Велинград - online - ПРАВО НА ОТГОВОР: Решението е в обществен интерес 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, September 11
· Започва строителството на нова детска градина в Драгиново
· Съединението, което ни прави горди българи
· Първа копка на зала-мечта в НПГГС „Христо Ботев“
· Кметът се извини за загражденията по време на концерта
· КРИМИ ХРОНИКА 11.09.18
· Ловно-рибарското дружество във Велинград уверено крачи през три века
· Търсят се над 20 учители
· Кой развя велинградски байряк на връх Монблан
· Малки обяви: 11.09.18
· Житейски път, достоен за пример
· “Звънче” стигна “До върха на планината” в Португалия
· Приз от „Пусть всегда будет солнце“
· Георги Сейменов сред най-бързите плувци-ветерани в Европа
· „Чепинец” се завърна на победния път
· ПОЩА: Велосипедисти сигнализират за дупки по пътя Дорково - Дъново
· Три дни летни ски на Юндола
Tuesday, September 04
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 04.09.18
· Велинград отпразнува юбилеи и придобивки
· По статуята посрещат
· Финален щурм за ремонта на центъра

ПРАВО НА ОТГОВОР: Решението е в обществен интерес
Публикувано 2011-03-08 09:33:09 от темпо

Уважаеми съграждани,
В бр. 09/2011г. на вестник “Темпо” бе публикувана статия във връзка с внесено от мен решение в Общински съвет - Велинград за удължаване на отстъпено право на строеж (ОПС), за което бих искал да внеса разяснение за мотивите ми с цел да бъдат избегнати всякакви спекулации на недобросъвестни граждани и личности, целящи евтин предизборен пиар по въпроса.

Така предложенето от мен решение има за цел единствено и само отстраняването на още една от многото грозни гледки, каквито между другото не са рядкост във Велинград, която не отговаря на титлата на нашия град Спа столица на Балканите. Проблемът, който поставих за окончателно разрешаване, се корени в далечната 2001 г., когато от Общинския съвет е поискано ОПС върху общинска собственост и същото е дадено с решение № 38/21.02.2001 г. като петно с площ 180 кв.м. е преобразувано от публична общинска в частна общинска собственост и започване на процедура по изменение на градоустройствения план, даване постоянен градоустройствен статут и срок за извършване на процедурите 3 години. С решение № 238/26.10.2001 г. същият срок е удължен на 10 години. Тук ще подчертая, че в двете решения на Общинския съвет срокът е за реализиране на предвидения проект, за да бъде построен възможно най-бързо, а не срок на ОПС.
Следва договор за учредяване право на строеж № 30/21.02.2002 г., в което обаче без да бъде съобразена волята на Общинския съвет, срокът за реализация на проекта се трансформира в срок на ОПС по чл 37, ал. 3 от ЗОС, който член обаче не фигурира в двете предходни решения, за да покаже, че наистина Общинският съвет е пожелал да бъде точно това. С решение № 20/02.02.2006 г. ОбС-Велинград дава съгласието си за обособяването на строително петно със застроена площ 180 кв. м. Със заповед № 232/08.03.2006 г. е одобрено частичното изменение на плана и заповедта е обявена на заинтересуваните като жалби срещу нея не са постъпили.
В така създалата се след тези актове ситуация фирмата възложител разбира, че съгласно договора тя е изправена в хипотезата на чл. 37, ал. 3 от ЗОС и спира проекта предвид това, че въпросният член гласи: “Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.” Става така, че първоначално планираната инвестиция за няколкостотин хиляди лева не може да се изпълни поради подправената с договор воля на Общински съвет и настъпилата несигурност за инвеститора, който завършвайки този строеж, ще трябва да го предаде безвъзмездно на общината, губейки вложенията си.
С искане вх. № 028-01-302/16.05.2008 г. дружеството възложител пожелава предвид така създадената ситуация да потърси правата си и да отстрани несправедливостта по законов път - с решение на Общински съвет. Именно в съответствие със законовите разпоредби и след като бях сезиран като общински съветник внесох решението за трансформиране на ОПС в безсрочно. Мотивите ми да входирам подобно решение и да го подкрепя бяха, че едно подобно разрешаване на проблема ще има изцяло положително отражение върху града и гражданите. Положителните страни от подобно решение ще бъдат следните:
1. Ще се премахне една загрозяваща парка и езерото Клептуза гледка, като сегашният строеж бъде заменен с красива, завършена и функционална сграда.
2. Ще бъдат премахнати образуващите се в близост незаконни сметища.
3. Ще бъдат открити нови работни места при дострояването и след завършването на сградата предвид предназначението й за търговия и услуги. 4. От изкупуването на отстъпеното право на строеж в общината ще влязат така необходимите й в момента финансови средства.
5. Ще бъдат защитени интересите на инвестира, който е местна фирма и е вложил в настоящия проект не малко средства и не заслужава да бъде ощетяван поради некомпетентни административни актове на някои от миналите общински ръководства.
Негативите ако не беше гласувано така предложеното от мен удължаване, биха направили така, че този строеж ще остане още една грозна гледка, поради факта, че общината няма финансови средства нито да го дострои, нито да го събори. Незаконните сметища до сградата ще продължат да съществуват, няма да има нови работни места, общината няма да получи средства, за да изпълни непрекъснато идващите нови и нови молби от училища, детски градини, болница, за ремонти, за пътища, водопроводи и т.н.
Именно поради така изброените от мен причини аз и още 20 съветници, както и кметът на общината, подкрепихме това решение, защото смятаме, че е целесъобразно и от обществен интерес да бъде решен този съществуващ от почти 10 години проблем.
Недоумение в мен буди и възмущението на групата на ГЕРБ от това, че дружеството инвеститор е изявило желани да поддържа парка около сградата, защото наистина за парка има спечелен европейски проект за изграждането му, но предвид това, че общината няма пари дори и за заплати, не би могла да си позволи поддръжката му и така изграденото ще бъде погубено. И именно тук идва ролята на публично-частното партньорство, което се предлага напълно безвъзмездно на общината от фирмата собственик на сградата.
Лазар Белев, ПП “Зелена България”

 
SPA Hotel-Olympic

Недвижими имоти


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Пречистване на отпадни води