Велинград - online - Районна прокуратура Велинград е сред най-натоварените в страната 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Районна прокуратура Велинград е сред най-натоварените в страната
Публикувано 2009-03-31 10:13:17 от Темпо

Районна прокуратура – гр.Велинград отчете дейността си през 2008 г. На 5 март 2009 г. в Апелативна прокуратура – гр.Пловдив се проведе общо събрание на прокурорите от апелативния район за приемане на отчетния доклад за дейността през 2008 г.

Съобразно обобщените данни, дейността на РП - Велинград изглежда по следния начин:
Щатната численост в РП-Велинград за прокурори е 5. Административен ръководител е Антон Стоянов – Районен прокурор. Прокурори са: Асен Василев, Атанас Илиев, Асен Палавеев и Елена Малинова. През отчетната година няма предложени от административния ръководител за административни наказания прокурори. Общия брой на съдебните служители в РП - Велинград е 7. Разпределението на преписките и делата се извършва по електронен път при спазване на принципа на случайността.
През периода прокурорите в РП - Велинград са работили общо по 788 броя преписки и са наблюдавали 2064 досъдебни производства, от които 1867 са били решени. За отчетния период са били внесени в Районен съд - Велинград 301 бр.прокурорски актове за 324 извършени престъпления срещу 358 лица. Прокурорите са участвали в 351 съдебни заседания.
През отчетния пероид РП - Велинград е привела в изпълнение наложени наказания срещу 236 лица. Според показателя, отчитащ средната натовареност на прокурорите в страната – прокурорски актове и участие в съдебни заседания – 4053 бр., или средно 953,65 на прокурор, РП - Велинград се нарежда сред най-натоварените и в апелативния район, и в страната.
Друг важен показател за ефективността на работата на прокуратурата са постановените оправдателни присъди по внесени прокурорски актове, които за отчетния период са 9, което в процентно отношение е под 3% от внесените в съда актове.
Върнатите от съда дела за отчетния период са 11 , или 3,65% от общо внесените актове. Тези два показатели в сравнение с данните от 2007 г. са се подобрили два пъти, което се дължи на подобряване организацията на работата в прокуратурата.
Основните състави на престъпления, по които е работила РП -Велинград през 2008 г., са свързани с посегателствата срещу горския фонд, собствеността и личността на гражданите и престъпления, свързани с транспорта. Като положителна тенденция в работата на прокуратурата се отчита увеличения брой незабавни производства, разследването по които е приключило в рамките на 3 дни и извършителите на престъпленията са получили съответни наказания.
Броят на незабавните производства през отчетния пероид е 77, или повече от 3 пъти са се увеличили провежданите такива в сравнение с 2007 г. През отчетния период са образувани и приключили 93 бр.бързи производства, при които разследването в по-голямата си част е приключило в 7-дневен срок и извършителите са получили съответните наказания. По този показател също се наблюдава ръст в сравнение с 2007 г.
Във връзка с дейността на прокуратурата по надзора за законност за защита на обществения интерес и правата на гражданите, са били извършени 19 проверки, в резултат на които има установени и закононарушения, за които прокуратурата е реагирала по съответния начин. Извършена е била проверка на 878 бр. различни административни актове.
Районна прокуратура-Велинград е настанена на първия етаж в сграда, публична общинска собственост, като помещенията са ремонтирани и обновени. Всички прокурори работят в самостоятелни кабинети. Всички помещения за прокурорите и съдебните служители са оборудвани с необходимата офис техника, с което не могат да се похвалят голяма част от прокуратурите в страната.
Отчетените добри резултати се дължат, както на добрата работа на прокурорите и съдебните служители при РП-Велинград, така и на доброто взаимодействие с Районен съд - Велинград и РУ на МВР - Велинград.
Районна прокуратура – Велинград и през настоящата 2009г. продължава да изпълнява дейността си, съгласно своите правомощия, залегнали в Конституцията и законите на Република България, в защита на правата и интересите на страната и обществото.
Темпо

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай