Велинград - online - Комисията реши: д-р Ташев не е в конфликт на интереси 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Комисията реши: д-р Ташев не е в конфликт на интереси
Публикувано 2013-10-22 09:02:14 от Темпо

На 10 октомври 2013 г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси взе решение по сигнал за д-р Атанас Ташев, управител на “МБАЛ Велинград“ ЕООД. Сигналът е във връзка с изнесени данни за конфликт на интереси в излъченото на 1 февруари 2012 г. по Канал 1 предаване “Открито”. Твърди се, че част от лекарите, които са на трудов договор при ръководителя на общинската болница, извършват стопанска дейност чрез притежаваното от тях търговско дружество “Вели Медикус” ООД, предоставяйки техника, за която той ще им плаща в продължение на 7 години. Крайното решение на Комисията е, че в случая д-р Ташев като лице, заемащо публична длъжност - управител на общинската болница, не е в конфликт на интереси.

В хода на извършената предварителна проверка комисията е изискала и събрала доказателства от Агенция по вписвания за двете търговски дружества и техния договор за съвместна дейност и е изслушала д-р Ташев. Той е депозирал и писмено становище, в което заявява, че по отношение на него не е налице конфликт на интереси при сключването на договора за съвместна дейност с “Вели Медикус”, а това е била единствената възможност да се запази съществуването на общинската болница. След излъчването на репортажа в “МБАЛ Велинград” са извършени проверки от ТД на НАП-Пловдив, Държавна агенция за финансов контрол, РПУ - Велинград, Прокуратурата във Велинград, Изпълнителна агенция Медицински одит, както и е сформирана комисия от Общински съвет - Велинград, пред които е дал подробни обяснения и становища. Договорът за съвместна дейност е бил продиктуван от изискванията на НЗОК, че всяка болница е задължена да притежава скенер и рентгенова апаратура. През 2010 г. нито болничното лечебно заведение, нито принципалът - Общински съвет-Велинград са разполагали със средства за закупуването на скенера, а и болницата е била със наложени 3 запора на сметките. Д-р Ташев заявява, че по предложение на Медицинския съвет към “МБАЛ Велинград“ ООД лекарите от болницата са събрали собствени средства и теглили кредит, чрез които и под формата на търговско дружество “Вели Медикус” ООД е закупен нужният за болницата скенер. Сключването на договора за съвместна дейност също е извършено след вземане на решение от Медицинския съвет, а при определяне на ценообразуването са се ръководили от определените от РЗОК цени.
С договор за съвместна дейност от 29.05.2009 г. “МБАЛ Велинград” чрез управителя д-р А. Ташев като възложител и “Вели Медикус” ООД чрез управителя д-р Веселин Хърльов като изпълнител са се договорили да извършват съвместно медицински прегледи на пациенти със спирален компютър томограф (скенер) и рентгенов апарат, собственост на изпълнителя и монтирани на територията на възложителя. Договорът е сключен за срок от 7 години, след който изпълнителят се е задължил да подари апаратурата на общинската болница. С анекс към договора изпълнителят се е задължил да заплаща месечна наемна цена за ползване на помещенията в размер на 200 лв. с ДДС и да заплати пропуснат наем за времето от 01.01.2010 г. до 01.07.2011 г. - 3 600 лв. С друг анекс страните са се договорили “Вели Медикус“ да заплаща наем за ползване на лекарски кабинети в т.нар. “Общежитие“ в размер на 2.90 лв./кв.м. Месечната наемна цена за помещението за рентген с площ от 35 кв.м. е променена на 5.50 лв./кв.м. след решение на Общински съвет-Велинград и заповед на кмета на общината. За периода от 29.05.2009 г. до април 2013 г. възложителят “МБАЛ Велинград“ЕООД е изплатил на изпълнителя “Вели Медикус“ общо 372 145 лв.
Органите на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) също са извършили финансова инспекция в “МБАЛ Велинград” ЕООД във връзка с сключения договор за съвместна дейност. Установена е вреда в размер на 8 425 лв. от неоснователно фактурирани и изплатени за периода от 29.05.2009 г. до 31.12.2011 г. неизвършени рентгенови и скенерови изследвания, неполагащи се суми за рентгенови изследвания на пациенти, насочени от Центъра за спешна медицинска помощ и др. В хода на проверката “Вели Медикус“ е възстановила на общинската болница горната сума. При проверката и анализите на приходите и разходите по изпълнението на договора за съвместна дейност е установено, че същият е икономически неизгоден и не защитава интересите на “МБАЛ Велинград”“ЕООД. През периода му на действие в общинската болница е реализиран отрицателен финансов резултат, докато за “Вели Медикус” ООД е реализиран положителен такъв. ТД на НАП-Пловдив не са изпратили информация и доказателства за резултатите от извършената от тях проверка в “МБАЛ Велинград“ с мотив за наличие на данъчно-осигурителна информация.
В решението си Комисията е подчертала, че за да е налице конфликт на интереси по смисъла на ЗПУКИ, е необходимо да се установи по категоричен начин, че лицето, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да доведе до облага - лично за него или за свързани с него лица. От извършените справки в регистър “НБ Население“ не е установено наличие на роднинска връзка между д-р А.Ташев и управителите и съдружниците във “Вели Медикус”. Д-р Ташев е техен работодател, но законодателят е изключил свързаността между работодател и работник или служител от разпоредбите на ЗПУКИ. Това обуславя извода за липса на икономическа зависимост и комисията приема, че със сключването от страна на д-р Ташев на договора той не реализира облага в частен интерес.
По отношение на установените в доклад на АДФИ нарушения във връзка с изпълнението на договора комисията счита, че “те касаят евентуалното ангажиране на отговорността на управителя на общинското болнично заведение по реда на Закона за държавна финансова инспекция и евентуално по реда на Наказателния кодекс”. Решението на комисията може да се протестира пред Административния съд в София.
Елена Баева

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай