Велинград - online - Информация за състоянието на минералните води 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Информация за състоянието на минералните води
Публикувано 2010-01-19 10:01:34 от Темпо

* На територията на Община Велинград има 4 находища на минерална вода: “Велинград–Чепино”, “Велинград–Лъджене”, “Велинград – Каменица” и “с. Драгиново”. Те са обявени за изключителна публична държавна собственост, считано от 13.02.2000 г. със Закона за водите, приет от НС на 13.08.1999 г.

* До 19.05.1949 г. минералните води са били собственост на трите селски общини : Чепино, Лъджене и Каменица. С. Корово (днешно с. Драгиново) е било към Каменската селска община. От началото на 1948 г. те са собственост на гр. Велинград. Със Закона за местното самооправление и местната администрация в сила от 17.09.1991 г. водите са общинска собственост, тъй като се ползват само на територията на Велинград и Драгиново. С въведеното от Закона за водите условие, че не са общинска собственост минералните води на националните курорти, беше одържавена минералната вода на общината. Ние фигурираме под № 16, 17, 18 и 27 в Приложение № 2 към чл.14, т. 2 от ЗВ. При приемането на Закона за водите в МОСВ са смятали, че с. Драгиново е квартал на гр. Велинград. През 2004 г. тази грешка се установи, но Приложение № 2 към закона не беше коригирано.
* Дължината на водопроводите за минерална вода – публична общинска собственост е 19 071 метра, от които 5 549 м са на територията на кв. Каменица, 4 880 м са в кв. Лъджене, 4 142 м са в кв. Чепино и 4 500 м в с. Драгиново. Водопроводите на частните физически и юридически лица и на държавата са с дължина около 15 000 м.
* Общината е заплатила за водоползване за периода 2000–2009 г. общо 295 352 лв., от които за 2009 г. са 31 352 лв., като парите са платени от ОП ”Спортни имоти и пазари” и са за водата на Централния минерален плаж и Закрития плувен басейн. За геотермалното отопление на ІІІ ОУ ”Хр. Ботев” за периода 2006–2009 г. дължим 1 425 195 лв., а за ОДК - 59 776 лв. Общо за двата обекта задължението е 1 484 971,50 лв.
* За поддържане на общинската водопроводна мрежа общината е разходвала за последните 10 години 35 000 лв. от ОП ”Спортни имоти и пазари” и 27 400 лв. за водопровода на ОДК или общо 62 400 лв. Средногодишно разходите на “ВКТВ” и “Евровод Комерс Къмпани” през 2000 г. е в размер на 20 000 лв.
* Находищата на минерална вода са 4 на брой с около 27 броя извори и сондажи. Броят на чешмите за минерална вода за общо водоползване са 73, от които 69 са в гр. Велинград и 4 в с. Драгиново. Общият дебит на минерална вода от извори и сондажи е 120 л/сек. по стари замервания. Нови замервания от държавата за актуализация на дебита им не са правени. Това е най-големият дебит на минерална вода в страната.
* Потребителите на минерална вода с действащи разрешителни за водоползване на минерална вода са 75, от които на частни физически и юридически лица са 68 и 7 броя са на Община Велинград. Общината има издадени разрешителни, както следва: 3 бр. за геотермално отопление, 3 бр. за общо водоползване на минерална вода от населението и гостите на гр. Велинград и 1 бр. за спортни нужди. За издаването на разрешителните на Общината бяха необходими около 3 години.
* Санкциите за нерегламентирано ползване на водоизточниците на минерална вода за общо водоползване - пране и миене на уличните чешми, миене на автомобили и др. по Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград за момента са:
Съгласно чл. 5 – миенето с питейна и минерална вода на улиците, площадите, тротоарите, дворовете на производствени предприятия и обществени организации, алеите, превозните средства и др. техника, предвидената глоба е от 20 до 50лв.
Съгласно чл.22, ал.2 - за самоволна промяна на регулационния дебит и нераглементирано ползване от физически и юридически лица глобата е от 500 до 1000 лв., а по ал. 3 – пране на минерална чешма и на неуказани места, глобата е от 150 до 300 лв.
Предстои актуализация на Наредба № 1 и привеждането и в съответствие с предписаните условия за общоводоползване съгласно издадените разрешителни за водоползване на минерална вода за общо водопотребление на община Велинград. Изготвил: Мрамор Полежански, мл.експерт в Община Велинград

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води