Велинград - online - ОТЗВУК: За проблема с питейната вода на община Ракитово 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

ОТЗВУК: За проблема с питейната вода на община Ракитово
Публикувано 2012-03-20 08:04:21 от темпо

В предишния брой на “Темпо” поместихме статията “Сдружение “Суткя”: “Не” на малките ВЕЦ по водопровода”. По повдигнатия обществено значим проблем своята гледна точка пожелаха да изразят и представители на фирми, които имат инвестиционни намерения за изграждане на МВЕЦ на територията на община Ракитово.

Проблемът с водоснабдяването на община Ракитово е многоаспектен и натрупан с годините. Поставен само така едностранно по отношение “качеството на питейната вода” от сдружение “Суткя”, въпросът е дилетантски и по-скоро тенденциозно поставен само по отношение изграждането на МВЕЦ-ове по трасето на напорните водопроводи.
Като участници в инвестиционен процес, свързан с изграждане на каскада от малки МВЕЦ-ове на напорен водопровод “Тупаров чарк”, сме запознати с проблема дълбочинно.
Изграждането на малки МВЕЦ е строго регламентирано в съществуващото законодателство на България. Изграждането им е свързано със спазването законовите изисквания на пет министрества: МРРБ, МОСВ, МЗ, МЗГ и МИЕТ. Спазвайки всички изисквания на тази изключително строга процедура, е невъзможно при изграждането на МВЕЦ да се окаже влияние върху качеството на питейната вода. Напротив, за да произвеждат повече ел. енергия, на тези съоръжения им е необходимо максимално възможното допустимо количество вода, преносима по тези напорни водопроводи. Това е свързано с изпълнението на редица инвестиционни мероприятия: подмяна на участъци, предимно от старите АЦ-тръби; профилактики на водохващанията и включване на нови такива; изграждане на сложни регулируеми технически съоръжения, гарантиращи намаляването до минимум на авариите по трасето; алтернативни варианти на водоснабдяването при възникване на аварии, когато водоснабдителните водопроводи не са единствени за населените места. Техническата схема на свързване на МВЕ-овете към съществуващите водопроводи е байпасна, регулируема кранова вързка, като МВЕЦ-овете са на площадки извън санитарно-охранителните зони. Самите съоръжения изпълняват и функциите на “гасителни шахти”, като създават и допълнителна възможност за отлагане на твърдите частици. Съоръженията не замърсяват околната среда, няма отпадни замърсени води от самия технологичен процес.
От всичко казано дотук се разбира, че реализацията е свързана със значим финансов ресурс, който не е по силите на общините. При такава форма на съдружие (публично-частно партньорство) се гарантират както интересите на инвеститорите, така и интересите на самите общини. Още повече, че с подписване на договори за съвместна дейност с общините и общинските ВиК дружества се гарантират 10 до 20 процента разпределение от печалбата при експлоатация на съоръженията.
Дотолкова, че сдружение “Суткя” реагира срещу изграждането въобще на МВЕЦ-ове, те са дотолкова прави, доколкото процедурата за изграждането им трябва стриктно да се спазва, без да се замърсява околната среда и нарушава качеството на питейната вода.
Срещу изграждане на малка МВЕЦ (стр. разрешение № 52 и стр. разрешение № 55, издадено от бившия главен архитект на Община Ракитово), ние реагирахме първи срещу фирма “Ракитово” ООД, в чиято полза са издадени и двете. И двете строителни разрешения са издадени незаконосъобразно, както по отношение спазване на изискуемите процедури, така и по отношение на самите площадки. Законите умишлено са заобиколени и въпреки становищата на РИОСВ - Пазарджик и РИОКОЗ за недопустимост на строителството в санитарно-орханителни зони, такива разрешения са издадени (?), но това е въпрос от друга компетенция и именно затова сме реагирали своевременно. Може би оттук тръгнаха и погрешните тълкувания и интерпретации по отношение въобще на строителството на малки МВЕЦ на напорни водопроводи. Ние, като добросъвестни вносители на инвестицинно предложение, заявяваме, че нито сме имали намерение да нарушаваме законите, нито до момента сме ги нарушили при стартирала вече процедура за узаконяване.
Нека гражданите на община Ракитово да са спокойни, че при реализацията на проекта не само че няма да нарушим качеството на питейната вода, но ще подобрим като цяло и самото водоснабдяване на общината след осигуряване на допълнителни водни количества.
Георги Дарелов, “Уотър-Електра” ЕООД, Георги Пачалов, ЕТ “КАГЕТА”

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай