Велинград - online - Какво трябва да знае всеки, които дава частна квартира под наем 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Какво трябва да знае всеки, които дава частна квартира под наем
Публикувано 2010-04-13 09:07:41 от Темпо

Преди няколко седмици в читалището в кв. Каменица бе направен опит да се организира среща с хората, които дават частни квартири. Дойдоха само три жени и срещата пропадна.
А целта на организаторите от Инициативния комитет “Да поработим за Велинград” беше добра и навременна: преди началото на активния туристически сезон да се даде повече информация за законовия регламент, който трябва да спазват тези, които дават квартири.
За да говорят по темата дойдоха заместник-кметът Дияна Кехайова и собственикът на туристическа агенция и общински съветник Борис Голомехов. Липсата на интерес сред велинградчани провокира предложение такава среща да се проведе в разгара на лятото на някое от местата, където напористи хазайки и “дилъри” на частни квартири причакват слизащите от автобусите туристи.
В най-силните за туризма години във Велинград преди 10 ноември 1989 година броят на леглата в частните квартири е достигал около 12 000. Колко са те сега? Точен отговор на този въпрос няма кой да даде, защото повечето от тези квартири нито се обявяват, нито се лицензират.
Не могат да бъде верен ориентир и събраните суми от туристическа такса, която собствениците на квартири трябва да внасят в общинския бюджет. През последните години сумите са нищожни: през 2006 г. общо парите от туристическа такса от частни квартири за цялата община са 265 лева, през 2007 г. - 541 лева, през 2008 г. - 309 лева. През 2009 г. приходите от курортната такса от частни квартири са 510 лева, което е 0.002% от общо събраните от хотели, почивни станции и къщи за гости 217 334 лева.
Както всяка друга търговска дейност, така и даването на частни квартири, има законови рамки и е крайно време те да започнат да се спазват във Велинград. Благодарение на заместник-кмета Дияна Кехайова събрахме отговорите на всички по-важни въпроси, които си задават хората, решили да извършват хотелиерство в самостоятелни стаи - това е терминът за настаняването на туристи в частни квартири според закона. Представяме информацията, изготвена от Общинска администрация - Велинград в систематизиран вид за удобство на интересуващите се. Темпо

КАК СЕ ПРАВИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ КВАРТИРИ
Къде трябва да подадем заявление за категоризиране на самостоятелните стаи (частни квартири)?
Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в самостоятелни стаи (или упълномощено от него лице), подава заявление по образец за категоризиране до кмета на общината. Заявлението се подава в стая 44 на Община Велинград.

Какви съпътстващи документи са необходими?
Към заявлението се прилагат:
- актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на лицето (оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава-членка на ЕС или на държава-страна по споразумението на Европейско икономическо пространство)
- формуляр за определяне на категорията по образец
- копие от акта за собственост
- копие от договора за наем или друг
договор, от който да е видно, че са налице условията лицето да извършва туристическа дейност в обекта
- нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифа по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма

Кой категоризира туристическите обекти в Община Велинград?
Категоризирането се извършва от Общинска експертна комисия, назначена от кмета на Община Велинград. Комисията извършва проверка и на място.

Какъв документ се издава?
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика - удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Издаването става в 14-дневен срок от датата на заповедта на кмета на общината.

Каква такса се заплаща за категоризиране на обекта?
За регистрация при извършване на туристическа дейност в самостоятелни стаи се заплаща такса съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Според тарифата за обекти до 20 стаи таксата за категоризация е 250 лева. Категоризацията на туристическите обекти е безсрочна. В таксата се включва и стойността на категорийната символика (удостоверение и табела).

Кои нормативни документи регламентират категоризацията на търговските обекти и таксите, които се заплащат?
Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене; Постановление на Министерския съвет 220/25-09.2002 г. - Тарифа за таксите, които се събират на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЯ “ЕДНА ЗВЕЗДА”
1. Стая - допускат се до 2 легла с матрак и 2 допълнителни легла с стая. Минималната площ за стая с 2 легла е 9 кв.м, за всяко допълнително легло - плюс минимум 2 кв.м. Плътни пердета, гардероб, маса с два стола, огледало, стоящи/висящи закачалки, кошче за отпадъци от негорим материал. Спално бельо - по 1 бр. на легло: завивка, възглавница, калъфка, горен и долен чаршаф, хавлиена кърпа и чаша за вода, пепелник.
2. Възможност за гледане на телевизия, ползване на телефон, аптечка.
3. Общ санитарен възел - за не повече от 6 души. Осигуряване на съдове за пране.

КАКВИ ДАНЪЦИ ДЪЛЖАТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЧАСТНИ КВАРТИРИ
Какъв вид данък се дължи от собствениците на частни квартири на територията на Община Велинград?
Собствениците на частни квартири са лица, задължени да плащат годишен патентен данък:
- физически лица, включително Еднолични търговци (притежаващи Булстат/ЕИК) и отговарящи на условията оборотът им от предходната година да не превишава 50 000 лева и да не са регистрирани по Закона за данък добавена стойност.

Кой закон и наредба регламентират плащането на годишен патентен данък?
Годишният патентен данък се дължи на основание чл. 61 “з” от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 48, ал. 1 от Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет - Велинград.

Какъв е размерът на годишния патентен данък?
Размерът на годишния патентен данък е по 100 лева за стая.

Къде се внася годишният патентен данък?
Годишният патентен данък се дължи за цялата година, независимо от датите на започване и спиране на дейността. Внася се в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност. В Община Велинград годишният патентен данък се внася в стая 9, първи етаж, Паричен салон на дирекция “Данъци и такси”.

В какви срокове се внася годишният патентен данък?
Ако годишният патентен данък се плати до 31 януари на текущата година, се ползва 5% отстъпка.
Без отстъпка данъкът се дължи на 4 равни вноски през текущата година:
- за първо тримесечие - до 31 януари
- за второ тримесечие - до 30 април
- за трето тримесечие - до 31 юли
- за четвърто тримесечие - до 31 октомври

Какви декларации се подават и къде?
Декларациите за облагане с годишен патентен данък се подават:
- до 31 януари на годината, за която се подава декларацията
- непосредствено преди започване на дейността, когато тя започва след 31 януари. Подават се в общината, на чиято територия се намира обектът. В Община Велинград декларация по чл. 61 “н” от ЗМДТ се подава в стая 9, първи етаж, Паричен салон на дирекция “Данъци и такси”.

Какви данъчни облекчения се ползват?
* Физически лица, включително “ЕТ”, с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентните органи, ползват намаление на патентен данък в размер на 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата година.
* Физически лица, включително “ЕТ”, които извършват с личен труд през цялата година повече от един вид патентна дейност (от посочените в точки от 1 до 36 на приложение 4 към ЗМДТ) плащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола