Велинград - online - 1 юни - ден на детето: Училище за всички 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

1 юни - ден на детето: Училище за всички
Публикувано 2011-05-31 08:53:14 от темпо

В навечерието на деня на детето 1 юни решихме да отделим място за децата със специални образователни потребности и трудностите пред тяхното обучение в детската градина или училището. Има и още един празничен повод - навършват се 5 години от началото на ресурсното обучение във Велинград и Ракитово. В момента 15 ресурсни учители се грижат за 152 деца със специални образователни потребности. Като общество ние сме в дълг към тези деца и техните семейства - дълг не само по отношение на материалното, а по отношение на нашата чисто човешка (не)съпричастност. Денят на детето е подходящото време да чуем и разберем: “Различният от нас е един от нас”.
Една от основните цели на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) е равен достъп до образование. Това означава осигуряване на достъп на всички деца до качествено образование. Kачественото образование от своя страна предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. В изпълнение на програмата започна интегрираното обучение за децата със специални образователни потребности (СОП). Истински нормативно обусловено и ресурсно осигурено интегрираното обучение стартира своята дейност на територията на област Пазарджик през септември 2006 г. със създаването на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Пазарджик. Ресурсният център изпълнява консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция. Осъществява дейността си чрез екип от специалисти: ресурсни учители, психолози, логопеди, слухово-речев рехабилитатор, педагог по зрително подпомагане и мобилност. Интегрирането на децата със СОП започна да набира скорост и ни доближи до европейския опит в тази насока. В общините Велинград и Ракитово са интегрирани 152 деца със специални образователни потребности в 20 училища и детски градини, подпомагани от 15 ресурсни учители и специалистите от Ресурсен център- Пазарджик. Във всяко учебно заведение е сформиран екип за подпомагане на обучението и възпитанието на децата. Една от основните му функции е разработването на индивидуална програма за обучението и възпитанието на детето със СОП, съгласувана с учителите и родителите. Така децата с проблеми растат и учат заедно с връстниците си и същевременно се подпомагат от специални педагози - един успешен модел, отдавна изпитан по света. В повечето училища са обособени ресурсни кабинетиr. Екипите, които обучават и възпитават децата със специални нужди, паралелно обучават и техните семейства. Всяко семейство приема и реагира по различен начин на факта, че отглежда и възпитава особено дете. Отначало то се изправя пред изненадата, недоумението, чувството за вина, болка и дори срам, а също така и страх за бъдещето - както на самото дете, така и на семейството като цяло. Реакциите също са много различни - от пренебрежение, през заинтересованост и съдействие, до прекалено обгрижване. Поведението на родителите и другите членове на семейството определя жизнената и социална среда за развитие на детето с увреждания. Много важна се оказва поддържащата роля на близките роднини и приятелите на семейството. Разбирането и подкрепата от тяхна страна помага да се преодолеят стресът и чувството на объркване и безизходица, които присъстват в живота на всяко семейство, което отглежда дете със специални нужди. Затова педагозите и специалистите трябва търпеливо и с разбиране да обясняват, подкрепят и насърчават родителите.
Децата намират най-преките пътеки, за да стигнат до света на своето по-различно другарче и да го разберат. Те не изпитват неудобството и страха на възрастните, които тепърва трябва да се учат на спонтанност и искреност от децата. Интегриращото училище превръща толерантността и равенството в действащи ценности, спазва и прилага техните регламенти. Създава положителен вътрешен климат и комфорт за всички членове на своята образователна общност.
Създаването на условия за комплексната интеграция на децата със специални образователни потребности в училище е цел и отговор на радикалната промяна в европейските образователни практики. През 1990 г. ЮНЕСКО издига концепцията “Училище за всички”, а на световната конференция в Саламанка, Испания през 1992 г. се подписва документ от всички участници, в който се приема, че интегрираното обучение преминава във включващо. В основата на включващото образование стои идеята, че индивидуалността на всеки ученик трябва да бъде приета и неговото образование да се организира по такъв начин, че да се удовлетворят особените потребности на всяко дете. Включващото образование се основава на следните принципи: „ценността на човека не зависи от неговите способности и постижения; всеки човек е способен да чувства и да мисли; всеки човек има право да общува и да бъде изслушван; всички хора се нуждаят един от друг; истинското образование може да се реализира само в контекста на реални взаимоотношения; всички хора се нуждаят от подкрепа и контакти с връстниците си; за всички, които учат, постигането на прогрес се изразява по-скоро в това, какво могат да правят, отколкото в това, какво не могат”.
Масовото училище се превръща в училище за всички и става символ на социалното приемане на различните деца . Интегрираното обучение не е само преместване от специалното в масовото училище, а активно включване на ученика във всекидневието на обикновения клас. То изисква истинско партньорство между всички, които общуват с детето. Интегрирането на деца със СОП носи значима полза не само за самите тях. То възпитава у останалите толерантност, взаимопомощ и добронамереност. Те приемат “различните”, живеят заедно с тях, изграждат приятелства.
Нашата цел по пътя на интеграцията на децата със специални образователни потребности е всички да приемат, че различните от нас, са едни от нас.
О. Златев, В. Делиева - ресурсни учители

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води