ал. Константинов” стана училище-посланик на ЕП
· “Атлас” спечели пълен комплект медали за Купа “Велинград”

Когато сме заедно, сме силни и можещи
Публикувано 2016-10-25 09:35:34 от Темпо

На 19.10.2016 г. в малката зала на община Велинград Помощно училище “Драган Манчов“ проведе пресконференция за представяне на проекта “Когато сме заедно, сме силни и можещи”, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Целите на проекта са организация на иновативен, интерактивен, достъпен и увлекателен учебен процес и създаване на подкрепяща мултикултурна образователна среда за деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) с различен етнически произход, развитие на базова и функционална грамотност; социализация на деца и ученици със СОП, формиране на комуникативни умения, преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси; превенция за отпадане на учениците от училището, работа с деца в риск и техните семейства и подкрепа за продължаване на образованието си в по-горен етап.
Планираните дейности включват допълнителни занимания по български език, подобряване на езиковите компетентности, формиране на базова и функционална грамотност. Квалификация на учители за работа в мултикултурна образователна среда, споделяне на добри практики. Работа с родители за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси, толерантност и приемане на различия, за разясняване на ценностните стойности на образованието в днешното време, повишаване мотивацията за учебен труд и продължаване на образованието работа с медиатори, местните лидери и доброволци за формиране на родителска общност, за превенция на отпадането и работа с рисковите групи. Методите са извънкласни, извънучилищни дейности, интерактивни методи, кръгли маси, дискусии, семинари, различни видове терапии.
Очаквани резултати: проектните дейности ще спомогнат за преодоляване и решаване на идентифицираните проблеми, нуждите и потребностите на включената целева група. Чрез формиране на родителска общност, изградени връзки на доверие със съдействието на ромските медиатори и лидери ще работим за повишаване на заинтересованост, мотивация и отговорност на родителите за получаване на образование на децата им, за недопускане на безпричинни отсъствия и ранно отпадане от училище. Чрез кръгли маси, неформални беседи и дискусии, консултации със специалистите ще предотвратяваме и решаваме конфликтни ситуации и ще изграждаме толерантност и приемане на етнокултурни различия.
На представянето присъстваха: г-н Кичиков - зам.-кмет на община Велинград, г-жа Нанева - ст.експерт ОСО към РУО Пазарджик, г-жа Зинкова - директор дирекция ХСД, г-жа Жекова - ВрИД директор Дирекция “Социална политика”, г-жа Атанасова - директор ДЦДМУ, двамата здравни медиатори г-жа Камбурова и г-н Василев, родители и учители. Присъстващите дадоха висока оценка и определиха голяма социална значимост на проекта.
Работейки с деца със СОП от различен етнически произход и социален статус, ние много добре осъзнаваме колко е важно да формираме у нашите възпитаници съзнанието и поведението на гражданин. Гражданската отговорност е отличителен белег за осъзнаването себе си като пълноценен гражданин, независимо от произхода си. Това не е универсалното лекарство, което ще ни избави от всички беди на съвременното общество и съвременната държава, но вероятно е необходимо условие, за да се справим с тях. Постепенно, чрез включването на деца от различен етнос в съвместни дейности - увлекателни, съдържателни и творчески, които спомагат за тяхното развитие и личностното им израстване, можем да постигнем желания резултат. Работейки заедно в толерантна, доброжелателна мултикултурна образователна среда, с подкрепата на опитни педагози, ще преодолеем негативните стереотипи и нагласи, както и културните различията, запазвайки етническата и националната идентичност. Равнопоставеност, толерантност и уважение към всички етноси са базисни принципи, върху които се изгражда процеса на приобщаване.
Елена Канлиева, директор на ПУ “Др. Манчов”

 
SPA Hotel-Olympic

Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Пречистване на отпадни води