Велинград - online - Напредък в изпълнението на проект „За по-добър живот” 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Напредък в изпълнението на проект „За по-добър живот”
Публикувано 2017-07-25 09:43:49 от Темпо

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Проект BG05М9ОP001-2.002-0094-С001
“За по-добър живот” Схема за безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”
И през 2017 г. продължава предоставянето на социални услуги по проект „За по-добър живот” на територията на Община Велинград. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” и е на стойност 499 572 лв., като финансирането от Европейския социален фонд е 424 636,20 лв. и национално съфинансиране 74 935,80 лв.

Проектът има за цел да предостави услуги в домашна среда на лица с различни увреждания в т.ч. и деца, и възрастни хора над 65 с невъзможност за самообслужване, което спомага за тяхната по-пълноценна интеграция сред обществото.
Непреките ползи от проекта са намаляване на безработицата на територията на Община Велинград и създаването на квалифицирани кадри за извършване на извънинституционални социални услуги. По време на проекта всички от персонала, предоставящ услугата, преминават през определен брой обучения - 1 въвеждащо и 2 надграждащи. Обучението се извършва от сертифицирани специалисти. На всеки, взел участие в него, е предоставен документ (сертификат), доказващ пригодността му. Целта на обученията е да се постигне максимална ефективност на предоставяните услуги и насоки за преодоляване на трудностите, свързани с различните видове заболявания, и създаване на емпатична връзка между потребителите и персонала, предоставящ услугата.
На 20 и 21 февруари 2017 г. се проведе първото надграждащо обучение. В него участие взеха 5 лични асистенти, 12 социални асистенти и 13 домашни санитари с цел повишаване на професионалния капацитет и обмен на опит.
През 2017 г. се увеличи обхвата на социалната услуга, като за целта в проекта бяха включени още 20 потребители на услугата и 11 лица персонал от вече подалите заявления през месец февруари 2016 г. С тяхното назначаване проектът ще покрие в голям процент нуждите на малките населени места в Община Велинград, в които хората с увреждания са силно маргинализирана част от обществото и безработицата е много голяма.
Предоставянето на психологическа и мотивационна подкрепа и консултиране на нуждаещите се потребители и персонал продължава и през 2017 г. Психологът е оказал помощ на 15 потребителиq в т.ч. 5 деца, 9 лични асистенти, 6 социални асистенти и 2 домашни санитари по предварително изготвени седмични графици. На 14.02.2017 г. е проведена групова супервизия с 12 лица персонал, предоставящ услугата "социален асистент" на тема "Трудности и проблеми, възникнали при предоставянето на услугата, и тяхното преодоляване". Услугата цели подобряване на психологически статус на персонала и подобрено качество на живот на потребителите, включени в проекта.
Екипът за управление на проекта заедно със Звеното за предоставяне на социални услуги продължават усилената си работа за достигане на общите цели на проекта а именно: постигане на високо качество на грижа, усъвършенстване на придобитите професионални умения и знания от персонала и оказване на подкрепа на хората от уязвимите групи с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Този материал е създаден в рамките на проект “За по-добър живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води