Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 24.02.17 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 24.02.17
Публикувано 2017-02-28 09:35:58 от Темпо

ГЛОБИ Общинският съвет отмени глоби, залегнали в Наредбата за управление на общинските пътища. Според текста с глоба от 50 до 100 лева се наказват лица, които изсичат или изкореняват дървета и храсти в обхвата на пътя, паша на животни, опожаряване на растителност, складиране на материали и др. Разпоредбата бе атакувана в съда, тъй като заложените от общината глоби са по-ниски от тези, предвидени в Закона за движение по пътищата. След отмяната на текста съдебното производство ще бъде прекратено.


ТИЦ-СИП Съветниците одобриха три нови щатни бройки в общинското предприятие “Туристически информационен център - Спортни имоти и пазари”. Щатовете са в отделите “Маркетинг”, “Финанси и бюджет” и “Бани и плувни басейни”. Общата численост на предприятието става 78 щатни бройки и 18 сезонни: 1 директор, 1 зам.-директор, 1 юристконсулт, 7 щ. бр. “Финанси и бюджет”, 10 щ.бр. “Пазари”, 17 щ.бр. “Бани и плувни басейни”, 9 щ.бр. “Спортни имоти и съоръжения”, 25 щ.бр. “Платено паркиране” и 6 щ.бр. “Маркетинг”.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Прието бе увеличение на капиталовите разходи в бюджета на община Велинград със сумата от 143 000 лева от продажба на общински земи и имоти. Съветниците разпределиха средствата така: 100 000 лева за изготвяне на инфраструктурни обекти по програмата за капиталови разходи, 10 000 лева за закупуване на принтер, ксерокс и скенер за Общинска администрация, 30 000 лева за закупуване на пътни знаци, указателни табели и маркировка и 3 000 лева за закупуване на пилони за знамена и знамена.

ЧИТАЛИЩА Приета бе програма за развитие на читалищната дейност за 2017 г. На територията на общината работят 9 читалища, от които 3 във Велинград и по едно в Драгиново, Грашево, Бирково, Цветино, Кръстава и Пашово. В читалищата са разкрити общо 33 щатни бройки, като за 2017 г. общата сума на държавната субсидия е 240 900 лева. Най-големите проблеми са със състоянието на материалната база и сградите на читалищата.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР И тази година Културният календар на Община Велинград бе приет чак през месец февруари. Общият бюджет на предвидените събития е 85 000 лева, като приоритет ще имат фестивалите и съхраняването на местните фолклорни и културни традии.

МЛАДЕЖИ Общинският съвет прие без дебати поредица от отчети на комисии и институции, чиято работа е свързана с деца, ученици и младежи. Отчет за 2016 г. представи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която се състои от 12 представители на държавни институции. Към комисията работят и петима обществени възпитатели, за които са изразходвани средства в размер на 16 719 лева. Приети бяха отчет по общинската програма за превенция на наркотичните зависимости, както и отчет по общинския годишен план за младежта. Съветниците се запознаха и с анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общината и възможностите, които през 2017 г. предоставя ЦПЛР-ОДК.

ТУРИЗЪМ Общинският съвет прие отчет за 2016 г. и план за 2017 г. по изпълението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград. В рамките на месечната си програма съветниците се запознаха с информация за извършените дейности от дирекция “Икономическа политика, туризъм и реклама” с директор Цвета Спасова.

РЕКЛАМА Прието бе допълнение към тарифата за реклама чрез рекламно-информационни елементи на територията на община Велинград. Занапред за билбордовете във всички зони във Велинград ще се дължи и такса от 10 лева месечно за осветяване на съоръжението. Общинсикят съвет даде съгласие за поставяне на две рекламни светещи колони с площ от 1 кв. метър. Предложението е от рекламна агенция “Спектър Дизайн”, а след съгласуване от Експертния съвет по устройство на територията светещите колони ще бъдат разположени на кръстовището на бул. “Съединение” и ул. “Дамян Дамянов” и на бул. “Ал. Стамболийски”.

ПАСИЩА Съветниците гласуваха такса от 8 лева/декар за една стопанска година за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади от регистрирани собственици или ползватели на животновъдни обекти. Необходимата за всеки кандидат площ ще бъде определяна от комисия, назначена от кмета на общината. От името на “Бъдеще за община Велинград” Дияна Кехайова предложи в комисията да бъдат включени и трима общински съветници. След решението на комисията кметът ще сключва договор с минимален срок 5 стопански години, а по искане на ползвателя и за 1 стопанска година. Ако останат свободни площи, те ще бъдат обявени на търг, в който могат да участват само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни.

ПУП ВОДОПРОВОД За сеесията през март бе отложено вземането на решение за изработване на ПУП за трасе на нов водопровод, който да захрани имоти в местността “Бучимиша” между Велинград и Драгиново. Отлагането беше поискано от кмета на Драгиново и бе подкрепена от кмета на общината. Според кмета К. Коев в проекта за решение не е посочена началната точка на новия водопровод - дали той ще се азхранва от водоема на Каменица или на Драгиново. Съветниците Пламен Мавров и Радослав Петаков настояха да няма отлагане, за да се решават проблемите с водоснабдяването, но 20 съветници подкрепиха отлагането на точката.

ТОПЛОПРОВОД Измемено бе трасето от 3700 метра на топлопровод за минерална вода от помпената станция до шахта на ул. “Самуил”, което бе прието на сесията през януари. Новото трасе ще бъде с дължина 3185 метра и ще върви от помпената станция в кв. Чепино по ул. “Ал. Геров”, ул. “Н. Вапцаров”, ул. “Еделвайс”, ул. “П. Вежинов”, ул. “М. Досев”, ул. “Хр. Боянов”, ул. “Ив. Узунов”, ул. “Осми март”, ул. “Будилник” и ул. “Цар Самуил”.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола