Велинград - online - Сметната палата оповести одитния доклад за община Велинград 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Сметната палата оповести одитния доклад за община Велинград
Публикувано 2012-07-10 09:12:50 от темпо

С дата 21 юли 2012 г. Сметната палата оповести публично одитния доклад на Община Велинград за периода от 1 януари 2010 до 30 септември 2011 г. Докладът се спира на три основни пункта в дейността на общината: бюджетния процес, възлагането и изпълнието на обществени поръчки и управлението на общинската собственост.
По отношение на бюджета одитът смята, че общината работи в законовите рамки. Налице е тенденция на нарастване на просрочените вземания от наеми, данъчни и неданъчни приходи, като не са предприети всички действия за тяхното събиране.
Не е прилаган предварителен контрол върху разходите, което е довело до преразход. Неразплатените задължения на общината са 3 531 939 лева към 31.12.2010 и 3 154 753 лева към 30.09.2011 г. През 2010 г. е допуснато отклоняване на 1 395 295 лева от делегирани държавни дейности в образованието, с които са покрити разходи за чистота и след това средствата са възстановени.
Според одитния доклад основна причина за задлъжнялостта на общината са неизпълнението на собствените приходи и нереалното планиране на таксата за битови отпадъци. През 2010 г. разходите за външни услуги достигат 132.6%, като основна част се пада на сметосъбирането и озеленяването. По договора с “Еко-Титан” са изплатени 1 480 224 лева, като дофинансирането над размера на събраната такса смет е за сметка на местните приходи. Според одиторите кметът не и изпълнил разпоредбите на закона за местните данъци и такси, като не е внесъл в Общинския съвет план-сметка за дейностите по чистотата за 2010 и 2011 г., а таксата е събирана на база 2009 г.
Критиките на одиторите към провеждането на обществените поръчки са свързани с липсата на систематизирани и изчерпателни вътрешни правила, недостатъчен контрол, липса на специализирано звено и графици. Общината е провела 79 обществени поръчки, от които 8 по ЗОП, 11 по НВМОП, 24 с по 3 оферти и 52 с директно възлагане.Изборът на процедурите е законосъобразен, но има има пропуски в сроковете за обявяване на сключените договори.
Одиторите са проверили 21 от извършените през периода 83 разпоредителни сделки с общинско имущество, както и състоянието на 6 търговски дружества с общинско участие. Специално внимание е отделено на дарението на земя за джамийското настоятелство в Кръстава и за сделка за замяна на земя до гробищния парк в Каменица, като според одиторите и в двата случая има нарушения. Критичен е тонът на доклада по отношение на остарялата нормативна база и управлението на общинската собственост от страна на ОА и Общинския съвет.
Одиторите са систематизирали редица препоръки към общината: да се повиши събираемостта на всички местни приходи, да се завиши контролът, да се актуализират наредбите за управление на общинската собственост и базисите наемни цени, да се внесе в Общинския съвет предложение за размера на таксата за битови отпадъци на базата на план-сметка за разходите по чистотата.
Като цяло заключението на одитния доклад е, че въпреки констатираните нарушения на бюджетната дисциплина, управлението на бюджетните средства в Община Велинград е законосъобразно.
Елена Баева

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води