Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 25.01.18 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 25.01.18
Публикувано 2018-01-30 09:52:05 от Темпо

ЧРД Сесията на 25 януари бе открита с поздрави към председателя на Общински съвет – Велинград Бельо Мандраджиев по случай неговия рожден ден. От името на съветниците Екатерина Каферинова му поднесе букет и пожелание да има колкото нейните мандати, но не повече.


ОТЧЕТ Приет бе отчет за дейността на Общински съвет – Велинград през второто полугодие на 2017 г. През шестте месеца са проведени 7 заседания – 5 редовни и 2 извънредни. Съветниците са отправили 3 питания към кмета и са приели 234 решения. Общо за 2017 г. са проведени 17 сесии и са гласувани 451 решения. Най-много проекти за решения – 129 е разгледала постоянната комисия по градоустройство, а най-малко – 30, е обсъдила комисията по транспорт, обществен ред и жалби на граждани.

ЦОП Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа „ЦОП“ бе увеличен от 36 на 40 потребители. Промяната влиза в сила от 1 януари 2018 г., средствата се осигуряват от държавата.

МЛАДЕЖИ С две отделни решения съветниците приеха отчет за младежта за 2017 г. и общински годишен план за младежта за 2018 г.

РОМИ Гласуван бе отчет по изпълнението на плана за интегриране на ромите за 2017 г. Съветниците актуализираха план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение за периода 2018 – 2020 г.

ЧИТАЛИЩА Съветниците приеха годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2018 г. Одобрени бяха предложенията от читалища за включване на гостуващи състави в Празниците на културата. София Ключкова от ИК „Да поработим за Велинград“ алармира, че има много нарушения в читалищата в района, където кметовете на населените места трябва да разберат, че това са места за просветна дейност, а не промкомбинати и заведения. Тя предложи да се завиши контролът и след 2 месеца да се докладва пред Общинския съвет.

ТУРИЗЪМ Отчет за 2017 и програма за 2018 г. бяха приети и за сферата на туризма. Те са изготвени в рамките на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград за периода 2016-2020 г.

РАЗВИТИЕ Приета бе Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в община Велинград за периода до 2010 г.

КЪТ По искане на директора на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ Ани Василева съветниците дадоха съгласие пространството на шадраваните в двора на ЦПЛР-Общинск детски комплекс да се преустроят в кътове за четене на открито с каучукова настилка около тях. Кътовете ще помогнат за провеждането на часовете за организиран отдих и дейности по интереси за децата от начален етап, които учат целодневно в сградата.

МИГ Съветниците упълномощиха кмета К. Коев да подпише запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ за сумата от 27 600 лева. Парите са обезпечение по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони по мярка „Водено от общностите местно развитие“ на Местната инициативна група „МИГ“ „Белово, Септември, Велинград“.

СОБСТВЕНОСТ Гласувана бе Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г. Прогнозните приходи за настоящата година от отдаване под наем на общински имоти са 140 000 лева: 50 000 лева от обекти, 75 000 лева от терени и 15 000 лева от краткосрочни договори за наем. От продажби на общинска земя се очакват 10 000 лева, от наеми на земеделски земи 60 000 лева и от концесии 4000 лева. Програмата е отворена, а досегашната практика показва, че се допълва и променя през цялата година.

СЪСОБСТВЕНОСТ Общината ще прекрати съсобственост върху имот от 3 927 кв.м с отреждане за производство и услуги, в който се бутилира минералната вода „Велинград“. Процедурата е по искане на съсобственика на имота „Тимбарк България“ ЕООД с управител Кшищоф Грабовски. За общинската част от имота с размер 831 кв.м Общинският съвет одобри предложената от лицензиран оценител цена от 20 775 лева без ДДС.

ЦЕНА Общинският съвет определи пазарна цена от 99.50 лева за кв.м за общински недвижим имот в центъра на Велинград (бившият сарашки цех в ниската сграда зад стария Промкомбинат на паркинга на „Съединение“ и „Кирил и Методий“). Според лицензирания оценител общата цена за едноетажната масивна сграда от 47 кв.м е 20 240 лева без ДДС. Решението бе гласувано във връзка с постъпили заявления от Ясен Семчев и „Сити Център Стела“ за частично изменение плана за регулация.

ВОДОПРОВОД Одобрено бе трасе за нов водопровод с дължина 997 метра. Той ще започне от съществуващия водопровод на кръстовището на ул. „Цар Калоян“ и ул. „Кисловодск“ до ул. „Пирин“ и Контролния горски пункт. Целта е подобряване на водоснабдяването в квартала.

МАРИНА ЛИВАДА Съветниците разрешиха изработването на ПУП за промяна предназначението на имот от 2 871 кв.м в местността Марина ливада с отреждане „полска култура“. Целият имот от 4 238 кв.м със собственик Янаки Семерджиев се преобразува за жилищно строителство, търговия и услуги.

ОТЧЕТИ По програмата на Общинския съвет за януари бяха представени отчети за изработените европроекти, за изпълнение на Програмата за управление и за дейността на общинската болница за октомври – декември 2017 г. Не бяха представени отчет на „ВКТВ“ за последното тримесечие на 2017 г. и отчет да овладяване популацията на безстопанствените кучета.

ЗАЕМ Община Велинград ще получи времене безлихвен заем в размер на 52 026 лева от “РиН Строй 2016” ООД. Общинският съвет даде съгласие , за да може да бъдат изградени водопроводна и канализационна мрежа на ул. “Боляри” във Велинград, където фирмата строи многофамилна жилищна сграда. Тъй като общината не разполага с нужната сума, такъв ще й бъде отпуснат от фирмата.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води