Велинград - online - Ще отворят ли отново волфрамовото находище “Грънчарица”? 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Ще отворят ли отново волфрамовото находище “Грънчарица”?
Публикувано 2010-01-26 09:15:17 от Темпо

На 11 януари 2010 г. новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пазарджик инж. Николай Лулов подписа решение, което пряко засяга бъдещето на волфрамовото находище “Грънчарица” край Велинград. Пловдивската фирма “Ресурс 1” АД е направила инвестиционно предложение за добив и преработка на волфрам, а мнението на РИОСВ е, че трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Мотивите на екоинспекцията са, че осъществяването на инвестиционното предложение е вероятно да доведе до значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и популации на видове в защитената зона “Родопи - Западни”; да окаже негативно и значително въздействие върху качеството на повърхностните и подземни води в района; да наруши хидравличния режим на подземните води; значително да промени ландшафта с изсичане на голямо количество бор, ела и смърч. Затова се иска бъдещият доклад по ОВОС за представи подробна информация за химичните вещества и препарати, които ще се употребяват и съхраняват и за въздействието им върху околната среда в нормален режим и при възникване на аварии. Според РИОСВ е необходимо да се вземат предвид становищата на заинтересованата общественост чрез по-широко обсъждане.
Предложението на “Ресурс 1” АД включва проектиране, строителство, разработване на подземен рудник за добив на руда, построяване на надземен рудничен комплекс, инсталация за първична преработка, съпътстваща инфраструктура. Общата концесионна площ на волфрамовото находище “Грънчарица Център” е 560.4 хектара: 363 ха открити площи за основните дейности, 18 ха за производствени площадки и обогатителна фабрика, 59 ха за отпадъкохранилища (депо за пиритен концентрат и хвостохранилище) и 121 ха за пътища, кариера за запълвачен материал, отводнителни канали, водоеми.
Наземните съоражения на рудника ще са с годишен капацитет 700 хил. тона руда. Предвижда се находището да се разработва на два етапа. То отстои на 18 км от Велинград и около него са пръснати множество села, като най-близките са Кръстава (3.5 км) и Грашево (4.5 км). Находището не попада в границите на националната екологична мрежа НАТУРА 2000, но е в близост до защитената зона “Родопи - Западни”. При осъществяване на дейността се предвижда отпадъчните води да бъдат зауствани в река Грънчарица, която се влива в река Чепинска. В р. Чепинска се опазват природни местообитания и популации на различни видове, предмет на опазване в защитената зона.
Освен екологията още доста теми са свързани с бъдещия минно-обогатителен комплекс: как ще повлияе на туризма в района, на натовареността на пътната инфраструктура, на нивото на безработицата. Затова наистина е необходимо проблемът да влезе в дневния ред на местната общественост и на везните да се поставят всички “за” и “против”.
Първоначалните позиции могат да бъдат изразени пред РИОСВ - Пазарджик до 1 февруари 2010 г. Общественото обсъждане ще бъде насрочено във Велинград след като бъде изготвен доклад по ОВОС, за което обикновено са нужни месеци.
Елена Баева


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
По данни на енциклопедичния справочник “Чепино” волфрамовото находище “Грънчарица” е открито през 1958 г. от геологична бригада с ръководител Димитър Кожухаров. Детайлно проучване започва през 1960 г. от инж. Янко Динчев, който през 1972 г. внася доклад с изчисление на запасите. В периода 1960-1990 г. проучванията продължават В. Василев и инж. Никола Мирчев, който изготвя окончателния доклад. През последните години схващанията за структурно-генетичния план на находището се променят. То се определя като съществена и значима рудна изява в Западните Родопи. По размери може да се причисли към големите волфрамови находища в света. Пречка за промишленото усвояване на рудите е сравнително ниското съдържание на WO3.
Още история: до 2005 г. находището е разработвано от “Геосервизинженеринг” - Асеновград. Поради липса на достатъчен ресурс държавата в лицето на МОСВ взима решение за закриване на мината. На 28 октомври 2005 г. комисия, определена със заповед на тогавашния кмет Стоян Дулев, извършва техническата ликвидация чрез бетониране на отворите и ограждане.
Междувременно през 2003 г. държавата дава разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в “Грънчарица”. Извършени са геолого-проучвателни работи по волфрамовото находище и е изготвен геоложки доклад. Пет години по-късно за находището е получено Удостоверение за търговско откритие № 0293/22.08.2008 г. През май 2009 г. Министерският съвет взема решение за отдаване находището на концесия за 35 години на “Ресурс 1” АД с очаквани инвестиции през първите 7 г. в размер на 71.6 милиона лева и опция Община Велинград да получава 30% от годишната концесионна такса.
По настояване на населението от близките села през 2004 г. са взети проби от настилката на пътя Кръстава - Грънчарски мост. Според протокол на РИОСВ от 10 март 2004 г. нормите на уран 238, радий 226, торий 232 и кадмий 404 са естествени за района и страната. Наличието на цезий 137 се дължи на трансграничен пренос след аварията в Чернобил през 1986 г., сочат експертите.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води