Велинград - online - На кого е Културният дом?! 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

На кого е Културният дом?!
Публикувано 2012-04-17 09:39:15 от темпо

Уважаеми съграждани,
Инициативният комитет “Културен дом - Велинград” благодари на гражданите, доброволно дали подписа си против разрушаването на недостроения Културен дом, но и добавяме: “Не само да се запази, а и да се дострои!”.
Сесията, насрочена за 29 март 2012 г., беше едно голямо разочарование за всички ни. Предвид важността и значението на недостроения Културен дом, очаквахме не 33-то място като точка в дневния ред.
Съобщението, че точка 33 се отлага поради неизяснена собственост, бе второто разочарование както за нас, а и на целия град.
Тук е мястото да попитаме: “Уважаеми съветници, изяснена ли бе собствеността на 22 декември 2011 година на сесията, на която взехте решение за неговото разрушаване?!”.
Всеки средно интелигентен велинградчанин знае, че никой уважаващ себе си архитект няма да прави проект и никой уважаващ себе си инженер няма да строи сграда като Културния дом без изяснена собственост на земята под него. Собствениците на земята под Културния дом и около него са оземлени чрез заменки. Същите се съхраняват в общинат
В публикуваната във вестник “Темпо” през януари 2012 г. “Позиция на общината” е казано: “Община Велинград не може да определи каква ще е съдбата на Културния дом в центъра на града, тъй като е заличена в дружеството като собственик на обекта”.
По повод декларацията на Инициативния комитет, също отпечатана в “Темпо”, получихме документи от общината. Един от документите е постановление за прекратяване на наказателно производство на Окръжна прокуратура - Пазарджик от 3 октомври 2008 година. С това постановление прокуратурата сваля обвинението от Атанаска Хрисчева, която в качеството й на длъжностно лице от община Велинград не е положила грижи за стопанисването на общинско имущество, представляващо дялово участие на общината в търговското дружество “Хорос” ООД - става въпрос за Културния дом.
На 14 февруари 2003 г. д-р Цветан Дафов в качеството си на кмет подписва дрежествения договор с “Хорос” ООД, вписано в търговския регистър под № 435/05.03.2003 г. Цитат от договора: “Основната цел за създаване на дружеството с общинско участие е да се реализират инвестиционни намерения за реконструкция на Културния дом съгласно представения от представителя на фирмата Огнян Гложев архитектурен проект за сградата”. Запазва се дяловото участие на Община Велинград - 25%, като задължават кмета да извърши законоустановените процедури по изпълнението му.
Нищо от основната цел не е изпълнено!
На 07.01.2004 г. в София ново събрание на “Хорос” ООД с представител на общината Ангел Топорчев увеличава дяловия капитал на общината с още 210 дяла срещу непарична вноска - нови 600 кв.м. от Културния дом, попадащи в УПИ IX кв. 141, на стойност 21 000 лева. С това решение “Хорос” ООД увеличава капитала си от 814 440 лева на 898 400 лева, от които 21 000 лева са недвижим имот, находящ се в Културния дом.
На 18.01.2004 г. е проведено ново събрание на “Хорос” ООД, което възпроизвежда разпоредбите от предишния договор.
На 02.11.2004 г. е сключен договор за покупко-продажба на дружествени дялове на “Евро Холидейс Корпорейшън” Панама - това са дяловете на Огнян Гложев и Веселин Грънчаров, които прекратяват участието си в “Хорос” ООД. Тук никъде не пише, че те продават именно дяловете на “Хорос” ООД от Културен дом - Велинград. Участието на община Велинград продължава да е 25%.
С решение от 22.11.2005 г. “Хорос” ООД се преименува в “Хорос” АД, капиталът е непроменен - 898 400 лева, разпределен в 8984 поименни акции с номинална стойност 100 лева.
На 16.12.2005 г. в Държавен вестник, брой 101, има покана на директорите на “Хорос” АД за извънредно общо събрание. На него, според точка 2, ще се вземе решение за намаляване капитала на дружеството от 898 400 на 673 800 лева чрез нямаляване стойността на акциите от 100 на 75 лева. Решението се взима и се освобождават от капитала на дружеството “Хорос” АД следните недвижими имоти:
а) поземлен имот № 3198 - 600 кв.м. - това е внесената апортна вноска от 21 000 лева от г-н Топорчев
б) 6933/8050 идеални части от УПИ IX за Културен дом
Целият урегулиран имот с площ по графично изображение 7286 кв.м. по документи за собственик с площ 8053 кв.м. заедно с построената в УПИ IX сграда за Културен дом и изложбена зала - недовършено строителство на застроена площ 2138 кв.м.
Решението на Общото събрание, проведено на 10.02.2006 г., е обнародвано в Държавен вестник бр. 22 от 14.03.2006 г. Фирма “Хорос” АД се отказва от нашия Културен дом в полза на Община Велинград.
Цитат от постановлението на Окръжна прокуратура - Пазарджик от 03.10.2008 г.: “Следователно въпреки бездействието на Община Велинград с освобождаването на имота от капитала му той се връща в патримониума на Общината и тя е единственият собственик - следва да упражнява правомощията си на такъв”. Това е неизяснената собственост на Културния дом - Велинград.
Инициативният комитет “Културен дом Велинград” намира, че обнародванията в Държавен вестник не подлежат на обсъждане, а Окръжна прокуратура - Пазарджик е уважаван, компетентен орган в Република България и нейните постановленията се базират на документи, отговарящи на истината, поради които не търпят коментар.
Уважаеми съветници,
Инициативният комитет не желае нещата да излизат извън границите на Велинград, а именно - областен управител, прокуратура, Народно събрание. Ние се надяваме, че Община Велиград ще изчисти собствеността на Културния дом и ще направи необходимото да кандидатстваме за европари.
Гражданите на Велинград трябва да получат така желания Културен дом, защото той ще е гнездо на културата, обединяващо не само трите квартала, а цялата велинградска община и културен дом с една голяма зала за конференции на балканските народи.
С разрушаването му ще бъдат погребани 3.5 милиона лева на гражданите и ще бъде построен хотел - един от многото такива в града, но никога вече Културен дом!
Уважаеми съветници,
Не ни връщайте назад, не превръщайте града ни в трите села с читалища. Никой няма да даде 500-600 000 лева да разруши нещо като Културния дом и да направи парк - фирмата-разрушител ще вземе 2-3 пъти повече само от желязото.
Инициативният комитет очаква нова сесия, в която темата за Културния дом да бъде на едно от първите места, защото не търпи отлагане. Ние силно се надяваме, че разумът ще надделее и съветниците - нашите избраници, ще вземат решение, достойно за уважение, решение, което ще се помни от нашия град.
Уважаеми съграждани,
Уведомяваме, че ако въпросът не се изясни на местна почва, ще бъде отнесен до по-високи инстанции. Затова вашите подписи са важни! Подписката продължава, приканваме към активно участие на тези, които не проявиха заинтересованост. Ние ви уверяваме, че няма да се откажем! Формуляри за подписката ще има в библиотеките на трите квартала.
Инициативен комитет “Културен дом - Велинград”

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води