Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 30.09.13 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com
Вила "Julie" - Юндола


Вила "Марина ливада"

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

За Велинград
· Начало
· Карта на Велинград
· История
· Обяви
· Снимки
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Casino PALMS


Techno Poker Club

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 30.09.13
Публикувано 2014-09-30 10:10:57 от Темпо

ЦНСТ Общинският съвет даде съгласие за разкриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) по спечеления и реализиран от общината проект “Шанс за всяко дете”. Центърът, който се помещава в новоизградените жилища в близост до хотел “Витоша”, работи от 2 септември 2014 г. с капацитет 24 потребители - деца и младежи с увреждания от 3 до 29 годишна възраст. От 1 август 2015 г. ЦНСТ ще се финансира не от проекта, а като делегирана дейност от държавата. Със същото решение съветниците увеличиха капацитета на Дневния център за деца с увреждания “Надежда” във Велинград с 12 потребители, считано от 1 януари 2015 г.


ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ Звеното за социални услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж във Велинград ще продължи да работи като необходима помощ за десетки самотни и болни хора. До момента финансиреното бе от ОП “Развитие на човешките ресурси”, а от 1 ноември 2014 г. то ще бъде поето от Община Велинград. От тази дата услугата ще стартира с 10 лични асистенти, 9 социални асистенти и 9 домашни санитари. Общинският съвет утвърди размера на потребителската такса, която е в границите от 0.15 до 0.35 лева за час в зависимост от доходите на ползвателите. От такса за социалната услуга са освободени хората, ненавършили 18 години.

УЧИЛИЩА Без дискусия и без забележки съветниците приеха изготвената от отдел “Образование, култура и вероизповедания” информация за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детските градини в община Велинград за учебната 2014/2015 г. Критики по темата за поредна година отправи София Ключкова от ИК “Да поработим за Велинград”, според която липсва стратегия за образованието в общината.

ПРЕДВАРИТЕЛНО С пълно единодушие съветниците гласуваха решението по молба на “ИЛВЕС” ЕООД с управител Екатерина Каферинова за даване на съгласие за частично изменение на плана за регулация в района на изградения от фирмата плаж на ул. “Христо Смирненски”. Към парцела на плажа се присъединява общински имот с площ 899 кв.м. и се образува нов УПИ с обща площ 5000 кв.м. Успоредно с даването на съгласие съветниците упълномощиха кмета на общината да сключи предварителен договор с “ИЛВЕС” ЕООД. Преди подписването на окончателен договор фирмата ще заплати площта от 899 кв.м. по цени, определени от лицензиран оценител и одобрени от Общинския съвет

СЪСОБСТВЕНОСТ Одобрено бе искането за прекратяване на съсобственост между Община Велинград и Росица Лебанова в парцел в с. Юндола с отреждане “За отдих, спорт, обслужващи дейности и заведение за хранене”. В парцела с площ 810 кв.м. Община Велинград е собственик на 90 идеални части, за които лицензиран оценител е определил цена от 12 лева за кв.м. или общо 1080 лева без ДДС.

НАЕМ Открита бе процедура за отдаване под наем на общинско помещение с площ 37 кв.м. в общинска сграда на ул. “Евлоги Георгиев” (т.нар. общински хотел към бившия “Стройком”). Обектът ще се отдава под наем за срок от 5 години с начална месечна цена 7.43 лева. Според приетите конкурсни условия помещението ще се ползва за спортна зала, а разходите по поддръжката му и за промяна на предназначението са за сметка на спечелилия конкурса.

ДОГОВОР По предложение на съветника Тодор Шейнов - упълномощен представител на общината в общото събрание на “Паркинги и гаражи” (“ПиГ”) ООД, бе дадено съгласие за подписване на нов дружествен договор между Община Велинград и Иван Иванов като представител на “ПиГ”. Текстът на новия дружествен договор е съобразен с изискванията на актуализираната в началото на 2013 г. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества. Към момента фирма “Паркинги и гаражи” има капитал от 1 890 170 лева, разпределен в 189 017 дяла. Като съдружник в дружеството общината притежава 151 700 лева - 15170 дяла, а Иван Иванов 1 738 470 лева - 173 847 дяла.
Материалите от сесията са подготвени от Елена Баева

 
Къща за гости Bumerang


SPA Hotel-Olympic

Линкове
Техно покер клуб
Колекция от Линкове
Български портал
Всичко за вашата сватба
BikeArea-Велинград
Ротари клуб Велинград
ЦДГ-"Детски Рай"
Архив с новини
Подаръци
Легла от масив

Недвижими имоти "Здравец"


Вила "Арония" - Юндола


Пречистване на отпадни води