Велинград - online - ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Публикувано 2008-11-12 15:25:59 от Темпо

В предишния брой публикувахме открито писмо на Гражданския инициативен комитет “Да поработим за Велинград” с председател София Ключкова до председателя на Общински съвет - Велинград Мустафа Джамбаз. “Обратната връзка” с институциите се осъществи, ето и отговорът на г-н Джамбаз:

УВАЖАЕМА Г-ЖО КЛЮЧКОВА,
В своята дейност като Председател на ОбС-Велинград винаги съм се ръководил от законите на Република България, изпълнявайки ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ и съответните наредби, приети от колективния орган, осланяйки се на откритост, прозрачност, прецизност и изчерпателност в своята работа.
Относно Вашето питане по чл.1, ал.2; чл.4; чл.9, ал.1, т.2, най-отговорно заявявам, че ОбС-Велинград организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на настоящия правилник. В своята работа ОбС-Велинград се ръководи от следните общи принципи: законност, гарантиране и закрила на интересите на жителите на община Велинград, публичност. По отношение провеждането на тайно гласуване за прекратяване пълномощията на зам.-председателя Ви уверявам, че беше спазен редът, определен от комисията за провеждане на вота, придържайки се към законовите права на участващите в избора общински съветници – същите упражниха правото си на таен глас в кабинета на Председателя на ОбС, където попълваха своите бюлетини, а самата урна бе поставена в стаята на техническия секретар, където се намираха и наблюдаващите изборния процес (комисията по провеждане на вота)! Урната бе поставена на явно и достъпно място, до което медиите и всички заинтересовани страни имаха свободен достъп. Процедурата по провеждане на гласуването беше напълно прозрачна и демократична!
По отношение спазването на чл.10, ал.1, т.1, т.6 и т.7, Председателят на ОбС-Велинград разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им; осигурява реда в залата и следи за спазването на този правилник. Аз като председател на ОбС-Велинград по смисъла на горецитираните точки, най-отговорно се придържам и изпълнявам дадените ми от този Правилник права и задължения. Във връзка с отговорностите на зам.-председателите на ОбС-Велинград, относно чл.12 от Правилника смятам, че същите в своята дейност се ръководят единствено и само от законите и подзаконовата нормативна уредба като при неспазване на същите, право на колективния орган е да поиска прекратяване на пълномощията. Всеки зам.-председател има определен приемен ден и вратите на ОбС-Велинград са винаги отворени за граждани, като на всеки се дава право на пълен достъп до обществена информация.
На Ваше питане съгласно чл. 14, чл.16, чл.17, чл.18 , чл.19, чл.21 и чл.23 от Правилника следва да се обърнете към председателите на постоянните комисии към ОбС-Велинград, тъй като с Глава IV от горецитирания правилник се уреждат функциите на комисиите, характера на тяхната дейност и задължения. Относно оценки и доклади от дейността на комисиите същите следва да се дават при приемането на отчета за дейността на ОбС-Велинград съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА. Забележките Ви относно прилагането на останалите членове от Правилника, изброени във Вашето писмо, също смятам за неоснователни и ако наистина има пропуски в прилагането на Правилника, същите следва да се изясняват и коригират от колективния орган, тъй като този правилник е вътрешнослужебен акт, свързан с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии. Тук отново следва да припомня, че в своята дейност Председателството на ОбС-Велинград работи, спазвайки действащото законодателство на Република България и разпоредбите на цитирания правилник.
Председателството на Общински съвет-Велинград открито застава зад търсенето на диалог за изпълнение на общинските приоритети, работейки за стабилност и подавайки ръка на деловото партньорство и воля в името на общинските интереси. Разграничаваме се от Вашите питания, които отправяте за “задкулисни политически игри и лични интриги”, тъй като всеки един от нас, на основание чл.32, ал.1 от ЗМСМА, е положил клетва да спазва Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководи от интересите на гражданите от Община Велинград, като работи за тяхното благоденствие. Твърдо заявяваме, че Председателството на ОбС-Велинград в своята работа се ръководи единствено и само от обществените интереси като максимално се стреми да отговори на съвременните изисквания за откритост и прозрачност, ръководени от необходимостта и законовото право на гражданите да знаят повече - обективно, своевременно и изчерпателно. Разграничаваме се от всякакви конфликти, които спъват работата на ОбС-Велинград като открито заявяваме НАШЕТО желание за провеждането на активно местно управление, основаващо се на демократичност и разбирателство, а не на вечно противопоставяне! Председателството на ОбС-Велинград ще се стреми към прилагането на настойчивост и последователност в своята дейност, като винаги ще търси диалога и съгласието във всяка една своя стъпка, поставяйки на първо място интересите на града и общината. Когато нормалните работни процеси биват нарушени по една или друга причина, а напрежението взема връх над нормалния тон, тогава са възможни и пропуски. Ние обаче ясно съзнаваме това и в никакъв случай няма да допуснем работата на Общински съвет да бъде спъвана от конфронтации, които от своя страна да стопират поетите от нас ангажименти за бъдещото развитие на Велинград. Искрено се надяваме да оправдаем гласуваното ни от гражданите доверие, за което няма да престанем да се борим!
Председател на ОбС-Велинград: Мустафа Джамбаз

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води