Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 27.04.17 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, October 16
· Успехи на младата плувна смяна на ПК “Белмекен”
· Още една стъпка към бъдещето
Tuesday, October 09
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 09.10.18
· Общината ще се отоплява на пелети
· Кметът прави срещи в трите квартала
· ПРАВО НА ОТГОВОР: Полагаме максимални усилия за решаване на натрупаните проблеми
· Депутати от БСП представиха Визия за България
· Ремонтите за нова визия в Каменица – до Коледа
· Поръчката за нов скенер започва от начало
· В памет на героите от Балканската война
· След съдебно решение вписаха новото ръководство на НЧ “Отец Паисий-1893”
· Предизвикателството „Камино”
· ЦСОП – Велинград - една година по-късно
· Отсечените дървета заслужават втори шанс
· Малки обяви: 09.10.18
· Творческият сезон започна с награди
· Читалището – място за среща на пазители и традиции
· Обичам те, Велинград!
· ПГИТ “Ал. Константинов” стана училище-посланик на ЕП
· “Атлас” спечели пълен комплект медали за Купа “Велинград”

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 27.04.17
Публикувано 2017-05-02 10:20:34 от Темпо

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Съветниците одобриха увеличение на бюджета на община Велинград за 2017 г. със сумата от 145 800 лева от продажба на общински земи и имоти. Средствата бяха разпределени за обекти от програмата за капиталови разходи: за водопроводи в Драгиново, Кръстава, Алендарова, Рохлево, канализация в Горно Дъбево, асфалтиране в Пашово, Горна Биркова, ул. “Мур” и “Есперанто” във Велинград. 17 000 лева ще бъдат отпуснати за изграждане на водопровод за минерална вода за читалище “Васил Левски-1904” в кв. Каменица. С друго решение Общинският съвет направи поредни изменения в Програмата за капиталови разходи, като преразпредели средства по обекти и пера.


БЮДЖЕТ С 200 000 лева бе увеличен бюджетът на Община Велинград, като увеличението ще се очаква от неданъчни приходи - глоби, санкции, наказателни лихви, обезщетения иначети. Сумата от 200 000 ще бъде разходвана за външни услуги по чистотата, решиха съветниците.

ОДИТ Утвърден бе съставът на одития комитет в Община Велинград за срок от 3 години. Членове на одитния комитет са: Людмил Ревов, Гено Маринов и Снежана Цанова.

ЗАМЯНА Общинският съвет подкрепи замяната на имот частна общинска собств еност с площ 550 кв.м. с недвижим имот, собственост на наследници на Илия Халачев с площ 550 кв.м., който се намира в парк. Това е първата замяна, която става факт след решението от 2016 г. за отчуждаване на реституирани частни имоти, които са с отреждане “за парк”.

КАЛИЩЕ Съветниците преобразуваха от публична в частна общинска собственост имот с площ 0.713 дка в местността Калище. Досегашният наемател на поземления имот Стефан Асенов поиска да му бъде предоставен за закупуване заради извършените подобрения. Единственият начин имотът да бъде закупен е да бъде обявен търг или конкурс, подчерта зам.-кметът Светла Томова. Със следващо решение Общинският съвет обяви търг с тайно надаване и избра съветници, които ще участват в тръжната комисия.

ВЕЛЬОВИЦА Единодушно бе гласувано решение за обявяване на търг с тайно наддаве за два поземлени имота в местността Вельовица - ерозирала ливада с площ 2.323 дка с начална тръжна цена 11 603 лева и нива с площ 0.566 дка с начална цена 2 827 лева. Съветникът Пламен Мавров настоя да бъдат обявени две отделни тръжни процедури за двата имота, но предложението му не бе прието. Никола Делиев сигнализира, че оценителката Марина Аврамова, която от дълги години изготвя лицензираните оценки за Община Велинград, е дадена на Етичната комисия, включително заради оценки като тази от 5.05 лева за кв.м. земя във Велинград. Александър Гагов побърза да поиска прекратяване на дискусията, което бе подкрепено от съветниците.

МАРИНА ЛИВАДА Във връзка с постъпили искания за продажба бе открита процедура за провеждане на таен търг за имот частна общинска собственост в местността Марина ливада. Имотът е с площ 1.367 дка и пазарна оценка от Марина Авранова в размер на 12 713 лева. С друго решение местният парламент разреши промяна на предназначението на имот в м. Марина ливада от “полска култура” в “Жилищно строителство, търговия и услуги” по искане на Янаки Семерджиев и “Аммуани инвестмънт Европа” ЕООД.

ОУП Общинският съвет разреши изработване на Общ устройствен план (ОУП) на землищата на Велинград и село Драгиново. Целта на ОУП е по-ефективно планиране на селищната територия, тъй като между двете населени места са създадени многообразни икономически, транспортни, социални и други връзки и на практика образуват една агломерация, сочи в мотивите главният архитект Тодор Енев.

ВОДИ Отново бе измемено решението за трасето за топлопровод за минерална вода от помпената станция в кв. Чепино до шахта на улица “Цар Самуил”. Съветниците одобриха искането на хотел “Хевън” за продължаване на срока на разрешителното за водовземане на минерална вода от сондаж “Власа”. Съветниците дадоха съгласие за схемата за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода по ул. “Георги Кирков” и “Христо Смирненски” за хотел на фирма “Вели Спа” ЕООД - Стара Загора. Трасето на топлопровода е с дължина 647 метра.

ПЛАН Съветниците дадоха съгласие за сключване на предварителен договор между общината и Иван Целев като собственици на съседни имоти в промишлената зона. Ще бъде изработен план за частично изменение на регулацията, в който ще бъде предвидено ново застроително петно за жилищно строителство.

БЛАГОВОТО Не бе прието предложението за прекратяване на процедурата за избор на купувач на имот с площ 1.276 кв.м. в местността Благовото. Още при гласуването на дневния ред Дияна Кехайова предложи тази допълнителна точка да отпадне, защото не е гледана в комисиите, но това не бе прието. Конкурсът е открит през 2012 г. и по него има поредица от съдебни решения. Вносителят Сашка Целева предложи процедурата да бъде прекратена и да бъде открита нова. След гласуване и прегласуване предложението не събра нужният брой гласове и не бе прието.

 
SPA Hotel-Olympic

Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград


Вила


Мебели от масив

Пречистване на отпадни води