Велинград - online - Млади лесовъди се учат да работят в реална среда 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Млади лесовъди се учат да работят в реална среда
Публикувано 2009-03-09 19:01:26 от Темпо

Професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев” отчете първото тримесечие от изпълнението на проект “Млади лесовъди за здрава гора”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на ЕС. За радост на ученици и учители от гимназията, един от първите одобрени по тази оперативна програма нашият проект. Той стартира на 01.10.2008 г., а продължителността му е 15 месеца. Одобреният бюджет е на стойност почти 54 000 лв. Проектните дейности са свързани с възможността учениците от ПГГС „Христо Ботев” – Велинград да участват в реални горскостопански мероприятия в УОГС „Г. Аврамов” - Юндола за повишаване практическата им подготовка за професията на лесовъда.
Образованието в България работи с остарели методики на преподаване, при изоставаща квалификация на учителите и неумение за работа в интеркултурна среда. Налице е непрекъсната промяна в изискванията на пазара на труда. Поради това основен акцент в проекта ни е и обучението на учителите лесовъди в гимназията с участието на специалисти от Лесотехнически университет и Агенцията по горите. Това обучение засяга новостите в горскостопанската наука и практика и структурните и финансови реформи в горите, което е свързано с разбирането за учене през целия живот и гарантира икономика, основана на знанието.
Моделът за практическо обучение като начало бе обсъден на сбирка на методическото обединение на учителите лесовъди. След това бяха проведени разговори с учениците от 11 клас, които дадоха свои мнения по отношение на това какъв е най-подходящия модел за провеждане на обучение в реална среда. Постави се задача на 3 лесовъди – преподаватели в ПГГС “Христо Ботев” да разработят съответния модел, преди той да бъде предоставен за разглеждане от наставниците от УОГС – Юндола и потенциалните участници от страна на учениците.
След като са разработени конкретен модел и учебни програми за обучение в реална среда, проведохме среща с партньорите от УОГС „Г. Аврамов” Юндола. Огледаха се всички детайли за дейностите в реална среда, евентуалните места за работа на учениците, възможните проблеми и начините за комуникация.
На срещи със всички ученици от 11 клас бе представена идеята за проекта, финансиращата организация, модела за обучение, учебните програми, партньора УОГС “Г. Аврамов”и изискванията към потенциалните участници. Поставени бяха и критериите за избор на група от 50 човека. Отговорниците на класовете съставиха списъци на желаещите, за да спазим принципа на доброволност, но след като за наша радост желаещите бяха повече от възможностите по проекта (50 ученика), се наложи да проведем консултации с учителския колектив и на базата на по-висок успех, по-сериозно отношение към учебно-възпитателния процес избрахме групите от всеки клас. Съставихме списъци на учениците, участващи в проекта и ги оповестихме. Имаше доста разочаровани от факта, че не са включили в списъците, но това породи амбиция за участие в следващи проекти на гимназията. Според възможностите на всяка от трите групи (ученици, обучители, наставници) бе съставен график за работата в реална среда. Поради голямата натовареност на ученици и учители и факта, че Държавните горски стопанства имат 5-дневна работна седмица и 8 -асов работен ден, а учениците от гимназията имат ежедневна ангажираност с учебни занятия, графикът бе разработен така, че един работен 8-часов ден се делеше на два 4-часови дни. Това затруднява организацията, но е единственият начин да бъдат изпълнени изискванията на програмата. След консултации с колегите лесовъди за инструментите и материалите, необходими за обучението в реална среда и с фирмите, които ги предлагат, както и след анализ на цените на материалите и доставките, избрахме фирмата, от която да закупим необходимото за провеждане на обучението, свързано с ловното стопанство. На всички ученици от целевата група бяха закупени екипи с надписи ПГГС „Христо Ботев” и обувки за обучението в реална среда. Това предизвика определена гордост и засили тяхното чувство на принадлежност към нашата гимназия. Първите теми на обучението бяха: * изготвянето на конкретни планови и отчетни документи за различните горскостопански мероприятия и процедурите за стопанисване и ползване на горите и начините за тяхното устройство и управление конкретно в УОГС Юндола;
* учениците разгледаха съоръженията и дивеча в зоната заградена и определена за дивечоразвъдна зона, получиха опит при таксиране на дивеч, запознаха се с болестите, които се срещат по дивеча, запознаха се с правилата за добиване, обработка и оценяване на ловни трофеи.
По време на обучението в реална среда учениците направиха много снимки и ги подредиха в табла, които поставиха на видни места в ПГГС “Христо Ботев” и УОГС “Г. Аврамов”- Юндола. Положително влияние в проведените 8 дни работа в реална среда бе и това, че се формираха и допълнителни качества като колективизъм, точност, коректност, умение да се представяш пред непознати (потенциални бъдещи работодатели), пътуванията даваха възможност на учениците и техните ръководители да разговарят и на различни други теми, свързани с начина на живот, израстването, социалната адаптация и професионалната реализация. Учениците се чувстваха значими и заради факта, че са включени в проект, финансиран от европейска оперативна програма. Това за тях е нещо ново и интересно и повишава мотивацията им за работа, създава творческа и градивна конкуренция за класиране при следващи конкурси по проекти и изпълнение на подобни дейности.
Любка Байлова, сътрудник по проекта

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води