Велинград - online - Когато сме заедно, сме силни и можещи 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Когато сме заедно, сме силни и можещи
Публикувано 2016-10-25 09:35:34 от Темпо

На 19.10.2016 г. в малката зала на община Велинград Помощно училище “Драган Манчов“ проведе пресконференция за представяне на проекта “Когато сме заедно, сме силни и можещи”, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Целите на проекта са организация на иновативен, интерактивен, достъпен и увлекателен учебен процес и създаване на подкрепяща мултикултурна образователна среда за деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) с различен етнически произход, развитие на базова и функционална грамотност; социализация на деца и ученици със СОП, формиране на комуникативни умения, преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси; превенция за отпадане на учениците от училището, работа с деца в риск и техните семейства и подкрепа за продължаване на образованието си в по-горен етап.
Планираните дейности включват допълнителни занимания по български език, подобряване на езиковите компетентности, формиране на базова и функционална грамотност. Квалификация на учители за работа в мултикултурна образователна среда, споделяне на добри практики. Работа с родители за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси, толерантност и приемане на различия, за разясняване на ценностните стойности на образованието в днешното време, повишаване мотивацията за учебен труд и продължаване на образованието работа с медиатори, местните лидери и доброволци за формиране на родителска общност, за превенция на отпадането и работа с рисковите групи. Методите са извънкласни, извънучилищни дейности, интерактивни методи, кръгли маси, дискусии, семинари, различни видове терапии.
Очаквани резултати: проектните дейности ще спомогнат за преодоляване и решаване на идентифицираните проблеми, нуждите и потребностите на включената целева група. Чрез формиране на родителска общност, изградени връзки на доверие със съдействието на ромските медиатори и лидери ще работим за повишаване на заинтересованост, мотивация и отговорност на родителите за получаване на образование на децата им, за недопускане на безпричинни отсъствия и ранно отпадане от училище. Чрез кръгли маси, неформални беседи и дискусии, консултации със специалистите ще предотвратяваме и решаваме конфликтни ситуации и ще изграждаме толерантност и приемане на етнокултурни различия.
На представянето присъстваха: г-н Кичиков - зам.-кмет на община Велинград, г-жа Нанева - ст.експерт ОСО към РУО Пазарджик, г-жа Зинкова - директор дирекция ХСД, г-жа Жекова - ВрИД директор Дирекция “Социална политика”, г-жа Атанасова - директор ДЦДМУ, двамата здравни медиатори г-жа Камбурова и г-н Василев, родители и учители. Присъстващите дадоха висока оценка и определиха голяма социална значимост на проекта.
Работейки с деца със СОП от различен етнически произход и социален статус, ние много добре осъзнаваме колко е важно да формираме у нашите възпитаници съзнанието и поведението на гражданин. Гражданската отговорност е отличителен белег за осъзнаването себе си като пълноценен гражданин, независимо от произхода си. Това не е универсалното лекарство, което ще ни избави от всички беди на съвременното общество и съвременната държава, но вероятно е необходимо условие, за да се справим с тях. Постепенно, чрез включването на деца от различен етнос в съвместни дейности - увлекателни, съдържателни и творчески, които спомагат за тяхното развитие и личностното им израстване, можем да постигнем желания резултат. Работейки заедно в толерантна, доброжелателна мултикултурна образователна среда, с подкрепата на опитни педагози, ще преодолеем негативните стереотипи и нагласи, както и културните различията, запазвайки етническата и националната идентичност. Равнопоставеност, толерантност и уважение към всички етноси са базисни принципи, върху които се изгражда процеса на приобщаване.
Елена Канлиева, директор на ПУ “Др. Манчов”

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води