Велинград - online - Център за специална образователна подкрепа -Велинград (ЦСОП) 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, October 02
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 02.10.18
· „Синята зона не ни е читава“
· Каменчани все по-гневни заради водата
· Ново обществено обсъждане ще решава бъдещето на Клептуза
· ПРЯКА РЕЧ: Спрете срамното решение за Клептуза
· Според министъра на земеделието няма нарушения в защитена местност “Клептуза”
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 27.09.18
· Жалба по лято и още нещо
· Не на тормоза и агресията в училище
· Туризмът има нужда от кадри, кадрите имат нужда от подкрепа
· Малки обяви: 02.10.18
· А родителите не дойдоха
· ПРЯКА РЕЧ: Неспазени ангажименти
· „Песента ни свързва“
· Когато водното спасяване е призвание
· На 6 октомври стартира планинският полумаратон Ремово-Блатца-Ракитово
· Обновен салон в Деня на спорта
· „Чепинец” не успя да победи у дома
Tuesday, September 25
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 25.09.18
· Нови идеи за Клептуза: парк с водни атракции и без търговия

Център за специална образователна подкрепа -Велинград (ЦСОП)
Публикувано 2017-08-29 09:57:46 от Темпо

Със Заповед № РД – 14 - 276 на Министъра на образованието и науката от 20.07.2017 година Помощно училище „Драган Манчов“ се преобразува в ЦСОП – Велинград. През няколко предходни година изминахме един интензивен и успешен период за преобразуване. Индикатори, по които сме работили и бяхме проверени и оценени от няколко институции, са: състояние на материално-техническата база и оборудване, наличие на необходими специалисти и нивото на тяхната компетентност, креативност, иновативност, умение за професионално взаимодействие в екип и мултиинституционално сътрудничество, мотивация и готовност за дейността в условията на ЦСОП, умения за работа в мултикултурна образователна среда и работа с родители.

Отличен резултат от оценките ни беше обявен от г-жа Грета Ганчева - директор Дирекция „Проибщаващо образование“ към МОН. РУО И РПППО- Пазарджик в своето становище също отбелязаха готовността на ПУ да се преобразува в ЦСОП. Помощно училище „Драган Манчов“ приключва дейността си и дава начало на нова институция “Център за специална образователна подкрепа – град Велинград“, който ще функционира в съответствие с Чл. 49, ал.2 от ЗПУО.
Мисия на ЦСОП - Велинград:
Осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:
1. Оптимално развитие на силните страни и способностите;
2. Коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;
3. Постигане на очакваните резултати от обучението;
4. Стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация;
5. Разработване и/или прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в центъра;
Визия:
Центърът за специална образователна подкрепа функционира във връзка и взаимодействие с общината, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите.
Центърът за специална образователна подкрепа Велинград ще извършва:
1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;
2. Педагогическа и психологическа подкрепа;
3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП;
4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.
5. Може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища чрез включването им в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности в Центъра за специална образователна подкрепа и ресурсно подпомагане.
ПРЕДИМСТВАТА НА ЦСОП:
- Малък брой на ученици в групите
- Организиране на гъвкав обучителен процес индивидуално, според потребностите и възможностите на ученика, неговия напредък и постигнатите резултати.
- Използването на специализирани иновативни методики и образователни програми, системи, обучителни технологии, информационни технологии и софтуерни програми.
- Обучени специалисти: учители – специални педагози, психолог, логопед, рехабилитатор, терапевти и други специалисти при необходимост
- Защитена, подкрепяща и достъпна архитектурна среда, технически средства, специализирано оборудване и дидактически материали. Центърът разполага със специализирани кабинети за обучение и терапия: Монтесори, Арттерапия, Сензорна стая, Трудотерапия и грънчарство, Логопед, Психолог, ЛФК и кинезитерапия, Мултисензорна стая на открито, Стая за родители,
- Осигурено безплатно: закуска, обедно хранене и превоз на учениците.
Основна образователно-възпитателна ценност е постигане на високо ниво на адаптивност и самостоятелност на нашите ученици. Те ще бъдат насочвани върху избора и определянето на собствените си лични и социални цели, върху развиването на силните си страни, за да бъдат способни да ръководят живота си, съобразно тези цели.
Елена Канлиева Директор на ЦСОП- Велинград

 
SPA Hotel-Olympic

Недвижими имоти


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Тоника - Велинград , производтво на билков чай