Велинград - online - Районният съд отчете свършеното през 2008 г. 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, September 11
· Започва строителството на нова детска градина в Драгиново
· Съединението, което ни прави горди българи
· Първа копка на зала-мечта в НПГГС „Христо Ботев“
· Кметът се извини за загражденията по време на концерта
· КРИМИ ХРОНИКА 11.09.18
· Ловно-рибарското дружество във Велинград уверено крачи през три века
· Търсят се над 20 учители
· Кой развя велинградски байряк на връх Монблан
· Малки обяви: 11.09.18
· Житейски път, достоен за пример
· “Звънче” стигна “До върха на планината” в Португалия
· Приз от „Пусть всегда будет солнце“
· Георги Сейменов сред най-бързите плувци-ветерани в Европа
· „Чепинец” се завърна на победния път
· ПОЩА: Велосипедисти сигнализират за дупки по пътя Дорково - Дъново
· Три дни летни ски на Юндола
Tuesday, September 04
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 04.09.18
· Велинград отпразнува юбилеи и придобивки
· По статуята посрещат
· Финален щурм за ремонта на центъра

Районният съд отчете свършеното през 2008 г.
Публикувано 2009-03-17 08:11:02 от Темпо

На 14 март в зала 1 на Окръжен съд - Пазарджик се проведе общо събрание по приемане на годишния отчет за 2008 г. за пазарджишки съдебен окръг. Ето как в 140-те страници на годишния отчет е представена и дейността на Районен съд - Велинград:
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА
В Районен съд - Велинград има 5 щата за съдии: Веселин Петричев - председател на съда, Наташа Даскалова, Петя Георгиева-Семерджиева, Юлия Китанова и Ваня Тотолакова, която през юли 2008 г. бе назначена с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС).

По предложение на председателя В. Петричев е образувано дисциплинарно производство пред ВСС с искане за налагане на най-тежкото наказание - дисциплинарно уволнение на съдия Юлия Китанова. Причината е неизпълнение на служебните задължения. Дисциплинарното производство пред ВСС не е приключило, тъй като г-жа Китанова е в отпуск по майчинство. Като държавни съдебни изпълнители в Районен съд - Велинград работят Димитрина Кандева и Красимир Даров, който от април 2008 г. със заповед на министъра е назначен за съдия в столицата. Като съдия по вписванията работи Надежда Чешитева. Общият брой на съдебните служители в Районен съд - Велинград е 18. Разпределението на делата става по електронен път, на случаен принцип.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Общият брой на наказателните дела, гледани в Райнен съд - Велинград през 2008 г., е 708. Бройката е по-ниска в сравнение с 2007 г. - 765 и 2006 г. - 731 наказателни дела. Към броя на делата от 2008 г. трябва да се добавят и останалите несвършени от предишни периоди 48 наказателни дела.
През 2008 г. е налице тенденция за увеличаване на наказателните дела от общ характер: престъпления срещу личността, против собствеността, против обществения ред. Намаляват делата против брака и против стопанството. Повече са административно-наказателните дела по закона за горите, закона за движението по пътищата и закона за данък добавена стойност.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2008 г. гражданските дела са 753 плюс останали несвършени 173 дела. За сравнение: през 2007 г. гражданските дела са били 777, а през 2006 г. - 643.
Увеличили са се делата по Семейния кодекс, които са 153. През 2008 г. съдът е постановил 88 развода. Трайно намаляват делата по вещни искове и трудови спорове. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Районният съд е свършил 680 от наказателните и 742 от гражданските дела. Броят на осъдените лица е 328 и незначително по-малък от предишни години.
КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО
За качеството на правораздаването показателен е броят на подадените жалби против съдебни актове. За 2008 г. има 65 жалби против актове по наказателни дела и 18 възивни жалби. 67 от съдебните актове са потвърдени. При гражданските дела има 74 жалби, от които 35 са потвърдени.
В отчетния доклад се сочи, че действителната натовареност на съдиите в Районен съд - Велинград спрямо делата за разглеждане е 43.13. При колегите им другите районните съдилища в областта същият показател е 43.80 за районния съд в Пазарджик, 26.33 в Пещера и 39.10 в Панагюрище.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Службата на държавния съдебен изпълнител е завела през 2008 г. 424 дела, по които е събрана обща сума от 2 414 854 лева. Броят на делата намалява, но се увеличават събраните суми - с 1 481 171 лева повече от 2007 г. От предходни години за 2008 г. са останали несвършени 1965 изпълнителни дила за около 15 милиона лева. В края на 2008 г. броят на несвършените дела е 2079 за над 15 милиона лева. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
През 2008 г. в Районен съд - Велинград са извършени 2440 вписвания. Натовареността на службата по вписванията се е повишила - за сравнение през 2007 г. вписванията са били 2312. СГРАДЕН ФОНД
Районен съд - Велинград разполага с най-модерната и съвременна сграда не само в област Пазарджик. Няма недостиг по отношение на компютърната техника, през 2008 г. е стартирана и нова автоматизирана система да управление на съдебните дела. Районният съд вече иима собствена интернет-страница, а от миналата година разполага с нов автомобил.
Като цел за 2009 г. председателят на Окръжен съд - Пазарджик Ивета Парпулова посочва пред колегите си съдии, че те с добрата си работа трябва да убедят обществото, че съдът е обективен, независим и справедлив. Само така ще повишат общественото доверие към съдебната система.
Темпо

 
SPA Hotel-Olympic

Недвижими имоти


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Тоника - Велинград , производтво на билков чай