Велинград - online 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

.
.
.
.
.
.
.

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, July 04
· „ВКТВ“ има нов врид управител
· Съветниците гласуваха поредица от решения за минерални води
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 26.06.2023
· Общината мълчаливо отказва информация за финансиране на фестивал
· Работна среща по проект за горското биоразнообразие
· Велинградчанин отглежда заедно марихуана и домати
· Международният фестивал „Дъга над Клептуза“ събра стотици талантливи деца
· „Моралът е доброто”
· Три дни ще е празникът на Ракитово
· КРИМИ ХРОНИКА 04.07.2023
· Малки обяви: 04.07.2023
· „Здравче-Венче“ с награда от Полша и нова постановка
· С поредица участия ВГ „Велина“ демонстрира творчески подем
· 20 години Мъжка фолклорна група „Каменчани“
· За 4 дни Велинград стана европейска столица на младежкото ориентиране
· Петър Мицин спечели титла на 200 м бътерфлай
· Ще възстановят пътеката от Локвата до Бялата скала
Wednesday, June 28
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 27.06.2023
· През целия юли: над 60 събития в Празниците на културата
· Половин век с велинградските Празници на културата

Untitled Document

Най-голямото богатство на курорта са изобилните топли и горещи минерални води. Тук се намира уникално голямо хидроминерално находище със сумарен дебит 7630 л/с. Минералните води на Велинград са били познати и използвани от хората още от дълбока древност. За това свидетелстват археологческите находки от древноримски каптаж:. Разкопки на могили край с. Дорково дават данни, че тези места са били обитавани още от траките през VII - VI в. пр. н. е.

Курортът Велинград със своите природни богат­ства дарява на хората здраве, радост и удоволствие. Тук балнеоклиматолечението е особено ефективно. Освен него природата предоставя Възможности за туризъм и спорт в красивите планински околности.


ВИДОВЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ ВЪВ ВЕЛИНГРАД


Всички минерални води на Велинград са слабоминерализирани, т. е. те съдържат минерални вещества до 1 g/l . Този тип води са най-разпространенив нашата страна. Такива са минералните води Горна баня, София-център, Княжево, Банкя, Хисар, Баня-Пазарджишко, Баня-Пловдивско, Баня-Бургаско, Вършец и мн. др.
Минералните води на Велинград са с дълбок произход, кристално чисти, бистри, топли и горещи. Разпределени са в трите квартала на града, където има извори и сондажи.
В кв. Чепино преди 1957 г. е имало 9 каптирани и З некаптирани извора с температура 43 - 48°С и общ дебит 3180 л/с. След сондажни проучвания дебитът им се увеличил до 3615 л/с. Водата се характеризира като хипертермална, слабо минерализирана хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, флуорна, силициева и радонова.
В кв. Лъджене изворите са разпределени в З основни групи: най-западната група при Вельова баня се състои от 18 извора; при мъжката и женската баня има 11 извора и при топилата - 7 извора. Минералната вода се характеризира като хипертермална, слабо минерализирана хидрокарбонатно сулфатно-натриева, флуорна и силициева.
В КВ. Каменица ближат 8 избора, от които най-голямо значение имат изборите на Сярна баня и Власа. Водата се характеризира като хипертермална, слабо минерализирана сулфатно-хидрокарбонатно-натриева, флуорна и силициева. Физико-химичната характеристика на минералните води на Велинград е представена на следващата таблица:

Анализът на физико-химичните показатели на трите групи минерални води показва увеличение на температурата, минерализацията и съдържанието на отделните минерални вещества, а намаление на газовата компонента в посока Чепино - Лъджене - Каменица. Количественото съдържание на показателите е от съществено значение за лечебните процеси. Особено важно е наличието на радон в лечебна концентрация, каквато е само в минералната вода Чепино (над 5 nCi/l ). Съгласно класификацията на Д. Кръстева, както и по други класификации, тази вода спада към тип газови минерални води и оказва особено благоприятно въздействие върху организма именно с газа радон. Тя е слабо радонова вода, понеже има ниско радоново съдържание - 10 nCi/l. За сравнение най-силно радоновата вода у нас е Соленото изворче в Наречен с наличие на радон 120 nCi/l с което се нарежда на пето място в света по този показател след Брамбах-Германия (826 nCi/l), Масутоми-Япония (519 nCi/l), Лако Амено-Италия (154 nCi/l), Гащайн-Австрия (122 nCi/l). България е богата на радоноби минерални води. Такива са още Момин проход, Стрелча, Хисар-Момина баня, Павел баня и др.
За лечебния процес от важно значение е наличието на флуор и метасилициева киселина, които се намират в лечебни концентрации и в трите групи води. Ниското флуорно съдържание в минералната вода Чепино (4,2 mg/l) позволява както питейно лечение, така и бутилирането на водата за трапезни цели, за което норматива е до 5 mg/l . Водата в Лъджене (флуор 5,5 mg/l) може да се ползва за питейно лечение, за което балнеологичния критерий е до 8 mg/l, но флуорното наличие надхвърля допустимата концентрация за бутилиране - 5 mg/l а в Каменица (флуор 8,6 mg/l) водата е подходяща само за банско лечение и за флуор профилактика по специални дозировки. Всичкиге три групи води са силициеви, съдържащи лечебно ефективни концентрации на метасилициевата киселина. Най-голямо е нейното наличие във водата Каменица, което е в полза на външното балнеолечение.

ДЕЙСТВИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ ВЪВ ВЕЛИНГРАД ВЪРХУ ОРГАНИЗМА

Минералните води на Велинград оказват върху организма лошо комплексно повлияване със своите лечебни фактори. То включва действието на сумарното съдържание на разтворените в нея химически вещества (минерализацията на водата), на отделните химически Вещества, Когато са в количество способно да окаже лечебно действие, температурата на водата, нейната структура, механичен ефект от допир, налягане, подемна сила и др. Една част от тези фактори са неспецифични (температура, механични фактори), тъй като са характерни за всички видове минерални води, а също и за обикновената питейна вода, Те представляват външен дразнител за организма и оказват неспецифично действие като предизвикват по нервно-рефлекторно-ендокринни механизми пренастройване на организма по посока на повишаване защитните му сили и подобряване на оздравителните процеси.
Специфично лечебно действие върху организма имат отделните химически съставки на видовете минерални води при наличие на тяхното достатъчно количество съобразно доказани балнеологични критерии. Такива вещества са: газовете - радон, въглероден двуокис, сероводород, различни йони: хидрокарбонати, сулфати, хлориди, натрий, калций, флуорид, микроелементи и мн. др.
Основният механизъм на действие на всички слабо минерализирани води, каквито са водите и на Велинград, се дължи на тяхната ниска минерализация и съответно на това на изразената им хипотоничност. В резултат на това при питейното лечение те оказват голямо осмотично действие и предизвикват в по-голяма степен всмукване и извеждане на остатъчни продукти от организма в сравнение с другите видове минерални води. За това спомага и по-добрата структура на топлите и горещите слабоминерализирани минерални води, Която се обясняба с тяхното формиране дълбоко в земните недра при висока температура и голямо налягане. Тя е подобна на структурата на течностите в човешкия организъм, поради което по-лесно се резорбира и усвоява от организма с по-малък разход на енергия. Икономисаната енергия организмът може да използва за повишаване на защитните му механизми и за лечебно-възстановителните процеси. Освен всичко това слабоминерализираните минерални води оказват промивно въздействие на тъкани, органи и системи и водят до увеличено отделяне на урина (повишена диуреза) и на отмиване на пикочните пътища. Чрез отделеното голямо количество урина се постига повишено елиминиране на отпадни обменни продукти, както и на попаднали в организма токсични вещества.
Към тези основни механизми винаги се има предбид специфичното действие на отделни химичесКи ингредиенти, намиращи се в достатъчно количество. В минералната вода на Чепино са: радон, флуорид и метасилициеба Киселина, а във водите на Лъджене и Каменица само последните две съставки.
Радоновата минерална вода има словно и многообразно действие. Тя допринася за стимулиране функцията на клетките, подобряване на кръвооро-сяването и храненето на тъканите, повишаване на ензимните реакции и обмяната на веществата, благоприятства вазомоторните и нервно-вегетативните функции, намалява болката, оказва сънотворен ефект, засилва секрецията и моториката на стомаха, подобрява чернодробната функция, повишава имунобиологичните процеси, оказва противовъзпалителен ефект и мн. др.
Флуоридьт е необходим за изграждането на костите, за нормалното развитие на космите и ноктите и на зъбите на децата, за предпазване от кариес. За флуорните води е доказано и тяхното радиопротективно действие (Г. Калайджиев).
Метасилициевата киселина активира клетъчната протоплазма, оказва антитоксично и антисептично действие, благоприятно повлиява храносмилателната система, тургура и еластицитета на кожата и има добър козметичен ефект.
Минералните води на Велинград се използват за лечение и профилактика при различни заболявания в зависимост от неспецифичното и специфичното им действие.


КАК МОЖЕМ ДА СЕ ЛЕКУВАМЕ С МИНЕРАЛНИ ВОДИ В КУРОРТА ВЕЛИНГРАД?


Балнеолечението в курорта Велинград се провежда чрез пиене на минералната вода, инхалации и бани. Правят се и гинекологични процедури. Най-широко се прилага питейното и външното балнеолечение. Всяко лечение с минерални води трябва да става след медицински преглед по назначение от лекар-специалист. Той предписа лечението съобразно основното заболяване като преценява съпътстващите заболявания и възможните усложнения. Конкретните методики на балнеолечение при отделните заболявания са представени за всеки вид минерална вода на Велинград. Съществуват някои основни правила при правенето на бани, които не всякога се съобщават на болните, но трябва да се знаят.


КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, КОГАТО ПРАВИМ БАНИ?


За да бъдат баните най-полезни и приятни и да не се получи някакъв инцидент, най-често прилошаване или дори колапс (припадане), е необходимо да се спазват някои правила.
* Баните трябва да се правят I час преди хранене или след лека закуска, но никога на препълнен стомах или на гладно.

Преди да се направи банята болният трябва да изпразни тазовите си резервоари, т. е. баните се правят след предварително уриниране и дефекация.

Преди банята болният трябва да си отпочине и да са приспособи към температурата на помещението.

Много важно е влизането и излизането от ваната или басейна да става бавно и постепенно. Неспазването на това правило може да причини Колапс.

Болният трябва да заема удобно положение във ваната и процедурата да се провежда при пълно спокойствие.

Никога не трябва да се покрива сърдечната област с вода, тъй-като налягането от пласта вода над тялото затруднява сърдечната дейност.

След банята болният трябва да почива поне 30 мин, понеже водолечебната реакция продължава и след нея.

Не трябва да се правят общи топлинни процедури (напр. калолечебни, сауна и др.) или местни топлинни процедури с общи реакции (напр. парафинови апликации, лугови компреси и др.) в същия ден, когато са правени бани.

Лечението във вана има предимство пред баните в  басейни най-вече, защото при него температурата може да се дозира според назначението от лекаря и е по-хигиенично, а на басейните - позволява движение на болния във водата и е по-емоциснално.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА С МИНЕРАЛНА ВОДА ЧЕПИНО

Балнеолечението в Чепино се прилага в балнеолечебницата, която разполага с басейни и вани. С тази радонова вода са снабдени и две големи здравни заведения - "Велина" (бившия санаториум на БКП) и ЕАД "Камена" - МЗ. Питейното и инхалационното лечение е най-ефективно на извора и с прясна бода преди излитането на радона.


Действие върху организма.

Радоновата минерална Вода Чепино е ефективна Като слабоминерализарана Вода, благодарение на своята хипотоничност и изразеното и промивно и диуретично действие. Особено Важно действие обаче оказва радоновото й съдържание, Което има полезен лечебно-профилактичен ефект при много заболявания. То се постига, Когато радоновата вода се прилага чрез инхалации, бани и пиене.
Инхалациите се използват за лечение на заболяванията на дихателната система. В комплекс с благоприятните климатични фактори във Велинград тук тяхното лечение е особено ефективно. За инхалации са необходими малки Концентрации на радон - от 5 до 19 nCi/l . Минералната Вода Чепино е особено подходяща за тази цел със своето наличие на радон от 10 nCi/ l. Усвояването на радоновата еманация е 10 пъти по-добро, отколкото при бани и пиене. Тя бързо се резорбира от лигавицата на дихателните пътища и преминава В Кръвта, а от там във всички органи и системи.
Инхалациите се провеждат чрез индивидуални инхалаторни апарати или чрез общи инхалации 6 инхалаториуми или в еманаториуми. В инхалаториумите се вдишва разпратена радонова минерална вода, а 6 еманаториумите само отделения от водата газ радон. Във Велинград се провеждат процедури с разпратена вода Чепино. Те са с продължителност 15 - 20 мин  1 - 2 пъти дневно.
Питейното лечение с радонова минерална вода е от съществено значение за заболяванията на храносмилателната, пикочно-отделителната и ендокринната система. То е ефективно при по-големи Концентрации на радона, най-вече над 300 nCi/l .

Резорбцията му зависи от напълнеността на стомаха. Бързо се резорбира при празен стомах, богато водата се изпива на гладно. По-интензи8но действие обаче оказва при по-продължително престояване 8 стомаха, каквото е възможно при поемане на водата след хранене. При изпиване на водата на гладно действа около 30 тт, а след нахранване 2 - 3 часа. Питейното лечение с радонова минерална Вода е най-ефективно, Когато водата се пие бавно на глътки на пълен стомах 6 средно дневно Количество 600 - 1000 ml дневно.
Лечението с бани е най-ефективно при наличие на радон в минералнатавlода над 30 nCi/l  Той въздейства не само върху кожата, но се резорбира през нея и оказва благоприятно влияние върху целия организъм. Същевременно по време на банската процедура болният вдишва отделения от водата радон и ефектът се увеличава от инхалирания по този начин радон. Затова се препоръчва движение на болните в басейните. Баните се правят в басейни и във вани с времетраене 20 мин, а в някои случаи 40 мин, с температура на водата 35 37°С, всеки ден или през ден, за курс лечение 10-12 процедури.
Баните с радонова минерална Вода са ефективни при ревматични, травматично-ортопедични, неврологични, сърдечно-съдови, кожни, ендокринно-обменни и други заболявания.
Тези три начина на лечение с радонова минерална вода - чрез инхалации, пиене и бани, могат да се комбинират в зависимост от заболяването и придружаващите заболявания по преценка на лекаря.
Показания за лечение и профилактика с минералната вода Чепино:
1 Заболявания на дихателната система: сенна  хрема, хронични ларингити, бронхити, бронхиална астма

2. Заболявания на опорно-двигателния апарат:
артрози - шипове на гръбначния стълб, Колената, тазобедрени стави и др.; артрити :ревматоиден
артрит, инфекциозни артрити и др.; травматично- ортопедични заболявания: счупвания на кости, изкълчване и навяхване на стави, травми; професионални заболявания:
тендовагинити, миозити, вибрационна болест и др.
3. Неврологични заболявания: невралгии, неврити, радикулити, плексити, дископатии, дискови хернии,
травматични увреди на периферни нерви, остатъчни явления след заболявания на главния и гръбначния мозък.
4. Гинекологични заболявания хронични възпалителни заболявания на женските полови органи.
5. Обменно-ендокринни заболявания: диабет, подагра, затлъстяване.
6. Кожни заболявания: уртикарии, екземи, дерматити, псориазис вулгарис и др.
7. Сърдечно-съдови заболявания: хипертонична болест, атеросклероза, артериопатии на крайниците и др.

8. Заболявания на отделителната система:
бъбречно-каменна болест.

Стомашно-чревни заболявания: хронични заболявания на стомаха само с понижена киселинност (забранена при язвена болест с киселини).

10. Чернодробно-жлъчни заболявания: хронични холецистити, хепатити, ж лъчно-каменна болест.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА С МИНЕРАЛНА ВОДА ЛЪДЖЕНЕ

Минералната вода в квартал Лъджене се използва за балнеолечение в няколко балнеолечебници. Във Вельова баня водата се ползва в натурален вид, без охлаждане, тъй като е 43°С. Банските процедури се правят в басейни, вани и душове. Същите видове процедури се прилагат и в Кремъчна баня, намираща се недалеч от Курортната поликлиника. Водата тук се охлажда от 63°С до 35 - 36°С и се прилага за лечение на неврози, хипертонична болест, климактерични смущения, обменни заболявания, невродермити и др. Близо до курортната поликлиника се намира и Женската баня. В Курортната поликлиника, която се намира в центъра на Лъджене, също има балнеоводолечебно отделение, както и всички необходими кабинети за физиотерапия, топлолечение, масаж и кинезитерапия. На границата на кв. Лъджене и Каменица функционира балнеолечебницата Кална баня. Температурата на водата е 84°С, а 8 банята се ползва обикновено охладена до 39°С. Прилага се за лечение също 8 басейни, бани и душове, предимно при ставни, гинекологични и неврологични заболявания.

За питейно лечение се ползва най-вече водата от извор № 11, която е почти същата като тази на Вельова баня.


Питейно лечение в Кв. Лъджене.

Минералната вода в Кв. Лъджене, приета чрез пиене, е особено ефективна при бъбречно-урологични заболявания. С нея се постига изразено промивно действие па пикочните пътища и увеличено отделяне на урина, а с него и на соли, пясъци, малки камъни, възпалителни отпадни продукти. Тя води до разреждане на урината и регулиране на алкалната или Киселата реакция на урината (рН) Към неутралния пункт. С това предпазва образуването на камъни 6 бъбреците, тъй като то до голяма степен зависи от сгъстената урина и нейното рН. При неусложнена бъбречно-каменна болест за лечение се приема голямо Количество вода, Което е по-голямо през лятото, поради изпотяването, а през зимата по-малко. Водата трябва да се приема през лятото по 30 ml/kg телесна маса, през пролетта и есента по 25 ml , а през зимата по 20 ml. Така напр. болен, който тежи 70 kg, трябва да пие през лятото 2100 ml Вода, през преходните сезони - по 1750 ml , а през зимата по - 1400 ml вода. Водата се пие 1 час преди ядене с естествена температура, разпределена на 6 приема. Вечер преди лягане се изпива задължително около 300 ml , защото през нощта концентрацията на урината се увеличава и съществува риск от утаяване. Не рядко при такъв прием на вода се изхвърлят камъни и се избягва оперативното лечение. За елиминирането на камъни се прилагат и т. н. "водни удари", Което става при условията на лечебно заведение по лекарско назначаване. Сутрин на гладно се изпива 1 - 1,5 Л вода и се прилагат медикаменти и физикални средства. При наличие на големи камъни в бъбреците, за които вече е невъзможно да се отделят по консервативен път, се използват нежни дозировки - прием на малки количества 200 - 250 ml З - 4 пъти дневно, 45 - 60 мин преди ядене. В този случай пиенето на минералната вода се препоръчва с оглед отмибъчното дейстбие на водата и предпазване от израстване на камъните. След операция се прилагат щадящи дозировки на водата съобразно функционалното състояние на бъбреците. Използва се методиката на Сипи - прием на 100 - 150 ml  вода на мсеки 2 часа. Тази методика трябва да се ползва и от болни с придружаващо заболяване високо кръвно налягане.
При хронични възпалителни процеси на бъбреците чрез пиене на минералната вода се елиминират възпалителни отпадни продукти и се променя реакцията на урината (рН) с което се създават неблагоприятни условия за жизнидеятелността  на микроорганизмите. При по-изразено увреждане на бъбречния паренхим се приемат малки количества минерална вода - около 150 - 200 ml с температура 37°С, 3 пъти дневно.
При питейно лечение на заболяванията на храносмилателната система минералната вода преминава през целия стомашно-чревен траКт - устата, хранопровода, стомаха, червата и въздейства върху тях механично, химично и рефлекторно. При хронични гастрити и язвена болест начинът на пиене на минералната Вода зависи от Киселинността на стомашния сок. При намалена Киселинност минералната вода се пие 15 - 20 min преди хранене, с което се дразни и активира стомашната лигавица. В първите 2 - 3 дни се приема малко количество вода - около 100 - 150 ml, З пъти днебно. При повишена Киселинност па стомашния сок, което е по-често явление, водата се пие 60 - 90 ml преди ядене по 300 - 600 ml с температура 38 -45"С, 3 пъти дневно, изпита наведнаж. При нормална киселинност водата се пие 45 min преди ядене, по 200 - 250 ml, 3 - 4 пъти дневно. При чести болки в корема и след операции се приемат малки количества вода -
100 - 150 ml, с индиферентна температура 37 С, 3 - 4 пъти дневно. При хронични колити начинът на пиене на минералната вода зависи от това дали болният има запек или диария. При запек, които се среща често у болните, водата се приема хладка с температура 18 - 22°С, по 200 - 250 ml, 3 пъти дневно. При чести диарии водата трябва да бъде с температура 36 - 40°С, приета по 150 - 200 ml, 3 пъти дневно, 1 час преди ядене.
При чернодробно-Жлъчни заболявания питейното лечение с минерална вода подобрява възпалителния процес, Жлъчкообразуването и Жлъчкоотделянето и сложната и многообразна функция на черния дроб в обменните процеси. Минералната вода се пие по 200
- 300 ml с температура 40 - 45°С, 45 - 60 ml преди хранене. Само при съпровождане със запек сутрин се дажба хладка вода - 18 - 22°С, а при поява на разхлабване количеството на водата се намалява до 300 - 400 ml  дневно или се прекъсва временно. Лечението е с продължителност 30 дни, 2 - 3 пъти годишно.
При ендокринно-обменни заболявания (подагра, захарна болест, затлъстяване) питейното балнеолечение подобрява обменните процеси по сложни нервно-рефлекторни и ендокринни механизми. При диабет се прилага при леКи и средно тежки форми на заболяването като помощно средство. Водата се пие на гладно З пъти дневно, 45 - 60 ml преди хранене: сутрин - по 400 - 600 ml, обяд по 200 - 400 ml и Вечер по 200 ml, с температура 40°С, на глътки, с паузи. При болните със затлъстяване се използва същата методика, но водата трябва да бъде хладка или студена, а при запек отделната порция да се изпие на веднаж. При подагра прилагането на питейно лечение е особено ефективно. Питейно приетата вода спомага за регулиране на уринната обмяна, Която е нарушена при това заболяване. В механизма на лечението от съществено значение е елиминирането на характерното за подаграта повишено количество пикочна киселина с увеличената диуреза, постигната с прием на голямо количество вода. Лечението се провежда с методиката за бъбречно-каменна болест, която е съобразена с телесната маса на болния и сезона. Добре е при това да се има предбид и двигателният режим на болния, тъй като при по-голямо физическо натоварване настъпва изпотяване и загуба на течности, което трябва да се компенсира с по-голямо количество вода.
При хронични професионални интоксикации с олово, живак, бисмут, вредни вещества, отделени при фармацевтичната промишленост, радионуклиди и др. пиенето на слабомииерализираната вода води до изхвърляне от организма на токсичните вещества заедно с отделеното увеличено количество урина, постигнато с високи дозировки също по методиката за лечение на бъбречно-каменната болест.
Минералната вода лъджене се препоръчва за кариес профилактика, тъй като съдържа флуорид. Необходимото количество флуорид за човека е 0,7 - 1,5 mg/l, т. е. минимум около 250 - 300 ml дневно вода. За лечение на остеопорозата е необходимо много по-голямо Количество.
Външно балнеолечение. Освен питейното използване на минералната вода Лъджене, тя широко се прилага и за бани. При външното балнеолечение оказва неспецифично действие върху организма с температурния и механичните си фактори. Постига се пренастройване на организма и подобряване на болестните процеси. Топлата вода благоприятства кръвоснабдяването и храненето на тъканите, намалява спазмите и оказва болкоуспокояващо действие. Известно специфично действие от минералната вода Лъджене може да се очаКва от резорбцията на флуорида при заболяванията на постите и ставите, Както и от метасилициевата киселина върху кожата.
Питейното лечение, представено при горните заболявания, най-често се комбинира с външно балнеолечение. Освен при тях външното балнеолечение е особено ефективно при ревматичните, травматично-ортопедичните, неврологичните, гинекологичните, сърдечно-съдовите и кожните заболявания. Прилага се в басейни и вани.
Изборът на балнеолечебницата за провеждане на лечение се прави от лекар и зависи главно от температурата на водата.
Баните се правят през ден или два дни по ред и един ден почивка, с постепенно увеличаваща се продължителност от 5 - 15 - 20 min с температура 37 -38 - 39°С, а тези при неврози и хипертонична болест най-често с температура 36°С, а в някои случаи и по-ниски. За лечебен курс се правят 12 - 15 бани, Които могат да се провеждат 2 - 3 пъти годишно.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА С МИНЕРАЛНА ВОДА КАМЕНИЦА

В Кв. Каменица балнеолечението се провежда в балнеолечебницата Сярна баня. Названието сярна баня произлиза от наличието на малко количество сероводород в нея, но което макар и в наличие само на 2 mg/l й предаlа неприятна миризма.
Температурата на водата при изlора е 88°С, а в банята се охлаgда със специални съоръжения до 38 - 39°С. Минералната вода се характеризира като слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатно-натриева, флуорна и силициева. Съдържа много малко магнезий, но наличието на флуорид и метасилициева киселина 6 нея е най-голямо в сравнение с другите избори на Велинград и е в лечебни Концентрации. Наличното малКо Количество сероводород във водата на Сярна баня може да играе специфична роля при лечението на няКои заболявания, особено на ставните, при Които е установен серен дефицит в ставния хрущял. По балнеологичен критерий, за да се приеме една минерална бода Като сулфидно-серободородна и да действа със сярната си компонента специфично, наличието на сероводорода трябва да бъде над 10 mg/l . Няuои автори обаче приемат за специфично действаща сероводородна вода и тази с наличие на сероводород над 1 mg/l. В полза на това са много добрите резултати при лечението на дегенеративни ставни заболявания - шипове на гръбначния стълб (спондилоартрози), на коленни стави (гонартрози), на тазобедрени стави (коксартрози) и др., както и на възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит, инфеКциозни артрити, анКилозиращ спондилоартит и др. В Сярна баня добри лечебни резултати се получават и при лечението на болни с неврологични заболявания: невралгии, небрити, плеКсити, дископатии, дискови хернии, остатъчни ябления след заболяване на главния заболявания; състояния след травми, навяхвания, изкълчвания и др.; професионални заболявания: тендовагинити, миозити, миалгии,вибрационна болест и др.; гинекологични заболявания: хронични възпалителни заболявания на яйчниците, на тръбите, на матката и др.; Кожни заболявания: екземи, дерматити, псориазис вулгарие и др.
Баните се правят в басейни и вани с продължителност от 5 - 15 мин, през ден или на два дни един ден почивка. Във ваните температурата на водата се дозира по лекарското назначение, а в басейна е 38 - 39°С. Лечебният курс включва 12 - 15 процедури и може да се провежда 2 - З пъти годишно.

КОМПЛЕКСНО БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИ­ЛАКТИКА В КУРОРТА ВЕЛИНГРАД


Курортът Велинград не само разполага с изобилие от минерални извори и голям брой балнеолечебници, но и с много лечебни заведения, почивни домове и частни квартири в китни къщи. Голямото богатство от минерални води предоставя възможности за инхалационно, питейно и външно балнеолечение, Което се провежда на фона на благоприятни климатични фактори и диетичен режим. Обикновено балнеолечението се прави в комплекс с други физикални средства: електросветлолечение, парафшюлечение, лечебна физкултура, масаж, теренно лечение и др., а при необходимост и с медиКаменти. За добрите лечебни резултати от съществено значение са правилно назначените терапевтични комплекси от високо квалифицираните физиотерапевтични кадри, с които разполагат здравните заведения. Болните могат да бъдат лекувани при стационарни и амбулаторни условия. Стационарите разполагат със специализирани отделенияза болни с ревматични, небрологични, травматично-ортопедични, белодробни и други специализирани отделения.
Курортът Велинград предоставя възможности не само за комплексно балнеолечение, но и за активен отдих и профилактика. Физиопрофилактиката е особено необходима за съвременния човек, тъй като цивилизацията все повече го отдалечава от природата и го принуждава да води природонецелесъобразен живот, той живее в надкомфортни условия, диша замърсен въздух, храни се обилно и нездравословно, употребява алкохол, цигари, води застоял, обездвижен живот. Всичко това допринася за нарушаване на биологичните му ритми и за повишаване на заболеваемостта. В курорта съществуват изключително големи възможности за провеждане на първична и вторична профилактика. Първичната профилактика цели общото укрепване и закаляване на организма. За нея са от знамение добрите климатични фактори на курорта, открити басейни с минерална вода и балнеолечебниците за бански закалителни процедури, Възможностите за спорт и туризъм, за малКи излети до Красивото езеро Клептуза 8 Чепино и в парковете с борови гори, както и далечни екскурзии до чудните по-далечни околности - Курорта Юндола (16 Км), язовира Батак и др.
Вторичната профилактика спомага за предотвратяване на обостряне на заболяването, от което страда болният, и от влошаване на болестния процес. Балнеопрофилактиката е особено необходима за хронично болните със заболяване на пикочно-половата система, ревматични, неврологични, белодробни, сърдечно­съдови и др. заболявания.

ТРАПЕЗНА УПОТРЕБА НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

Не всички източници за минерални води във Велинград могат да се ползват за всекидневна употреба като трапезни води. Без всякакви ограничения може да се пие минералната вода Чепино. Радонът, който се съдържа в нея, бързо излита като газ и тя се ползва като слабо минерализирана с минимално флуорно наличие, допустимо и за нейното бутилиране. Минералните води в кв. Лъджене също могат да се пият, но с известни свободни интервали, Което се налага от малко по-голямото им флуорно съдържание. Те са за предпочитане от хора с остеопороза, особено възрастни жени, които най-често страдат от тоба заболябане. Подходящи са и за флуорпрофилактика на зъбен кариес и при лица в контакт с радионуклиди. Не се допуска пиенето на минералната Вода Каменица Като трапезна. Тя не трябВа да се пие поради високото си флуорно съдържание, което може да окаже токсично действие. Освен това е неприятна за пиене, тъй като има миризма на сероводород.
Може ли всекидневно да се пие една и съща минерална вода?
Една слабоминерализирана минерална вода, Която няма нормативни ограничения за някои химически съставки, каквато е минералната вода Чепино, може да се пие постоянно. Препоръчително е обаче минералните води да се сменят с оглед внасяне в организма на различни химични ингредиенти. При това Велинград разполага с много минерални води, Които могат да се пият.
ли да се пият само минерални води, без да се сменят с обикновена водопроводна вода?
Слабоминерализираните минерални води, които нямат нормативни ограничения, могат да се пият постоянно. При това са за предпочитане пред водопроводната вода, тъй като имат редица предимства пред нея, Които ги правят по-здравословни и по-полезни за организма.
Кои са предимствата на минералните води във Велинград пред обикновената вода?

* Те са много вкусни и се приемат с охота от гражданите.
* Те са изключително чисти по химични и микробиологични показатели. Тяхната висока
температура гобори за дълбокия им подземен произход, който е гаранция за тяхната чистота и постоянния
им химичен състав, не повлияващ се от валежите исезонните колебания. Те не са замърсени с болестни
микроорганизми, антропогенни замърсители, пестициди,хербициди и др. Поради това те не подлежат на
пречистване и дезинфекция, които са задължителни за водопроводните боди, идващи ней-често от открити
водоеми. Известно е, че самите хлорни препарати могат да имат вредно въздействие върху организма, дори
представляват известен риск за ракови заболявания.

По-добрата структура на топлите и горещите слабоминерализирани води, която е подобна на структурата на човешките течности, улеснява тяхното усвояване, а спестената енергия може да се ползва от организма за запазване на защитните му сили и за подобряване на оздравителните процеси.

С минералните води се внасят в организма разнообразни химически вещества, които му са необходими за жизнените процеси или за лечението и профилактиката на различни заболябания.

Минералните води се употребяват в ежедневието като трапезни, когато човек е жаден. С пиенето им се удовлетворяват физиологичните потребности на хората. Известно е, че без вода човек не може да живее. Нещо повече, той може да издържа на глад много по-продължително време отколкото без вода.

ЗА КАКВО ОЩЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ НА ВЕЛИНГРАД?


Минералните води на Велинград могат да се използват не само за лечение, профилактика и за трапезни цели. Те са едно огромно богатстбо и за други цели.

Топлите и горещите минерални води на Велинград са един естествен енергиен източниК за отопление на
сгради, оранжерии и др.

Те могат да се ползбат за битови цели - перални, бани и др.

Полезни са за селското стопанство - за полибанеа посеви, Което може да има и биостимулатиВна роля,


за пиене от домашните животни, за приготбяне нахрани за тях и др.

За приготвяне на безалкохолни напипиш, които ги правят по-здравословни и предпочитани от хората.

 

SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-12-16 08:40:50
Температура -1.70°C
Топл. индекс -3.21°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#1120 291

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 80.44 %
PM 2.5 µg/m3 38.95
PM 10 µg/m3 41.46

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Пречистване на отпадни води