Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 04.02.13 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 04.02.13
Публикувано 2014-02-04 10:33:42 от Темпо

ОТЧЕТ През 2013 г. Общинският съвет е провел 19 заседания, 9 от които са били извънредни. Не се е състояла само извънредната сесия за земеделските земи през октомври. Съветниците са разгледали 489 проекта за решения и са взели решения по 433 от тях, като само едно от решенията е обжалвано от областния управител. Комисията по жалби е разгледала 46 сигнала на граждани и фирми. През изминалата година местният парламент е актуализирал 7 наредби. Краткият отчет бе направен от председателя на Общинския съвет Дияна Кехайова, която припомни на съветниците, че са в средата на мандата си и ги призова все така отговорно да се отнасят към проблемите на общината и да работят за благополучието на хората.


АДВОКАТ Общинският съвет ще продължи договора за правна помощ с пазарджишкия адвокат Иво Лулчев, който бе сключен в началото на 2012 г. Групата на БСП предложи отлагане на точката, за да се търси друг вариант с местен адвокат с аргумента, че разходите не са обосновани. Дияна Кехайова защити работата на адвокат Лулчев, след което мнозинството съветници подкрепиха решението в негова полза. По договор месечното възнаграждение на юриста е 500 лева плюс адвокатските хонорари и други разноски.

ЗЕМИ Съветниците приеха Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. Наредбата определя, че общината предоставя свободни земи от общинския поземлен фонд чрез търг или конкурс за срок не по-дълъг от 10 години: ниви и ливади за 5 стопански години и земи с трайни насаждения за 7 стопански години. Общината предоставя свои земи под наем на безимотни и малоимотни граждани с постоянно местоживеене в населеното място за срок от 1 година. Информация за тези земи жителите на общината могат да получат в съответното кметство. Списъкът на безимотните и малоимотни граждани се изготвя от комисия и се одобрява от кмета на общината.

СИНЯ ЗОНА Предложението за разширяване на синята зона за платено паркиране във Велинград не бе разглеждано на сесията на 30 януари. Като вносител на точката кметът Иван Лебанов я оттегли от дневния ред. Предварителните дебати показаха, че част от съветниците не одобряват включването на новите участъци по ул. “Юндола” и до Пазара в рамките на синята зона.

ВОДОПРОВОДИ Местният парламент подкрепи кандидатстването на община Велинград с проекти за реконструкция и ремонт на водопроводи в населените места Юндола, Света Петка, Пашово и Чолаково. Общината ще търси финансиране от държавното предприятие ПУДООС към Министерството на екологията.

ОДИТ Единодушно и без дебати съветниците съгласуваха годишния план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2014 г. Планът съответства на стратегията за дейностите по вътрешен одит за периода 2014-2020 година.

МЕРИ Актуализирано бе ползването на общински мери и пасища от земеделски стопани и техни сдружения през 2014 г. Цената за ползване е 1 лев на декар, а срокът за отдаване под наем 5 календарни години. Мерите и пасищата се предоставят на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро състояние.Списък на предоставените площи се изготвя ежегодно от кмета на общината.

КНИГА Общината ще осигури 2500 лева от бюджета за отпечатването на книгата “Календар на издирените записани имена, дати и събития за родния край Велинград” с автор Никола Делиев, срещу което ще получи 100 броя от изданието. Средствата трябва да бъдат осигурени от преизпълнение на местните приходи. Предложението бе внесено от съветниците Тома Пачалов и Али Мареков с мотив, че книгата има енциклопедичен характер.

ИМОТ Съветниците дадоха съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за частично изменение на плана за регулация в района на Градския стадион (плажа на Екатерина Каферинова). Към имота на “Илвес” ЕООД се присъдиняват два съседни общински имота и се образува нов УПИ.

СЛУЖБА Общината предоставя 5 помещения с обща площ 90 кв.м. в сградата на Стария съвет на Общинската служба “Земеделие”. Държавната служба ще ползва стаите безвъзмездно за срок от 10 години.

ЮНДОЛА С поредно решение Общинският съвет намали началната тръжна цена за продажба на общо 14 парцела на Юндола. След проведени търгове, на които не се явиха кандидати, цената от 25 лв/кв.м. се намалява на 20 лв/кв.м.

ВОДОВЗЕМАНЕ “Миткови” ЕООД - Варна получи разрешително за водовземане на минерална вода от сондажа на Сярна баня за хотел “Ив”. Съветниците гласуваха оценките за право на прокарване на водопроводи за минерална вода на: Областно пътно управление - Пазарджик - 1014 лева за водопровод с дължина 317 метра, “Булгарцвет-Велинград” ООД - 30 лева за водопровод от 9 метра, “Розетлив-92” ЕООД - 13 лева за водопровод 4 метра.

СЪРНИЦА Стартира процедура за отдаване под наем на част от таванско помещение с площ от 8 кв.м. под покрива на жилищен блок в Сърница, което се ползва за антена на мобилен оператор. Началната цена е 500 лева, а съветниците решиха допълнително с договор за дарение наемателят да предоставя по 100 лева месечно. Дарените средства ще компенсират увеличения наем за детска градина “Фантазия”.

“ФАНТАЗИЯ” Месечната цена за наем на детската градина “Фантазия” във Велинград става 1600 лева с ДДС. Анексът към договора със собствениците на имота с площ от 3058 кв.м. бе одобрен от общинските съветници. Срокът съвпада с календарната 2014 година.

ЧИСТО Няколко кметства получиха съгласието на Общинския съвет да кандидатстват с проекти в кампанията “За чиста околна среда - 2014”. Проектни предложения ще подготвят Пашово, Кръстава и Сърница.

ПОБРАТИМЯВАНЕ Списъкът с градовете, побратимени с Велинград, се увеличава с още два. Общинският съвет подкрепи предложението на кмета за побратимяване с руските градове Мирний и Яркутск.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води