Велинград - online - Кой и как може да стане приемен родител 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Кой и как може да стане приемен родител
Публикувано 2008-12-02 09:07:44 от Темпо

Настаняването на деца за отглеждане в семейства не е ново явление за България. Още през Възраждането заможни семейства са приемали деца от по-бедни семейства или деца сираци, като са им осигурявали храна, подслон и образование. Терминът, използван по това време е “храненичество”, което е близо като идея и смисъл до приемната грижа. В резултат на приемането на Закона за закрила на детето (2000 г.) и на правителствената стратегия за деинституционализиране възниква нуждата от алтернативи на системата на институционална грижа. Те трябваше да включват развитието на различни услуги в общността за уязвими деца и техните семейства. Приемната грижа бе една от тези алтернативни услуги.
Какво е приемна грижа? Приемната грижа е осигуряване на временна грижа в семейна среда за деца, които поради различни причини не могат да живеят със собствените си семейства. Децата се настаняват в семействата на хора, които не са техни родители и се отглеждат заедно с останалите деца в семейството. Целта на приемната грижа е да се даде шанс на детето да се отглежда в семейна среда. Приемната грижа е вид социална услуга за деца в риск, алтернатива на настаняването в институция. В зависимост от нуждите на детето и причините, които са довели до настаняването му в приемно семейство, то може да остане в дома на приемните родители различен период от време. Настаняването в приемно семейство може да бъде: краткосрочно – за срок до една година; дългосрочно – за срок над една година; спешно настаняване – с цел опазване живота и здравето на детето; заместваща приемна грижа – за осигуряване на отдех на приемното семейство или на семейство на близки и роднини и за деца с дългосрочен престой в специализирана институция.
Видовете приемна грижа са: доброволна – обучени семейства, които получават средства за отглеждане на настаненото дете; професионална – специално обучени приемни семейства, които освен средствата за отглеждане на настаненото дете, получават и възнаграждение за труда си; заместваща – за осигуряване на отдих на приемното семейство или семейства на роднини и близки и за деца с дългосрочен престой в специализирана институция.
Защо някои деца се нуждаят от приемно семейство? Причините, поради които едно дете не може или не иска да живее със собствените родители, са винаги различни. Всяко дете е уникално и при решаване на проблемите му трябва да се подхожда индивидуално. Някои от причините, поради които може да се наложи детето да бъде настанено в приемно семейство са:
- родителите не могат да полагат грижи за детето си поради здравословни причини, изтърпяват присъда или са починали.
- родителите не осъзнават отговорностите си по отношение на отглеждането и възпитанието на детето си и не искат да се грижат за него, когато тяхното поведение може да доведе до увреждане на здравето и развитието му.
- съществува риск детето да бъде физически, психически и ли сексуално малтретирано в дома си.
- деца, изоставени от родителите си в домове за деца лишени от родителска грижа и се нуждаят от топлина и грижи.
- деца, спрямо които е приложена мярка “полицейска закрила“, след изтичането на срока й.
Кандидатите за приемни родители се оценяват според личностните им качества за отглеждане и възпитание на дете; готовност за сътрудничество с отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане”; възможност за осигуряване на лично пространство на детето в жилището; да не са лишени от родителски права или поставяни под запрещение; да бъдат в добро здравословно състояние.
Приемните родители получават подкрепа:
- Обучение и подготовка за справяне с отглеждането и възпитанието на детето;
- Професионална и емоционална подкрепа от социален работник преди, по време и след настаняването;
- Финансова помощ за покриване на разходите по издръжката на настаненото дете, съобразно възрастта и потребностите му;
- Работна заплата за професионалната приемна грижа.
Професионална приемна грижа. Трудово правоотношение с професионалното приемно семейство:
- Трудовият договор по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето се сключва между дирекция “Социално подпомагане” и утвърденото професионално приемно семейство преди настаняването на дете в семейството за първи път.
- В случаите, когато професионалното приемно семейство се състои от двама съпрузи, трудовия договор се сключва само с единия от тях.
- Трудовото правоотношение между професионалното приемно семейство и дирекция “Социално подпомагане” е основно трудово правоотношение.
- При настаняване на детето дирекция “Социално подпомагане” дава писмени указания на приемното семейство, с което е сключен трудовият договор, за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения.
- За всяко дете, настанено в професионално приемно семейство, се сключва договор по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето.
- Професионалното приемно семейство само определя работното си време, съобразно потребностите на детето и работи в условия на ненормиран работен ден.
- Професионалното приемно семейство има право на основен платен годишен отпуск и на допълнителен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време.
Размерът на основното трудово възнаграждение на професионалното приемно семейство се определя, както следва:
1. при настаняване на едно дете - 130 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната;
2. при настаняване на две деца - 140 на сто от минималната работна заплата;
3. при настаняване на три и повече деца - 150 на сто от минималната работна заплата.
Освен заплатата професионалното приемно семейство получава и месечни средства за отглеждането и възпитанието на детето, които се деференцират съгласно възрастта на детето.
Детството е изключителен период от живота на човека. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. Всяко дете се нуждае от семейство. Всяко дете се нуждае от закрила. Всяко дете се нуждае от семейство. Защо това семейство да не бъде вашето?
За повече информация: отдел “Закрила на детето”, ул. “Борислав” 10 А (сградата на “СТРОЙКОМ”), тел. за връзка: 0359/5 21 19.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай