Велинград - online - Промяна в промилите за 2011 г. не е възможна 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Промяна в промилите за 2011 г. не е възможна
Публикувано 2011-03-29 09:17:39 от темпо

Уважаеми съграждани,
Във връзка с разгорелите се спорове около темата за местните данъци и такси на територията на Община Велинград и възникналите въпроси на обществеността по повод причините, довели до завишението им през 2011 година, съм длъжен да дам някои разяснения.

За какво става въпрос? Първо, тъй като промените касаят предимно нежилищните имоти на предприятията, ще се спра единствено на измененията в закона за местните данъци и такси, касаещи тяхното облагане.
Досега местните данъци и такси за нежилищните имоти на предприятията се определяха на база отчетната стойност на недвижимия имот или казано по друг начин - стойността на придобиване, наричана още “историческа цена”. Промените в Закона за местните данъци и такси се извършват още през декември 2009 г. (ДВ.бр.95 от 1 декември 2009 г.), но влизат в сила от 2011 г. и дебатът се случва чак сега. Новият текст на закона гласи, че база за определяне на местните налози за недвижимите имоти на фирмите е по-високата от двете стойности - отчетната (историческата цена) или данъчната оценка. Разликата между двете основи за облагане може да бъде много голяма, особено за стари сгради, чиято отчетна стойност е в пъти по-ниска от евентуалната им данъчна оценка.
До какво доведе това на територията на Община Велинград? Значително се увеличиха местните налози на предприятията, придобили имоти преди години и декларирани по реда чл.17 от ЗМДТ с ниски стойности, както и на нови такива, които са придобити по стопански начин и чиято стойност на придобиване е по-ниска от данъчната им оценка. В някои случаи разликите са драстични и доведоха до неколкократно увеличение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.
Въпреки че промяната в закона е извършена още през 2009 година, едва сега се чуха въпроси: кой е виновен и може ли да се промени нещо днес?
Промяната е извършена на централно ниво с нормативен акт - Закон за местните данъци и такси. Изменения или допълнения в него могат да се извършват пак само на централно ниво - от Народното Събрание и Министерски съвет на Република България. В правомощията на местната власт в лицето на Общинския съвет е само да определи промил, с който ще се облагат имотите и то пак в рамките на долна и горна граница, фиксирани от законодателя. С Наредба на Общински съвет, приета с Решение № 6/27.01.2011 г. за определяне размерите на местните данъци на територията на Община Велинград, местният парламент остави в сила досега действащите промили за облагане - съответно 11,0 на хиляда за такса битови отпадъци и 1,5 на хиляда за данъка върху недвижимите имоти по силата на чл.З, ал.(2) от същата Наредба, чийто текст гласи : “Когато до края на предходната година общински съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година...”. Както става ясно от този текст, промяна в промилите през 2001 година не е възможна.
Уважаеми съграждани,
В качеството ми на ръководител на приходната администрация в Община Велинград съм длъжен да съблюдавам нормативните разпоредби на законодателството ни. Не мога да коментирам дали те са справедливи, но със сигурност знам, че мое задължение е да ги спазвам. Данните показват, че случващото се по отношение на местните налози в Община Велинград е факт във всички останали общини в България.
С оглед на общественото недоволство и желанието за отмяна на разпоредбите, довели до сегашното положение на ставките, считам, че дискусията по тази тема трябва да бъде пренесена на национално ниво, където е възможно извършването на корекции в действащо законодателство.
Спас Шулев, директор Дирекция “Данъци и такси” в Община Велинград

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай