Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 05.08.13 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 05.08.13
Публикувано 2014-08-05 08:52:14 от Темпо

КАПИТАЛ Общинският съвет даде съгласие в капитала на общинската болница “МБАЛ-Велинград” да бъдат апортирани всички активи, придобити по приключилия проект за оборудване с медицинска апаратура на обща стойност 2 526 290 лева.Капиталът на общинското дружество се увеличава чрез записване на нови 432 253 дяла с номинална стойност 10 лева всеки (в сумата се включват и предишни парични и непарични вноски). Със същото решение бе актуализиран и учредителният акт на “МБАЛ-Велинград” ЕООД с вписване на промяната.


ВКТВ Управителят и конторольорът на “ВКТВ” представиха отчети за дейността на общинската фирма през второто тримесечие на 2014 г. За периода дружеството има печалба от 29 000 лева, която идва основно от нерегулирана дейност и от усилията за намаляване на разходите и събиране на дължимите вземания, отчете Борис Голомехов.

ОТЧЕТ Председателят на Общинския съвет Дияна Кехайова отчете неговата дейност за първите 6 месеца на годината. Съветниците са провели 13 заседания, от които 7 извънредни, включително специална сесия по проблемите на спорта. Разгледани са 257 проекторешения и са взети 244 решения, като само едно от тях (за увеличението на заплатите на съветниците) е спряно от съда. Общинският съвет е приел протестна декларация срещу инвестиционното намерение за добив на полезни изкопаеми от находище “Грънчарица център”. Г-жа Кехайова призова съветниците и през следващите 6 месеца да продължат да работят, без да са подвластни на идващата предизборна кампания. Част от съветниците, вкючително от ръководството на Общинския съвет, се отнесоха без нужното внимание към прочитането на доклада и предизвикаха справедливите реплики от залата, че се намират на сесия, а не в кафене.

ПАРАЛЕЛКИ Одобрени бяха самостоятелните маломерни паралелки за учебната 2014/2015 г. в общинските училища, за които общината ще трябва да осигури допълнително финансиране. В СОУ “Св.св. Кирил и Методий” във Велинград ще има две такива паралелки - по една в осми и единадесети клас, като общо се дофинансират 16 бройки ученици. В СОУ “В. Левски” се дофинансират 4 бройки в паралелка единадесети клас, в СОУ “Хр. Смирненски” в Света Петка 3 бройки в паралелка осми клас, а в СОУ “М. Драгинов” в Драгиново 2 бройки в дванадесети клас. Общината ще дофинансира и самостоятелни полудневни групи в училищата в Кръстава - филиала в Горно Бирково, Бирково - филиалите в Чолаково и Горно Дъбево и Пашово - филиала в Рохлево.

КУЛА Съветниците дадоха съгласие общината да кандидатства с проект за изграждане на наблюдателна кула за горски пожари със средства от Програмата за развитие на селските райони. Съветникът Али Мареков определи намерението като построяване на басейн в центъра на Черно море, тъй като избраното място в местността “Брези” е изключително неподходящо и кулата няма да изпълнява функциите си. Горските стопанства са изградили достатъчно такива кули, нова кула на “Брези” с височина 25 метра е излишна и просто ще заровим едни пари, подчерта г-н Мареков. Според зам.-кмета Даниела Салкина общината попада в целевата група на проекта, мястото е избрано от проектанти, а проектът включва и ценно оборудване, което ще се ползва за борба с пожарите.

СЪРНИЦА Съветниците приеха поредни допълнения в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г., като включиха за продажба поземлени имоти - земеделска земя. По предложение на кмета на Сърница М. Аликанови и съветници в Програмата не бяха включени имоти в землищата на Сърница и Медени поляни с аргумент, че с тях ще се разпорежда бъдещата нова община.

ТОПЛОПРОВОД Във връзка с прехвърлянето на топлопровода за минерална вода “Чепино” от държавната фирма “СБР-НК” на Община Велинград бе взето решение кметът да сключи договори за водопренос с всички фирми, които имат договори със “СБР-НК” и нямат задължения към общината. На фирмите длъжници ще бъде преустановено водоподаването до заплащане на задълженията им и договорите ще се подновят. Таксите за водопренос ще се ободряват от Общинския съвет и ще се заплащат във “ВКТВ”.

ЗАМЯНА Общинският съвет включи в Програмата за управление на имоти общинска собственост за 2014 г. имоти в местностите “Брези”, “Краище” и “Черновръх” (Кара тепе) и даде съгласие за замяна на имоти частна общинска собственост с имоти частна държавна собственост от Министерството на земеделието и храните. Целта на замяната е общината да даде на МЗХ имоти в горския фонд, а да придобие ливади и пасища във вилната зона на Кара тепе.

ЧИТАЛИЩЕ Народно читалище “Васил Левски-1904” получи право на безвъзмездно ползване на масивната читалищна сграда в центъра на кв. Каменица, която е публична общинска собственост. Съветниците определиха 10 години като срок на безвъзмездното ползване.

“ДОСПАТСКА” По предложение на кмета на Сърница М. Аликанов бе гласувано решение, с което обходната общинска улица “Доспатска” в Сърница безвъзмездно се прехвърля в полза на държавата. Предложението е да се изгради нов обходен път от Сърница към Доспат, който да не минава през центъра на града, да бъде част от републиканската пътна мрежа и за неговото поддържане да се грижи държавният бюджет.

ПИТАНЕ Без отговор остана питането на съветника Йордан Аршинков до кмета Иван Лебанов за степента на изпълнение на ремонта на водопроводите “Шерифова ливада” и Боровиново. Общинският съвет прикани ОА да даде отговор и по старо питане на Любомир Перчинков за контрола на минералната вода в Драгиново, което чака от месеци да му бъде отговорено.

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Тоника - Велинград , производтво на билков чай