Велинград - online - Базата на НС ще прави водоеми и ел. подстанция 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

Базата на НС ще прави водоеми и ел. подстанция
Публикувано 2014-08-05 08:48:08 от Темпо

Комисия в Регионалната дирекция по горите - Пазарджик разгледа инвестиционно намерение за изграждане на “Хидротехнически и площадков енергиен обект” към Лечебно-възстановителната база на Народното събрание във Велинград за осигуряване на допълнителни количества минерална и питейна вода и на надеждно електрозахранване на обекта. Заданието предвижда изграждане на нови два водоема за питейна и минерална вода от по 100 кубически метра всеки и изграждане на електрическа подстанция за надлежно електрозахранване на Лечебно-възстановителната база.

Обектите попадат в поземлен имот, разположен в горска територия частна държавна собственост в местността “Гергьовица” с обща площ 13 000 кв.м. на територията на ДГС “Алабак”. Няма други заявители за същия имот или друго инвестиционно намерение. Комисията счита, че функциите на горската територия са курортна гора, която се намира на границата с регулацията на Велинград и инвестиционното намерение няма да възпрепятства изпълнението им. Територията на имота не попада във вододайна зона, защитни пояси, защитени зони, семепроизводни насаждения и градини, горски разсадници, опитни и географски култури, гори с висока консервационна стойност. Не се засягат чужди съществуващи съоръжения или ново проектирани. Съществуващите два водоема са били построени за нуждите на базата през 1979 г. Върху територията на поземлен имот не предстои прекатегоризиране и не се засягат горски територии, чиито бъдещи функции ще се възпрепятстват сериозно. Имотът не е отдаван под наем или аренда за временно ползване , не засяга горски път, прокар, разсадник, ловна плащ и развъдник. Същият не попада до бреговете на водни площи и няма опасност от възникване на ерозия. Инвестиционното намерение няма да пречи за осъществяване на горскостопанската и ловностопанската дейност в района. Не се засягат горски територии със социални функции. Няма в близост извори и установени подземни реки. Инвестиционното намерение няма да се отрази на функциите на съседните горски територии. Имотът не попада в екологичната мрежа от защитени зони НАТУРА 2000 и не е опожаряван през последните 20 години.
На базата на тези мотиви РДГ - Пазарджик дава положително становище за осъществяване на инвестиционното намерение на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание във Велинград.
Темпо

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай