Велинград - online - Районна прокуратура Велинград е сред първите по незабавни и бързи производства 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Районна прокуратура Велинград е сред първите по незабавни и бързи производства
Публикувано 2010-04-13 08:54:30 от Темпо

Районна прокуратура Велинград отчете дейността си за 2009 година. На 29 март 2010 г. в Апелативна прокуратура Пловдив се проведе Общо събрание на прокурорите от апелативния район за приемане на отчетния доклад за дейността през 2009 г.
Съгласно обобщените данни дейността на РП Велинград изглежда по следния начин:

Щатната численост на РП гр. Велинград за прокурори е 5. Административен ръководител до 10.12.09 г. е бил Антон Стоянов – Районен прокурор. С решение на Висшия съдебен съвет прокурор Елена Малинова е определена за изпълняващ функциите на Административен ръководител до встъпване в длъжност на нов, считано от 10.12.10 г. Прокурори : Асен Василев, Атанас Илиев, Асен Палавеев и Елена Малинова.
През отчетната година няма предложени от административния ръководител за административни наказания прокурори. Общия брой на съдебните служители в РП гр. Велинград е 8. Разпределението на преписките и делата се извършва по електронен път при спазване на принципа на случайността.
През периода прокурорите в РП Велинград са работили общо по 736 броя преписки и са наблюдавали 1221 досъдебни производства, от които 1087 са били решени.
За отчетния период са били внесени в Районен съд Велинград 315 броя прокурорски актове за 344 извършени престъпления срещу 360 лица. Прокурорите са участвали в 369 съдебни заседания.
През отчетния период РП Велинград е привела в изпълнение наложени наказания срещу 283 лица.
Според показателя, отчитащ средната натовареност на прокурорите в страната – прокурорски актове и участия в съдебни заседания – 3353 бр. или средно 838,25 на прокурор, РП Велинград се нарежда сред най-натоварените и в апелативния район, и в страната.
Друг важен показател за ефективността на работата на прокуратурата са постановените оправдателни присъди по внесени прокурорски актове, които за отчетния период са 14, което в процентно отношение е 4% от внесените в съда актове. Върнатите от съда дела са 8 или 1,89 от общо внесените актове.
По тези два показатели е запазена тенденцията на подобрение от 2008 г. в сравнение с данните от 2007 г., което се дължи на добрата организация на работата в прокуратурата.
Основните състави на престъпления, по които е работила РП Велинград през 2009 г. са свързани с посегателства срещу собствеността и личността на гражданите, свързани с транспорта, посегателства срещу горския фонд.
През отчетния период е запазена и положителната тенденция в работата на прокуратурата, свързана с отчитането на увеличен брой незабавни производства, разследването по които е приключило в рамките на 3 дни и извършителите на престъпленията са получили съответните наказания.
Броят на незабавните производства през отчетния период е 120 или 2 пъти са се увеличили провежданите такива в сравнение с 2008 г.
През отчетния период са образувани и приключени 108 бр. бързи производства, при които разследването в по-голямата си част е приключило в 7-дневен срок и извършителите са получили съответните наказания. По този показател също се наблюдава ръст в сравнение с 2008 г.
Във връзка с дейността на прокуратурата по надзора за законност за защита на обществения интерес и правата на гражданите е била извършена проверка на 808 бр. различни административни актове.
Районна прокуратура Велинград е настанена на първия етаж в сграда, която е публична общинска собственост, като кабинетите са ремонтирани и обновени. Всички помещения за прокурорите и съдебните служители са оборудвани с необходимата офис техника.
Отчетените добри резултати се дължат както на добрата работа на прокурорите и съдебните служители, така и на традиционно доброто взаимодействие с Районен съд – Велинград и РУ на МВР Велинград.
Районна прокуратура Велинград и през настоящата 2010 г. продължава да изпълнява дейността си, съгласно своите правомощия, залегнали в Конституцията на Република България, в защита на интересите на страната и гражданите.
РП Велинград

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


За да остане природа в България